Tin tức

LỘ TRÌNH MỞ CỬA CỦA TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA

Bắt đầu từ ngày 25/05, người dân sinh sống tại tỉnh bang BC có thể dần dần bắt đầu khởi động lại các kết nối xã hội, doanh nghiệp và hoạt động quan trọng của mình. Chính phủ tỉnh bang BC cũng nêu rõ điều kiện để chuyển sang bước tiếp theo như sau:

 • Số lượng ca nhiễm COVID-19 giảm
 • Tỷ lệ tiêm vaccine ở nhóm người từ 18 tuổi trở lên tăng
 • Số ca nhập viện vì COVID-19, bao gồm cả số ca cần chăm sóc đặc biệt, giảm
 • Tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm

Lộ trình mở cửa trở lại của tỉnh bang British Columbia sẽ bao gồm bốn bước:

Bước 1 – Đã hoàn thành từ ngày 25/05/2021 đến ngày 14/06/2021
 • Các cuộc tụ họp thân mật ngoài trời với tối đa 10 người
 • Ăn uống trong nhà và ngoài trời theo nhóm tối đa 6 người
 • Các cuộc tụ họp có tổ chức ngồi ngoài trời với tối đa 50 người
 • Các cuộc tụ họp có tổ chức ngồi trong nhà với tối đa 10 người
 • Nhân viên bắt đầu dần dần trở lại nơi làm việc
Bước 2 – Đã hoàn thành từ ngày 15/06/2021 đến ngày 30/06/2021
 • Các hoạt động liên quan đến tôn giáo trong nhà hoặc ngoài trời với tối đa 50 người, tuân thủ các quy định về an toàn dành cho COVID-19
 • Ăn uống trong nhà và ngoài trời cho các nhóm tối đa 6 người
 • Các cuộc tụ họp có tổ chức ngoài trời với tối đa 50 người
 • Các cuộc tụ họp có tổ chức ngồi trong nhà với tối đa 50 người
 • Được phép tập thể dục có cường độ cao và thấp theo nhóm trong nhà với sức chứa giảm
Bước 3 – Đang được thực hiện
 • Các cuộc tụ họp có tổ chức trong nhà với tối đa 50 người hoặc 50% sức chứa, tùy theo con số nào lớn hơn
 • Các cuộc tụ họp có tổ chức ngoài trời với 5,000 người hoặc 50% sức chứa, tùy theo con số nào lớn hơn
 • Phòng tập thể dục và cơ sở giải trí, sức chứa bình thường
 • Không giới hạn số lượng người mỗi nhóm cho hoạt động ăn uống trong nhà và ngoài trời, được phép tổ chức các sự kiện
Bước 4 – Dự kiến thực hiện vào ngày 07/09/2021
 • Các nơi làm việc được mở lại hoàn toàn
 • Các cuộc thi đấu thể thao trở lại bình thường
 • Tăng sức chứa tại các cuộc tụ họp có tổ chức có quy mô lớn, như buổi hòa nhạc

Nguồn:  https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restart

Hãy liên hệ với MTA ASIA ngay để được hỗ trợ tìm hiểu về trường, ngành học, chi phí và các thủ tục liên quan đến học bổng, du học và định cư Canada nhé!