Tin tức

Cal State LA du học – cal state la study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Cal State LA du học – cal state la study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Cal State LA du học

Đại học bang California, Los Angeles (CSULA) mang đến cho sinh viên cơ hội du học thông qua nhiều chương trình và quan hệ đối tác. Văn phòng du học trường đại học (SAO) cung cấp cho sinh viên thông tin và hỗ trợ để giúp họ tìm thấy trải nghiệm quốc tế tốt nhất cho các mục tiêu học tập và cá nhân của họ.

SAO cung cấp cho sinh viên một loạt các cơ hội du học, bao gồm các chương trình học kỳ và mùa hè, các chương trình do giảng viên, các chương trình thực tập và tình nguyện, và các chương trình trao đổi. Tất cả các chương trình này cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế, học ngoại ngữ và đắm mình vào một nền văn hóa khác.

Các chương trình học kỳ và mùa hè là loại cơ hội du học phổ biến nhất được cung cấp bởi SAO. Các chương trình này cho phép sinh viên dành một học kỳ hoặc một mùa hè ở nước ngoài, thường tham gia các khóa học trong chuyên ngành hoặc chuyên ngành của họ. Thông qua các chương trình này, sinh viên có thể kiếm được tín dụng đại học trong khi trải nghiệm một nền văn hóa, ngôn ngữ và cách sống khác nhau.

SAO cũng cung cấp một loạt các chương trình do giảng viên lãnh đạo. Các chương trình này được dẫn dắt bởi các giảng viên CSULA, những người có chuyên môn về vấn đề này và những người có thể cung cấp cho sinh viên một cái nhìn sâu sắc về văn hóa và lịch sử của quốc gia đích. Các chương trình do giảng viên thường ngắn hơn các chương trình học kỳ hoặc mùa hè, và chúng thường bao gồm các chuyến đi thực địa và các hoạt động kinh nghiệm khác.

Các chương trình thực tập và tình nguyện cho phép sinh viên có được kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài trong khi cũng có cơ hội khám phá văn hóa và ngôn ngữ. Thông qua thực tập, sinh viên có thể có được kinh nghiệm có giá trị trong lĩnh vực học tập của họ, trong khi các chương trình tình nguyện cung cấp một cơ hội để trả lại cho cộng đồng.

SAO cũng cung cấp các chương trình trao đổi, cho phép sinh viên học tại một trường đại học nước ngoài trong khi trả học phí thường xuyên cho CSULA. Các chương trình trao đổi cung cấp một cơ hội để trải nghiệm cuộc sống ở một quốc gia khác trong khi vẫn kiếm được tín dụng đại học.

SAO cung cấp cho sinh viên các nguồn lực và hỗ trợ để giúp họ tìm ra cơ hội du học tốt nhất cho các mục tiêu học tập và cá nhân của họ. Văn phòng cung cấp các dịch vụ tư vấn, cũng như các định hướng trước khi khởi hành và các phiên thảo luận sau hoàn nguyên. SAO cũng cung cấp một cố vấn hỗ trợ tài chính và một chuyên gia bảo hiểm du lịch để giúp sinh viên các khía cạnh tài chính và hậu cần của du học.

Học tập ở nước ngoài là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm quốc tế, học ngoại ngữ và đắm mình vào một nền văn hóa khác. Với sự giúp đỡ của SAO, sinh viên CSULA có thể tìm thấy chương trình du học đáp ứng tốt nhất các mục tiêu học tập và cá nhân của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.calstatela.edu/studyabroad
2. https://www.calstatela.edu/sites/default/files/groups/Global%20Engagement/Study%20Abroad/Study%20Abroad%20Handbook%202016-17_0.pdf
3. https://studyabroad.state.gov/

 

cal state la study abroad

California State University, Los Angeles (CSULA) offers students the opportunity to study abroad through a variety of programs and partnerships. The university’s Study Abroad Office (SAO) provides students with information and support to help them find the best international experience for their academic and personal goals.

The SAO offers students a wide range of study abroad opportunities, including semester and summer programs, faculty-led programs, internship and volunteer programs, and exchange programs. All of these programs provide students with the chance to gain international experience, learn a foreign language, and immerse themselves in a different culture.

Semester and summer programs are the most common type of study abroad opportunity offered by the SAO. These programs allow students to spend a semester or a summer in a foreign country, usually taking courses in their major or minor. Through these programs, students can earn university credit while experiencing a different culture, language, and way of life.

The SAO also offers a variety of faculty-led programs. These programs are led by CSULA faculty members who have expertise in the subject matter and who can provide students with an in-depth look at the culture and history of the destination country. Faculty-led programs are typically shorter than semester or summer programs, and they often include field trips and other experiential activities.

Internship and volunteer programs allow students to gain work experience in a foreign country while also having the opportunity to explore the culture and language. Through internships, students can gain valuable experience in their field of study, while volunteering programs provide an opportunity to give back to the community.

The SAO also offers exchange programs, which allow students to study at a foreign university while paying their regular tuition to CSULA. Exchange programs provide an opportunity to experience life in a different country while still earning university credit.

The SAO provides students with resources and support to help them find the best study abroad opportunity for their academic and personal goals. The office offers advising services, as well as pre-departure orientations and post-return debriefing sessions. The SAO also provides a financial aid counselor and a travel insurance specialist to help students with the financial and logistical aspects of studying abroad.

Studying abroad is a great way to gain international experience, learn a foreign language, and immerse yourself in a different culture. With the help of the SAO, CSULA students can find the study abroad program that best meets their academic and personal goals.

Relevant government websites:

1. https://www.calstatela.edu/studyabroad
2. https://www.calstatela.edu/sites/default/files/groups/Global%20Engagement/Study%20Abroad/Study%20Abroad%20Handbook%202016-17_0.pdf
3. https://studyabroad.state.gov/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)