Tin tức

HỌC BỔNG CANADA – ASEAN VÀ TRAO ĐỔI GIÁO DỤC ĐỂ PHÁT TRIỂN (SEED) NĂM HỌC 2021 – 2022

Học bổng Canada – ASEAN và Trao đổi giáo dục để phát triển (Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development, gọi tắt là SEED) là chương trình học bổng dành cho sinh viên khu vực Đông Nam Á có cơ hội trao đổi ngắn hạn để học tập hoặc nghiên cứu tại các trường ở Canada Bậc cao đẳng, Bậc đại học và Bậc sau đại học.
Học bổng SEED được tổ chức lần đầu vào năm 2017 với mục tiêu giảm nghèo cho các nước đang phát triển của khu vực Đông Nam Á và hoàn thành Đề tài Phát triển bền vững 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development).
Chương trình học bổng tạo điều kiện thông qua việc liên kết và thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa các trường tại khu vực Đông Nam Á và Canada. Sinh viên phải đăng ký học chương trình toàn thời gian tại trường ở nước nhà và trong toàn bộ thời gian học tập hoặc nghiên cứu của tại Canada.

1. Giá trị của học bổng

Giá trị học bổng sẽ phụ thuộc vào thời gian học và cấp bậc học của sinh viên
 • 10,200 CAD cho sinh viên Bậc cao đẳng, Bậc đại học hoặc Bậc sau đại học (chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian tối thiểu bốn tháng hoặc một kỳ học/kỳ nghiên cứu;
 • 12,700 CAD cho sinh viên Bậc sau đại học (chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian từ năm đến sáu tháng học tập hoặc nghiên cứu; hoặc
 • 15,900 CAD cho sinh viên Bậc cao đẳng và Bậc đại học trong thời gian tám tháng hoặc hai kỳ học/kỳ nghiên cứu.
Ngoài ra, các trường tại Canada còn có thể nhận thêm khoản học bổng phụ trị giá 500 CAD cho mỗi sinh viên nhận được học bổng để trả các khoản phí quản trị khi sinh viên đến Canada. Học bổng phụ này sẽ chi trả cho các chi phí sau:
 • Lệ phí thị thực và/hoặc giấy phép học tập / làm việc;
 • Vé máy bay khứ hồi chỉ dành cho sinh viên nhận được học bổng
 • Bảo hiểm y tế;
 • Chi phí sinh hoạt (ví dụ chỗ ở, điện nước và thực phẩm);
 • Chi phí di chuyển (ví dụ phương tiện công cộng)
 • Sách và đồ dùng cần thiết cho việc học hoặc nghiên cứu của sinh viên, ngoại trừ máy tính và các thiết bị khác.

2. Điều kiện tham gia học bổng

 • Sinh viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam).
 • Phải đăng ký theo học vào chương trình toàn thời gian tại 1 trường thuộc các quốc gia trên và đã hoàn tất một phần phí dược yêu cầu bởi trường khi đăng ký nhập học và cho toàn bộ thời gian trao đổi.
 • Có trách nhiệm tự nộp hồ sơ xin giấy phép học tập hoặc làm việc (thông thường, giấy phép học tập dành cho những sinh viên tham gia học tập và giấy phép làm việc dành cho cho sinh tham gia nghiên cứu)
 • Chọn 1 lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu phù hợp và có thể cống hiến cho việc thực hiện Đề tài Phát triển Bền vững 2030
Các sinh viên dưới đây không đủ điều kiện tham gia học bổng:
 • Là công dân Canada hoặc đã nộp hồ sơ xin thường trú nhân (PR) tại Canada
 • Đang tham gia chương trình học bổng trao đổi được tài trợ bởi Chính phủ Canada
 • Đã đăng ký nhập học vào một trường Cao đẳng hoặc Đại học tại Canada.

3. Các mốc thời gian cần lưu ý

 • Hạn chót để các trường tại Canada thay mặt sinh viên nộp đơn đăng ký online là 11:59 p.m EDT, 04/03/2021.
 • Các trường tại Canada sẽ được cung cấp bản cập nhật sơ bộ về tình trạng đủ điều kiện của sinh viên vào cuối tháng 4 năm 2021.
 • Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào tháng 5 năm 2021.
 • Các sinh viên nhận được học bổng cho niên khóa 2021 – 2022 có thể bắt đầu học tập/nghiên cứu từ ngày 01/08/2021 nhưng không trễ hơn ngày 01/02/2022

4. Các hồ sơ cần nộp

Các hồ sơ phải được đính kèm với đơn đăng ký trực tuyến dưới 1 trong các định dạng sau: .pdf, .jpg, .doc, .docx, .txt hoặc .gif và mỗi hồ sơ phải nhỏ hơn 5MB. Các hồ sơ cần nộp bao gồm:
 • Hộ chiếu
 • Bằng chứng về việc học toàn thời gian: trường tại Việt Nam sẽ viết 1 thư xác nhận sinh viên đang theo học chương trình toàn thời gian và sẽ quay lại tiếp tục việc học sau khi chương trình học tại Canada kết thúc. Thư giải trình này phải có letterhead chính thức từ trường, không quá 6 tháng so với ngày nộp hồ sơ và tối đa 1 trang.
 • Thư giải trình: sinh viên sẽ viết 1 lá thư để giải thích lý do vì sao việc học tập/nghiên cứu tại Canada sẽ giúp cho sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức đã học/nghiên cứu vào Đề tài Phát triển bền vững 2030. (Tối đa 1 trang). Thư giải trình phải bao gồm các ý sau:
  • Mô tả ngắn gọn về lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu mà sinh viên đã chọn;
  • Giải thích ngắn gọn lý do vì sao lĩnh vực mà sinh viên đã chọn ở trên phù hợp với Đề tài Phát triển bền vững 2030
  • Xác định lĩnh vực sinh viên đã chọn ở trên phù hơp với Đề tài Phát triển Bền vững nào
  • Đối với các sinh viên đến từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam; sinh viên phải giải thích ngắn gọn về việc sử dụng kiến thức đã học ở Canada để chống lại đói nghèo ở nước nhà;
 • Thư hỗ trợ từ trường tại Việt Nam: Thư này sẽ được viết bởi thầy/cô tại trường mà sinh viên đăng ký theo học chương trình toàn thời gian. Thư hỗ trợ phải giải thích bản chất của việc học tập hoặc nghiên cứu; sinh viên và trường tại Việt Nam sẽ nhận được lời ích như thế nào từ học bổng này; đánh giá của trường về cam kết và năng lực của sinh viên trong việc sử dụng chương trình học tập hoặc nghiên cứu tại Canada để giúp chống lại đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực ASEAN. Thư hỗ trợ này phải có letterhead chính thức từ trường và tối đa 1 trang.
 • Thư mời từ giám sát viên Canada: sinh viên chọn chương trình sau đại học phải bao gồm thư từ giám sát viên Canada cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ và cố vấn cho sinh viên. Giám sát viên phải ký tên và chứng minh sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong suốt thời gian trao đổi cũng như chứng minh việc hỗ trợ sinh sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho trường tại Canada. Thư mời này phải có letterhead chính thức từ trường và tối đa 1 trang.
 • Bản sao có chữ ký của Biên bản Ghi nhớ hoặc Thỏa thuận với tổ chức đối tác: một thỏa thuận bằng văn bản sẽ được ký bởi cả hai trường thể hiện rằng học phí sẽ không phải chi trả và bao gồm các điều khoản khác mà 2 bên cùng thống nhất.
 • Thông báo về Quyền riêng tư: sinh viên khi tham gia vào chương trình học bổng phải ký và ghi ngày cụ thể vào Thông báo về Quyền riêng tư dành cho sinh viên không phải là người Canada

Nguồn: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=en&pedisable=true#tab_1528377661_3