Tin tức

Visa Einstein – einstein visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa Einstein – einstein visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa Einstein

Visa Einstein là một loại thị thực đặc biệt cung cấp nơi cư trú thường trú tại Hoa Kỳ cho một số cá nhân có khả năng phi thường hoặc đã đạt được những thành tựu phi thường trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc điền kinh. Visa Einstein là một tập hợp con của visa EB-1, còn được gọi là thị thực ưu tiên đầu tiên dựa trên việc làm, cho phép một cá nhân làm việc và sống vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

Cá nhân phải chứng minh rằng họ sở hữu khả năng phi thường, được định nghĩa là một mức độ chuyên môn cho thấy rằng người đó là một trong số ít người đã vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực nỗ lực của họ. Điều này có nghĩa là cá nhân phải chứng minh rằng họ có trình độ chuyên môn và sự công nhận cao hơn đáng kể so với thông thường trong lĩnh vực của họ.

Để đủ điều kiện nhận thị thực Einstein, cá nhân phải cung cấp bằng chứng về khả năng phi thường của họ trong một lĩnh vực cụ thể. Bằng chứng này có thể bao gồm giải thưởng, ấn phẩm, bằng chứng thành viên trong các hiệp hội chuyên nghiệp hoặc bằng chứng về mức lương cao trong lĩnh vực của họ. Cá nhân cũng phải chứng minh rằng họ đã đạt được một mức độ thành công cao hơn đáng kể so với thông thường trong lĩnh vực của họ.

Ngoài việc cung cấp bằng chứng về khả năng phi thường của họ, cá nhân cũng phải cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã được công nhận cho thành tích của họ. Điều này có thể bao gồm bằng chứng về việc đã được trao giải thưởng Nobel, một giải thưởng quốc tế lớn hoặc đã được công nhận là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ.

Ngoài bằng chứng về khả năng và sự công nhận phi thường, cá nhân cũng phải cung cấp bằng chứng rằng họ có lời mời làm việc từ một chủ nhân Hoa Kỳ. Cá nhân cũng phải cung cấp bằng chứng rằng họ có các kỹ năng và trình độ cần thiết để thực hiện công việc.

Cá nhân cũng phải chứng minh rằng họ sẽ không nhận một công việc từ công dân Hoa Kỳ, cũng như cung cấp bằng chứng về khả năng hỗ trợ tài chính của họ. Họ cũng phải chứng minh rằng họ có số tiền cần thiết để trả chi phí cho đơn xin thị thực của họ, đi đến Hoa Kỳ và các chi phí liên quan khác.

Khi cá nhân đã cung cấp tất cả các bằng chứng cần thiết, họ phải nộp đơn yêu cầu Dịch vụ Nhập cư và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) cho Visa Einstein. Cá nhân cũng phải cung cấp bằng chứng về ý định cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, cũng như kế hoạch tiếp tục công việc hoặc thành tích phi thường của họ ở Hoa Kỳ.

Sau khi kiến ​​nghị được phê duyệt, cá nhân sẽ được cấp thường trú tại Hoa Kỳ và sẽ có thể làm việc và sống ở Hoa Kỳ. Cá nhân cũng sẽ có thể đăng ký thẻ xanh, cho phép họ trở thành công dân Hoa Kỳ.

Thị thực Einstein là một cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân đã đạt được những thành tựu phi thường trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc điền kinh. Nó cung cấp cho một cá nhân cơ hội sống và làm việc vĩnh viễn ở Hoa Kỳ và tiếp tục công việc và thành tích phi thường của họ ở Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.dhs.gov/einstein-visa-security
2. https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/einstein-visa-security
3. https://www.uscis.gov/greencard/einstein-visa-security-program

 

einstein visa

The Einstein Visa is a special visa category that provides permanent residency in the United States for certain individuals who have extraordinary abilities or have achieved extraordinary accomplishments in the fields of science, art, education, business or athletics. The Einstein Visa is a subset of the EB-1 visa, also known as the Employment-Based First Preference visa, which allows an individual to work and live permanently in the United States.

The individual must prove that they possess extraordinary ability, which is defined as a level of expertise indicating that the person is one of the few who has risen to the top of their field of endeavor. This means that the individual must demonstrate that they have a level of expertise and recognition that is significantly above the ordinary in their field.

In order to qualify for the Einstein Visa, the individual must provide evidence of their extraordinary ability in a specific field. This evidence may include awards, publications, evidence of membership in professional associations, or evidence of a high salary in their field. The individual must also demonstrate that they have achieved a level of success that is significantly above the ordinary in their field.

In addition to providing evidence of their extraordinary ability, the individual must also provide evidence that they have been recognized for their accomplishments. This may include evidence of having been awarded a Nobel Prize, a major international award, or having been recognized as a leader in their field.

In addition to the evidence of extraordinary ability and recognition, the individual must also provide evidence that they have a job offer from a U.S. employer. The individual must also provide evidence that they have the necessary skills and qualifications to perform the job.

The individual must also demonstrate that they will not be taking a job away from a U.S. citizen, as well as provide evidence of their ability to support themselves financially. They must also demonstrate that they have the necessary funds to pay for the cost of their visa application, travel to the United States, and other related expenses.

Once the individual has provided all of the necessary evidence, they must submit a petition to the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) for the Einstein Visa. The individual must also provide evidence of their intention to reside permanently in the United States, as well as a plan to continue their extraordinary work or accomplishments in the United States.

Once the petition is approved, the individual will be granted a permanent residency in the United States and will be able to work and live in the United States. The individual will also be able to apply for a green card, which will allow them to become a U.S. citizen.

The Einstein Visa is a great opportunity for individuals who have achieved extraordinary accomplishments in the fields of science, art, education, business or athletics. It provides an individual with the opportunity to live and work permanently in the United States and to continue their extraordinary work and accomplishments in the United States.

Relevant government websites:

1. https://www.dhs.gov/einstein-visa-security
2. https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/einstein-visa-security
3. https://www.uscis.gov/greencard/einstein-visa-security-program

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)