Tin tức

Viện nghiên cứu nước ngoài – institute of abroad studies ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Viện nghiên cứu nước ngoài – institute of abroad studies ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Viện nghiên cứu nước ngoài

Viện nghiên cứu nước ngoài (IAS) là một nhà lãnh đạo thế giới trong việc cung cấp giáo dục chất lượng ở nước ngoài. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên một trải nghiệm học tập phong phú và kích thích ở nhiều quốc gia, văn hóa và hệ thống giáo dục. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường khuyến khích sinh viên phát triển kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ của họ theo cách hiệu quả nhất có thể.

Viện nghiên cứu nước ngoài đã cung cấp giáo dục chất lượng ở nước ngoài kể từ năm 2000. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học và chương trình cho sinh viên, bao gồm hướng dẫn ngôn ngữ, thực tập, nghiên cứu và các chương trình trao đổi quốc tế. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về thế giới và người dân, cũng như có được các kỹ năng cần thiết để thành công trong nền kinh tế toàn cầu.

Tại Viện nghiên cứu nước ngoài, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để học là trải nghiệm thế giới tận mắt. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường khuyến khích sinh viên khám phá các nền văn hóa khác nhau, có được những quan điểm mới và phát triển các kỹ năng của họ. Các khóa học của chúng tôi được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên cho những thách thức của cuộc sống và làm việc trong một xã hội toàn cầu.

Khoa của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng của họ và các chương trình của chúng tôi được thiết kế để giúp sinh viên đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như tư vấn nghề nghiệp và tư vấn sinh viên. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi sinh viên đều có quyền truy cập vào các tài nguyên họ cần để thành công.

Tại Viện nghiên cứu nước ngoài, chúng tôi cố gắng cung cấp giáo dục chất lượng cao nhất ở nước ngoài. Chúng tôi cam kết cung cấp cho sinh viên một trải nghiệm học tập độc đáo và phong phú, sẽ chuẩn bị cho họ thành công trong nền kinh tế toàn cầu. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để thành công tại nơi làm việc toàn cầu.

Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả các sinh viên, từ người mới bắt đầu đến nâng cao. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học và chương trình, bao gồm hướng dẫn ngôn ngữ, thực tập, nghiên cứu và các chương trình trao đổi quốc tế. Giảng viên và nhân viên của chúng tôi được dành riêng để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm học tập phong phú và kích thích.

Viện nghiên cứu nước ngoài cam kết cung cấp cho sinh viên giáo dục tốt nhất có thể ở nước ngoài. Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của việc cung cấp cho sinh viên một trải nghiệm học tập phong phú và kích thích sẽ chuẩn bị cho họ thành công trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường khuyến khích sinh viên khám phá các nền văn hóa khác nhau, có được những quan điểm mới và phát triển các kỹ năng của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. http://www.ies.ac.in/
2. http://www.iie.org/
3. http://www.fulbright.org.in/

 

institute of abroad studies

The Institute of Abroad Studies (IAS) is a world leader in providing quality education abroad. Our mission is to provide students with an enriching and stimulating learning experience in a variety of countries, cultures, and education systems. We strive to create an environment that encourages students to develop their knowledge, skills, and attitudes in the most effective manner possible.

The Institute of Abroad Studies has been offering quality education abroad since the year 2000. We provide a wide range of courses and programs for students, including language instruction, internships, research, and international exchange programs. Our programs are designed to help students gain a greater understanding of the world and its people, as well as to acquire the skills necessary for success in the global economy.

At the Institute of Abroad Studies, we believe that the best way to learn is to experience the world firsthand. We strive to create an environment that encourages students to explore different cultures, gain new perspectives, and develop their skills. Our courses are designed to prepare students for the challenges of living and working in a global society.

Our faculty consists of experts in their respective fields, and our programs are designed to help students reach their full potential. We also offer a wide range of support services, such as career counseling and student advising. Our goal is to ensure that every student has access to the resources they need to succeed.

At the Institute of Abroad Studies, we strive to provide the highest quality education abroad. We are committed to providing students with a unique and enriching learning experience that will prepare them for success in the global economy. Our programs are designed to give students the knowledge, skills, and attitudes necessary for success in the global workplace.

Our programs are designed to meet the needs of all students, from beginner to advanced. We offer a wide range of courses and programs, including language instruction, internships, research, and international exchange programs. Our faculty and staff are dedicated to providing students with an enriching and stimulating learning experience.

The Institute of Abroad Studies is committed to providing students with the best possible education abroad. We believe in the importance of providing students with an enriching and stimulating learning experience that will prepare them for success in the global economy. We strive to create an environment that encourages students to explore different cultures, gain new perspectives, and develop their skills.

Relevant government websites:

1. http://www.ies.ac.in/
2. http://www.iie.org/
3. http://www.fulbright.org.in/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)