Tin tức

Ontario Tech University – Global Leadership Award

1. Trị giá học bổng:

72,000CAD (sẽ được chia thành 4 năm, mỗi năm sinh viên sẽ nhận được 18,000CAD trừ vào học phí của từng năm)

2. Tiêu chí xét học bổng Global Leadership Award:

– Là sinh viên năm cuối hệ trung học phổ thông và đăng ký vào năm đầu tiên của chương trình hệ cử nhân.
– Phải học tại trường THPT ngoại Canada
– Có thành tích xuất sắc trong học tập và đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa, thể hiện rõ những đóng góp của bản than đối với gia đình và cộng đồng

3. Cách đăng ký học bổng Global Leadership Award:

Điền form đăng ký học bổng
Cung cấp hai thư giới thiệu

4. Hạn nộp học bổng:

Đối với kỳ tháng 9.2022: Thứ 5, 24 tháng 2. Các hồ sơ nộp muộn hoặc không đầy đủ sẽ không được xét hoặc không được thông báo.
Những sinh viên đủ điều kiện sẽ được thông báo vào tháng 5, 2022.

5. Hướng dẫn về Thư giới thiệu:

Thư giới thiệu là yếu tố quan trọng để quyết định chất lượng của một bộ hồ sơ đăng ký học bổng. Để hoàn thành bộ hồ sơ, sinh viên bắt buộc phải nộp 2 thư giới thiệu: 1 là từ cộng đồng, 2 là từ trường học. Để đảm bảo việc thư giới thiệu đạt yêu cầu và được chấp nhận, sinh viên cần đọc kỹ ở hướng dẫn tại đây

Thư giới thiệu từ cộng đồng
Thư này có thể được viết bởi một thành viên trong gia đình, là bạn bè hoặc bất cứ người nào chứng kiến sự tham gia các hoạt động cộng đồng của sinh viên. Nếu được, sinh viên nên yêu cầu người viết chuẩn bị thư giới thiệu có letterhead.

Thư giới thiệu từ trường
Thư này có thể được viết bởi giáo viên, tư vấn viên trong trường hoặc hiệu trưởng- những người có cơ hội chứng kiến những hoạt động cộng đồng của sinh viên trong trường học. Letterhead là điều kiện bắt buộc cho loại thư này.

Hãy liên hệ với MTA ASIA ngay để nhận được thông tin về các chương trình học bổng nhé !!!