Tin tức

Học bổng toàn phần chính phủ Italia và Úc 2019

Học bổng toàn phần chính phủ 2019

1. Học bổng toàn phần chính phủ Úc 2019

Loại học bổng: Toàn phần
Mức học bổng: Toàn phần 100% học phí
Bậc học: Cao đẳng, Đại Học, Thạc sỹ và Tiến Sỹ
Đối tượng được tham gia học bổng: Công dân của các nước Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông
Điều kiện tham gia học bổng: xem tại đây
Hạn chót đăng ký: 30/04/2019

Đọc thêm: Tổng hợp học bổng chính phủ Trung Quốc 2019

2. Học bổng toàn phần chính phủ Italia 2019

Loại học bổng: Toàn phần
Mức học bổng: Toàn phần 100% học phí
Bậc học: Thạc sỹ và Tiến Sỹ
Đối tượng được tham gia học bổng: Không phân biệt quốc gia lãnh thổ
Điều kiện tham gia học bổng:

  • Độ tuổi được tham gia học bổng:
    • Đối với bậc Thạc Sỹ: Chuyên ngành được chọn gồm có: Arts, Music and Dance. Các ứng viên không được quá 28 tuổi.
    • Đối với bậc Tiến sĩ không quá 30 tuổi.
  • Điều kiện tiếng Anh: Ít nhất phải có chứng chỉ B2 theo chuẩn Châu Âu ( CEFR)
  • Điều kiện học thuật: Tốt nghiệp Đại Học những ngành có liên quan.

Hạn chót đăng ký: 30/05/2019

Đăng ký tư vấn học bổng chính phủ toàn phần tại MTA ASIA