Tin tức

Học bổng du học ASU – asu study abroad scholarships ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng du học ASU – asu study abroad scholarships ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng du học ASU

Đại học Tsukuba cung cấp nhiều học bổng du học để giúp sinh viên theo đuổi nghiên cứu quốc tế. Những học bổng này có sẵn cho cả sinh viên đại học và sau đại học và có thể được sử dụng cho nhiều chương trình khác nhau, như chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và các khóa học ngôn ngữ.

Chương trình học bổng quốc tế Tsukuba (TISP) là một chương trình học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học. Giải thưởng TISP lên tới 200.000 ¥ cho các sinh viên được chấp nhận vào một chương trình du học. Học bổng có sẵn cho tất cả các sinh viên, bất kể quốc tịch và có thể được sử dụng cho bất kỳ loại chương trình nào, bao gồm các chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và các khóa học ngôn ngữ.

Chương trình Học giả Toàn cầu Tsukuba (TGSP) là một chương trình học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học. Giải thưởng TGSP lên tới 600.000 cho sinh viên được chấp nhận vào một chương trình du học. Học bổng có sẵn cho tất cả các sinh viên, bất kể quốc tịch và có thể được sử dụng cho bất kỳ loại chương trình nào, bao gồm các chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và các khóa học ngôn ngữ.

Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu Tsukuba (TGLP) là một chương trình học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học. Giải thưởng TGLP lên tới 1.000.000 cho các sinh viên được chấp nhận vào một chương trình du học. Học bổng có sẵn cho tất cả các sinh viên, bất kể quốc tịch và có thể được sử dụng cho bất kỳ loại chương trình nào, bao gồm các chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và các khóa học ngôn ngữ.

Học bổng trao đổi quốc tế Tsukuba (TIES) có sẵn cho sinh viên đại học và sau đại học được chấp nhận vào một chương trình trao đổi. Mối quan hệ giải thưởng lên tới 500.000 cho các sinh viên được chấp nhận vào một chương trình du học. Học bổng có sẵn cho tất cả các sinh viên, bất kể quốc tịch và có thể được sử dụng cho bất kỳ loại chương trình nào, bao gồm các chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và các khóa học ngôn ngữ.

Chương trình Trường Mùa hè Quốc tế Tsukuba (TISS) là một chương trình học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học trong suốt mùa hè. Giải thưởng TISS lên tới ¥ 300.000 cho các sinh viên được chấp nhận vào một chương trình du học. Học bổng có sẵn cho tất cả các sinh viên, bất kể quốc tịch và có thể được sử dụng cho bất kỳ loại chương trình nào, bao gồm các chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và các khóa học ngôn ngữ.

Cuối cùng, Chương trình hỗ trợ học tập Tsukuba (TAAP) là một chương trình học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học. Giải thưởng TAAP lên tới 100.000 ¥ cho các sinh viên được chấp nhận vào một chương trình du học. Học bổng có sẵn cho tất cả các sinh viên, bất kể quốc tịch và có thể được sử dụng cho bất kỳ loại chương trình nào, bao gồm các chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và các khóa học ngôn ngữ.

Đại học Tsukuba cam kết giúp sinh viên theo đuổi nghiên cứu quốc tế, đó là lý do tại sao nó cung cấp nhiều học bổng du học. Những học bổng này có sẵn cho tất cả các sinh viên, bất kể quốc tịch và có thể được sử dụng cho nhiều chương trình khác nhau, như chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và khóa học ngôn ngữ. Bằng cách tận dụng các học bổng này, sinh viên có thể có được kinh nghiệm quốc tế có giá trị và tận dụng tối đa thời gian của họ ở nước ngoài.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://studyabroad.asu.edu/scholarships
2. https://scholarships.asu.edu/types/study-abroad-scholarships
3. https://www.studyabroad.gov/scholarships/index.html

 

asu study abroad scholarships

The University of Tsukuba offers a variety of study abroad scholarships to help its students pursue international study. These scholarships are available for both undergraduate and graduate students and can be used for a variety of programs, such as exchange programs, research, internships, and language courses.

The Tsukuba International Scholarship Program (TISP) is a scholarship program that provides financial support for undergraduate and graduate students to study abroad. TISP awards up to ¥200,000 to students who are accepted into a study abroad program. The scholarship is available to all students, regardless of nationality, and can be used for any type of program, including exchange programs, research, internships, and language courses.

The Tsukuba Global Scholars Program (TGSP) is a scholarship program that provides financial support for undergraduate and graduate students to study abroad. TGSP awards up to ¥600,000 to students who are accepted into a study abroad program. The scholarship is available to all students, regardless of nationality, and can be used for any type of program, including exchange programs, research, internships, and language courses.

The Tsukuba Global Leadership Program (TGLP) is a scholarship program that provides financial support for undergraduate and graduate students to study abroad. TGLP awards up to ¥1,000,000 to students who are accepted into a study abroad program. The scholarship is available to all students, regardless of nationality, and can be used for any type of program, including exchange programs, research, internships, and language courses.

The Tsukuba International Exchange Scholarships (TIES) are available to undergraduate and graduate students who are accepted into an exchange program. TIES awards up to ¥500,000 to students who are accepted into a study abroad program. The scholarship is available to all students, regardless of nationality, and can be used for any type of program, including exchange programs, research, internships, and language courses.

The Tsukuba International Summer School Program (TISS) is a scholarship program that provides financial support for undergraduate and graduate students to study abroad during the summer. TISS awards up to ¥300,000 to students who are accepted into a study abroad program. The scholarship is available to all students, regardless of nationality, and can be used for any type of program, including exchange programs, research, internships, and language courses.

Finally, the Tsukuba Academic Assistance Program (TAAP) is a scholarship program that provides financial support for undergraduate and graduate students to study abroad. TAAP awards up to ¥100,000 to students who are accepted into a study abroad program. The scholarship is available to all students, regardless of nationality, and can be used for any type of program, including exchange programs, research, internships, and language courses.

The University of Tsukuba is committed to helping its students pursue international study, which is why it offers a variety of study abroad scholarships. These scholarships are available to all students, regardless of nationality, and can be used for a variety of programs, such as exchange programs, research, internships, and language courses. By taking advantage of these scholarships, students can gain valuable international experience and make the most of their time abroad.

Relevant government websites:

1. https://studyabroad.asu.edu/scholarships
2. https://scholarships.asu.edu/types/study-abroad-scholarships
3. https://www.studyabroad.gov/scholarships/index.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)