Tin tức

E Visa – e visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về E Visa – e visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

E Visa

Visa Schengen là thị thực cho phép khách du lịch đi vào hoặc đi qua khu vực Schengen. Khu vực Schengen là một nhóm gồm 26 quốc gia ở châu Âu đã bãi bỏ tất cả các biên giới nội bộ và đã đồng ý cho phép di chuyển tự do của người dân trong khu vực. Các quốc gia tạo nên khu vực Schengen là Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Netherlands, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Để xin thị thực Schengen, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, bao gồm:

• Bạn phải có hộ chiếu hợp lệ với ít nhất sáu tháng hợp lệ còn lại kể từ ngày bạn dự định vào khu vực Schengen.

• Bạn phải có bằng chứng về đủ tiền, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng hoặc tài liệu tài chính khác, để trang trải thời gian lưu trú của bạn.

• Bạn phải có bằng chứng bảo hiểm du lịch bao gồm chi phí y tế, hồi hương và chăm sóc y tế và bệnh viện khẩn cấp.

• Bạn phải có bằng chứng về chỗ ở, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hoặc thư mời từ chủ nhà.

• Bạn phải có một vé khứ hồi hợp lệ hoặc một hành trình hiển thị các kế hoạch du lịch của bạn.

• Bạn phải có thể chứng minh lý do tại sao bạn đi du lịch đến khu vực Schengen, chẳng hạn như cho doanh nghiệp, du lịch hoặc học tập.

• Bạn phải có thể chứng minh rằng bạn có mối quan hệ với đất nước của bạn, chẳng hạn như một công việc, gia đình hoặc các cam kết khác, sẽ đảm bảo lợi nhuận của bạn sau chuyến thăm của bạn.

• Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung, chẳng hạn như thư mời từ chủ nhà của bạn, giấy chứng nhận việc làm hoặc bằng chứng đăng ký vào trường hoặc đại học.

Khi xin visa Schengen, bạn phải nộp một mẫu đơn đã hoàn thành và tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết. Mẫu đơn phải được điền đầy đủ và ký kết. Hộ chiếu của bạn phải có giá trị trong ít nhất sáu tháng sau ngày bạn dự định rời khỏi khu vực Schengen. Bạn cũng phải gửi hai bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây, được chụp trong vòng sáu tháng qua, với đơn đăng ký của bạn.

Bạn cũng phải gửi bằng chứng về đủ nguồn tài chính, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng hoặc tài liệu tài chính khác, để trang trải thời gian lưu trú của bạn. Bạn cũng phải nộp bằng chứng bảo hiểm du lịch bao gồm chi phí y tế, hồi hương và chăm sóc y tế và bệnh viện khẩn cấp.

Bạn cũng phải gửi bằng chứng về chỗ ở, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hoặc thư mời từ chủ nhà. Nếu bạn đang đi du lịch đến khu vực Schengen để kinh doanh, bạn cũng phải cung cấp một lá thư từ chủ lao động của bạn hoặc giấy chứng nhận việc làm.

Cuối cùng, bạn phải gửi một vé khứ hồi hợp lệ hoặc một hành trình hiển thị các kế hoạch du lịch của bạn.

Khi bạn đã nộp đơn, nó sẽ được xem xét bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán có liên quan. Họ sẽ quyết định có cấp thị thực Schengen hay không. Nếu ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp thị thực có giá trị tối đa 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày.

Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch đến khu vực Schengen, điều quan trọng là phải nộp đơn xin thị thực Schengen trước chuyến đi theo kế hoạch của bạn. Thời gian xử lý khác nhau tùy thuộc vào đại sứ quán hoặc lãnh sự quán, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra với chúng để biết thông tin cập nhật nhất.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.dhs.gov/e-verify
2. https://www.uscis.gov/e-verify
3. https://www.state.gov/e-visa/

 

e visa

A Schengen visa is a visa that allows travelers to enter or pass through the Schengen area. The Schengen area is a group of 26 countries in Europe that have abolished all internal borders and have agreed to allow free movement of people within the area. The countries that make up the Schengen area are Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland.

To apply for a Schengen visa, you must meet certain requirements, including:

• You must have a valid passport with at least six months of validity remaining from the date you plan to enter the Schengen area.

• You must have proof of sufficient funds, such as a bank statement or other financial document, to cover the duration of your stay.

• You must have proof of travel insurance that covers medical expenses, repatriation, and emergency medical and hospital care.

• You must have proof of accommodation, such as a hotel reservation or invitation letter from a host.

• You must have a valid round-trip ticket or an itinerary showing your travel plans.

• You must be able to demonstrate why you are traveling to the Schengen area, such as for business, tourism, or study.

• You must be able to demonstrate that you have ties to your home country, such as a job, family, or other commitments, that will ensure your return after your visit.

• You may be required to provide additional documentation, such as a letter of invitation from your host, a certificate of employment, or proof of enrollment in a school or university.

When applying for a Schengen visa, you must submit a completed application form and all required supporting documents. The application form must be filled out in full and signed. Your passport must be valid for at least six months beyond the date you plan to leave the Schengen area. You must also submit two recent passport-sized photographs, taken within the last six months, with your application.

You must also submit proof of sufficient financial resources, such as a bank statement or other financial document, to cover the duration of your stay. You must also submit proof of travel insurance that covers medical expenses, repatriation, and emergency medical and hospital care.

You must also submit proof of accommodation, such as a hotel reservation or invitation letter from a host. If you are traveling to the Schengen area for business, you must also provide a letter from your employer or a certificate of employment.

Finally, you must submit a valid round-trip ticket or an itinerary showing your travel plans.

Once you have submitted your application, it will be reviewed by the relevant embassy or consulate. They will decide whether or not to issue you a Schengen visa. If your application is approved, you will be issued a visa that is valid for up to 90 days in a 180-day period.

If you are planning to travel to the Schengen area, it is important to apply for a Schengen visa well in advance of your planned trip. Processing times vary depending on the embassy or consulate, so it is important to check with them for the most up-to-date information.

Relevant government websites:

1. https://www.dhs.gov/e-verify
2. https://www.uscis.gov/e-verify
3. https://www.state.gov/e-visa/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)