Tin tức

ONTARIO CÔNG BỐ LỘ TRÌNH ĐỂ MỞ CỬA TRỞ LẠI

Chính phủ Ontario đã công bố lộ trình gồm ba bước để mở lại tỉnh bang một cách an toàn, thận trọng và từng bước nâng cao các biện pháp y tế công cộng. Lộ trình mở cửa sẽ dựa trên tỷ lệ tiêm chủng trên toàn tỉnh và sự cải thiện trong các chỉ số về y tế công cộng và chăm sóc y tế. Theo dự kiến, tuy vẫn còn áp dụng một vài hạn chế nhất định nhưng tỉnh bang Ontario sẽ cho phép nhiều tiện nghi giải trí ngoài trời mở cửa trở lại.

Lộ trình mở cửa trở lại của tỉnh bang Ontario sẽ bao gồm ba bước sau:

Bước 1 – Bắt đầu từ ngày 11/06/2021
 • Các hoạt động xã hội và sự kiện công cộng ngoài trời chỉ được tối đa 10 người
 • Tối đa 4 người 1 bàn khi ăn uống ngoài trời
 • Các cửa hàng bán lẻ thiết yếu đạt 25% công suất
 • Các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu đạt 15% công suất
 • Giới hạn 15% sức chứa cho các hoạt động, nghi thức, nghi lễ tôn giáo trong nhà và hạn chế số lượng người tham gia cũng như đảm bảo cự ly 2 mét cho các hoạt động lễ nghi ngoài trời
Bước 2:
 • Các hoạt động xã hội và sự kiện công cộng ngoài trời được tối đa 25 người
 • Các hoạt động xã hội và sự kiện công cộng trong nhà chỉ được tối đa 5 người
 • Tối đa 6 người 1 bàn khi ăn uống ngoài trời
 • Các cửa hàng bán lẻ thiết yếu đạt 50% công suất
 • Các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu đạt 25% công suất
Bước 3:
 • Mở cửa bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và thư viện
 • Mở cửa sòng bài với sức chứa giới hạn
 • Cho phép ăn uống và tổ chức hội nghị trong nhà
 • Các hoạt động, nghi thức, nghi lễ tôn giáo trong nhà được mở rộng, bao gồm dịch vụ lễ cưới và đám tang với sức chứa giới hạn
 • Các cửa hàng bán lẻ thiết yếu và không thiết yếu với sức chứa giới hạn

Tỉnh bang Ontario sẽ duy trình mỗi bước ít nhất 21 ngày để đánh giá ảnh hưởng lên các chỉ số về y tế công cộng và hệ thống y tế. Nếu tỷ lệ tiêm chủng đạt được tỷ lệ như bên dưới sau 21 ngày và chỉ số về y tế công cộng và hệ thống y tế tiếp tục được cải thiện, tỉnh bang sẽ chuyển sang bước tiếp theo

 • Bước 1: 60% người lớn được tiêm chủng một liều
 • Bước 2: 70% người lớn được tiêm chủng một liều và 20% được tiêm chủng hai liều
 • Bước 3: 70 đến 80% người lớn được tiêm chủng một liều và 25% được tiêm chủng hai liều

Nguồn: https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario

Hãy liên hệ với MTA ASIA ngay để được hỗ trợ tìm hiểu về trường, ngành học, chi phí và các thủ tục liên quan đến học bổng, du học và định cư.