Tin tức

Thẻ xanh Hoa Kỳ – green card usa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Thẻ xanh Hoa Kỳ – green card usa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Thẻ xanh Hoa Kỳ

Thẻ xanh, chính thức được gọi là Thẻ thường trú của Hoa Kỳ, là một tài liệu được cấp cho các công dân nước ngoài, những người đã được cấp đặc quyền sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thẻ xanh là một tài liệu đóng vai trò là bằng chứng về nơi cư trú vĩnh viễn ở Hoa Kỳ và như vậy là một trong những tài liệu được thèm muốn nhất trên thế giới.

Để có được một thẻ xanh, các công dân nước ngoài phải trải qua một quy trình nộp đơn nghiêm ngặt. Quá trình này liên quan đến việc nộp các giấy tờ cần thiết và trải qua kiểm tra lý lịch, kiểm tra y tế, phỏng vấn và các bước cần thiết khác. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân, quá trình này có thể mất từ ​​vài tháng đến vài năm.

Có một số cách khác nhau để đủ điều kiện nhận thẻ xanh. Cách phổ biến và phổ biến nhất là thông qua nhập cư dựa vào gia đình. Điều này có nghĩa là một cá nhân có thể nộp đơn xin thẻ xanh nếu họ có một thành viên gia đình là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú. Các cách khác để đủ điều kiện nhận thẻ xanh bao gồm thông qua việc làm, lý do nhân đạo hoặc thông qua xổ số Visa đa dạng.

Bước đầu tiên trong quy trình thẻ xanh là nộp các giấy tờ cần thiết với Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Điều này bao gồm gửi Mẫu I-485, là ứng dụng đăng ký nơi cư trú vĩnh viễn hoặc điều chỉnh trạng thái, cùng với các tài liệu hỗ trợ như bằng chứng về danh tính, bằng chứng công dân và các giấy tờ cần thiết khác.

Khi giấy tờ đã được nộp, người nộp đơn sẽ trải qua một loạt các kiểm tra lý lịch. Điều này bao gồm kiểm tra lý lịch hình sự và kiểm tra an ninh. Người nộp đơn cũng có thể được yêu cầu nộp bài kiểm tra y tế và cung cấp bằng chứng về sự ổn định tài chính.

Khi USCIS đã xem xét ứng dụng và tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết, một cuộc phỏng vấn sẽ được lên lịch. Trong cuộc phỏng vấn, người nộp đơn đủ điều kiện cho một thẻ xanh sẽ được đánh giá. Nếu người nộp đơn được chấp thuận, họ sẽ nhận được thẻ xanh của họ trong thư.

Một khi cá nhân đã được cấp thẻ xanh của họ, họ sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là cá nhân sẽ có thể sống và làm việc hợp pháp ở Hoa Kỳ. Họ cũng sẽ đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ sau năm năm cư trú thường trú hợp pháp.

Có được một thẻ xanh có thể là một quá trình dài và phức tạp. Tuy nhiên, đối với nhiều cá nhân, nó đáng để nỗ lực vì nó có thể cung cấp một con đường đến một cuộc sống tốt hơn ở Hoa Kỳ. Với một thẻ xanh, một cá nhân có thể sống và làm việc hợp pháp ở Hoa Kỳ, cung cấp cho họ những cơ hội lớn hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): https://www.uscis.gov/green-card

2. Department of State (DOS): https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/permanent-resident-green-card.html

3. Department of Homeland Security (DHS): https://www.dhs.gov/green-card

 

green card usa

The Green Card, formally known as the United States Permanent Resident Card, is a document issued to foreign nationals who have been granted the privilege of living and working legally in the United States. The Green Card is a document that serves as proof of permanent residence in the United States and as such is one of the most coveted documents in the world.

In order to obtain a Green Card, foreign nationals must go through a rigorous application process. This process involves filing the necessary paperwork and undergoing background checks, medical exams, interviews, and other necessary steps. Depending on the individual’s particular circumstances, the process can take anywhere from several months to several years.

There are several different ways to qualify for a Green Card. The most popular and common way is through family-based immigration. This means that an individual can apply for a Green Card if they have a family member who is a U.S. citizen or permanent resident. Other ways to qualify for a Green Card include through employment, humanitarian reasons, or through the Diversity Visa Lottery.

The first step in the Green Card process is filing the necessary paperwork with the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). This includes submitting the Form I-485, which is the Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, along with supporting documents such as proof of identity, proof of citizenship, and other necessary paperwork.

Once the paperwork has been filed, the applicant will undergo a series of background checks. This includes a criminal background check and a security check. The applicant may also be required to submit to a medical exam and provide proof of financial stability.

Once the USCIS has reviewed the application and all necessary paperwork, an interview will be scheduled. During the interview, the applicant’s eligibility for a Green Card will be assessed. If the applicant is approved, they will receive their Green Card in the mail.

Once the individual has been issued their Green Card, they will become a lawful permanent resident of the United States. This means that the individual will be able to live and work legally in the United States. They will also be eligible to apply for U.S. citizenship after five years of lawful permanent residence.

Obtaining a Green Card can be a lengthy and complicated process. However, for many individuals, it is worth the effort as it can provide a path to a better life in the United States. With a Green Card, an individual can live and work legally in the United States, providing them with greater opportunities and a better quality of life.

Relevant government websites:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): https://www.uscis.gov/green-card

2. Department of State (DOS): https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/permanent-resident-green-card.html

3. Department of Homeland Security (DHS): https://www.dhs.gov/green-card

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)