Tin tức

Học bổng cho năm 2021 để đi du học – scholarships for 2021 to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng cho năm 2021 để đi du học – scholarships for 2021 to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng cho năm 2021 để đi du học

Thế giới là một nơi lớn, và nếu bạn đang tìm cách đi du học vào năm 2021, bạn sẽ cần phải tìm cách tài trợ cho giáo dục của mình. May mắn thay, có rất nhiều học bổng có sẵn để giúp bạn làm điều đó. Dưới đây là danh sách các cơ hội học bổng có sẵn cho năm 2021 để giúp bạn tài trợ cho các nghiên cứu quốc tế của bạn.

1. Chương trình học bổng Fulbright: Chương trình học bổng Fulbright là một trong những học bổng uy tín nhất có sẵn cho nghiên cứu quốc tế. Nó cung cấp các khoản tài trợ cho nghiên cứu và nghiên cứu ở hơn 140 quốc gia. Các khoản tài trợ có sẵn cho cả sinh viên tốt nghiệp và đại học, và chi trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

2. Học bổng quốc tế Benjamin A. Gilman: Chương trình học bổng quốc tế Benjamin A. Gilman là một chương trình tài trợ cho công dân Hoa Kỳ đi du học. Nó cung cấp tới 5.000 đô la cho sinh viên đại học để theo đuổi một năm học tập hoặc thực tập ở nước ngoài.

3. Giải thưởng Boren: Giải thưởng Boren là tài trợ cho sinh viên đại học và sau đại học Hoa Kỳ để đi du học tại các quốc gia được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Các giải thưởng cung cấp tới 20.000 đô la cho một năm du học.

4. Học bổng Gilman-McCain: Học bổng Gilman-McCain là một chương trình tài trợ cho sinh viên đại học Hoa Kỳ đi du học. Nó cung cấp tới 5.000 đô la cho một năm học ở nước ngoài.

5. Giải thưởng Freeman-Asia: Giải thưởng Freeman-Asia là chương trình tài trợ cho công dân Hoa Kỳ đi du học ở Đông hoặc Đông Nam Á. Nó cung cấp tới 7.000 đô la cho một học kỳ hoặc 5.000 đô la cho một mùa hè du học.

6. Chương trình học bổng ngôn ngữ quan trọng: Chương trình học bổng ngôn ngữ quan trọng là một chương trình tài trợ cho công dân Hoa Kỳ nghiên cứu một ngôn ngữ quan trọng ở nước ngoài. Nó cung cấp tới 10.000 đô la cho một mùa hè du học.

7. Học bổng tài trợ toàn cầu của Foundation Foundation: Học bổng tài trợ toàn cầu của Foundation Foundation cung cấp tới 30.000 đô la cho một năm học đại học ở nước ngoài. Học bổng có sẵn cho sinh viên từ bất kỳ quốc gia nào và có thể được sử dụng để nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực nào.

8. Chương trình học bổng quốc tế của United World College: Chương trình học bổng quốc tế của United World College cung cấp tới 20.000 đô la trong hai năm đi du học. Học bổng có sẵn cho sinh viên từ bất kỳ quốc gia nào và có thể được sử dụng để nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực nào.

9. Chương trình Erasmus: Chương trình Erasmus là một chương trình tài trợ cho sinh viên từ các nước châu Âu để học hoặc thực tập ở nước ngoài. Nó cung cấp tới 8.000 € cho một năm học tập hoặc thực tập ở nước ngoài.

10. Học bổng IELTS của Hội đồng Anh: Học bổng IELTS của Hội đồng Anh cung cấp tới 10.000 bảng cho một năm du học. Học bổng có sẵn cho sinh viên từ bất kỳ quốc gia nào và có thể được sử dụng để nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực nào.

Đây chỉ là một số cơ hội học bổng có sẵn cho năm 2021 để giúp bạn tài trợ cho các nghiên cứu quốc tế của bạn. Với một nghiên cứu nhỏ, bạn có thể tìm thấy học bổng phù hợp cho bạn và biến giấc mơ du học của bạn thành hiện thực. Chúc may mắn!

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.studyabroad.gov/scholarships
2. https://www.scholars4dev.com/
3. https://www.chea.org/scholarships-grants/

 

scholarships for 2021 to study abroad

The world is a big place, and if you’re looking to study abroad in 2021, you’ll need to find a way to finance your education. Fortunately, there are plenty of scholarships available to help you do just that. Here is a list of scholarship opportunities available for 2021 to help you fund your international studies.

1. Fulbright Scholarship Program: The Fulbright Scholarship Program is one of the most prestigious scholarships available for international study. It provides grants for study and research in over 140 countries. The grants are available for both graduate and undergraduate students, and cover tuition, living expenses, and travel expenses.

2. The Benjamin A. Gilman International Scholarship: The Benjamin A. Gilman International Scholarship Program is a grant program for U.S. citizens to study abroad. It provides up to $5,000 for undergraduate students to pursue an academic year of study or internship abroad.

3. The Boren Awards: The Boren Awards are grants for U.S. undergraduate and graduate students to study abroad in countries that are deemed critical to the national security of the United States. The awards provide up to $20,000 for one year of study abroad.

4. The Gilman-McCain Scholarship: The Gilman-McCain Scholarship is a grant program for U.S. undergraduate students to study abroad. It provides up to $5,000 for one academic year of study abroad.

5. The Freeman-ASIA Award: The Freeman-ASIA Award is a grant program for U.S. citizens to study abroad in East or Southeast Asia. It provides up to $7,000 for one semester or $5,000 for one summer of study abroad.

6. The Critical Language Scholarship Program: The Critical Language Scholarship Program is a grant program for U.S. citizens to study a critical language abroad. It provides up to $10,000 for one summer of study abroad.

7. The Rotary Foundation Global Grant Scholarships: The Rotary Foundation Global Grant Scholarships provide up to $30,000 for one year of graduate study abroad. The scholarships are available for students from any country, and can be used to study any field.

8. The United World Colleges International Scholarship Program: The United World Colleges International Scholarship Program provides up to $20,000 for two years of study abroad. The scholarships are available for students from any country, and can be used to study any field.

9. The Erasmus Program: The Erasmus Program is a grant program for students from European countries to study or do an internship abroad. It provides up to €8,000 for one academic year of study or internship abroad.

10. The British Council IELTS Scholarship: The British Council IELTS Scholarship provides up to £10,000 for one year of study abroad. The scholarship is available for students from any country, and can be used to study any field.

These are just some of the scholarship opportunities available for 2021 to help you fund your international studies. With a little research, you can find the right scholarship for you and make your dream of studying abroad a reality. Good luck!

Relevant government websites:

1. https://www.studyabroad.gov/scholarships
2. https://www.scholars4dev.com/
3. https://www.chea.org/scholarships-grants/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)