Tin tức

LAKEHEAD UNIVERSITY CANADA

LAKEHEAD UNIVERSITY CANADA LAKEHEAD UNIVERSITY CANADA
– Toronto, Ontario, Canada
– Trường được thành lập năm 1965 nằm trong top 50 trường hàng đầu Canada. Trường có các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế với hơn 20 học viện ở 17 quốc gia từ Châu Âu, châu Á và Úc. Hơn 94% sinh viên từ trường có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.
– Các kỳ nhập học: tháng 1/ tháng 5/ tháng 9.
– Học phí: trung bình 22.000 CAD/ năm
– Các ngành là thế mạnh của trường: Kinh doanh, khoa học máy tính, Y khoa, Luật, Khoa học xã hội, Quản lý tài nguyên, Giáo Dục, Xây dựng…
– Điều kiện tuyển sinh: IELTS 6.5 ( Không điểm thành phần nào dưới 6.0). Những trường hợp chưa đủ điểu kiện tiếng Anh sẽ tham gia vào các chương trình tiếng Anh tại trường trước khi vào chương trình chính thức.
– Học bổng: Chương trình học bổng 30% học phí thường niên.
Nguồn www.mtaasia.org