Tin tức

Áp dụng ở nước ngoài – apply abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Áp dụng ở nước ngoài – apply abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Áp dụng ở nước ngoài

Nếu bạn đang nghĩ về việc áp dụng ở nước ngoài, có rất nhiều điều cần xem xét. Thực hiện nghiên cứu và lập kế hoạch trước là chìa khóa để đảm bảo một ứng dụng và kinh nghiệm thành công. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn bắt đầu.

1. Quyết định nơi bạn muốn đi: Trước khi bạn có thể bắt đầu quá trình áp dụng ở nước ngoài, bạn phải quyết định nơi bạn muốn đến. Nghiên cứu các trường đại học, quốc gia và văn hóa tiềm năng mà bạn quan tâm. Hãy xem xét chi phí sinh hoạt, ngôn ngữ và bất kỳ yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

2. Yêu cầu thị thực nghiên cứu: Tùy thuộc vào quốc gia bạn chọn, bạn có thể cần phải có thị thực sinh viên. Nghiên cứu các yêu cầu thị thực cho quốc gia bạn quan tâm và đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện.

3. Chuẩn bị ứng dụng của bạn: Đảm bảo bạn có tất cả các tài liệu cần thiết theo thứ tự. Điều này bao gồm bảng điểm, thư giới thiệu và bất kỳ tài liệu nào khác mà trường đại học có thể yêu cầu.

4. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn: Nhiều trường đại học yêu cầu một cuộc phỏng vấn như một phần của quy trình nộp đơn. Hãy chắc chắn rằng bạn được chuẩn bị bằng cách nghiên cứu trường đại học và làm quen với những câu hỏi có thể được hỏi.

5. Làm quen với văn hóa: Một khi bạn đã được chấp nhận và đang chuẩn bị ra nước ngoài, điều quan trọng là phải làm quen với văn hóa của đất nước bạn sẽ đến. Nghiên cứu các phong tục và truyền thống của đất nước, cũng như bất kỳ thông tin nào khác có thể hữu ích.

6. Hiểu chi phí: Trước khi bạn khởi hành, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu chi phí sinh hoạt ở đất nước bạn sẽ đến. Điều này bao gồm học phí, tiền thuê nhà, thực phẩm và bất kỳ chi phí nào khác bạn có thể gặp.

7. Sắp xếp nhà ở: Nghiên cứu các lựa chọn nhà ở tiềm năng trước khi bạn rời đi. Điều này có thể bao gồm ký túc xá sinh viên, căn hộ hoặc các lựa chọn nhà ở khác.

8. Nhận bảo hiểm y tế: Hãy chắc chắn rằng bạn được bảo hiểm trong trường hợp có bất kỳ trường hợp khẩn cấp y tế nào. Nhiều trường đại học cung cấp chương trình bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế.

9. Học ngôn ngữ: Nếu bạn đang đến một quốc gia nơi ngôn ngữ khác với chính bạn, điều quan trọng là phải học những điều cơ bản của ngôn ngữ. Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh và tận dụng tối đa kinh nghiệm của bạn ở nước ngoài.

10. Tạo ngân sách: Hãy chắc chắn rằng bạn có ngân sách cho thời gian ở nước ngoài. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi tài chính và đảm bảo rằng bạn không chi tiêu quá mức.

Bằng cách thực hiện nghiên cứu và lập kế hoạch trước, bạn có thể đảm bảo một ứng dụng và kinh nghiệm thành công ở nước ngoài. May mắn nhất!

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html

2. U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/study-abroad

3. U.S. Department of Education: https://studentaid.ed.gov/sa/prepare-for-college/thinking-about-college/international-students

 

apply abroad

If you’re thinking about applying abroad, there are many things to consider. Doing your research and planning ahead is key to ensuring a successful application and experience. Here are some tips to help you get started.

1. Decide where you want to go: Before you can begin the process of applying abroad, you must decide where you want to go. Research potential universities, countries, and cultures that you are interested in. Consider the cost of living, language, and any other factors that may influence your decision.

2. Research visa requirements: Depending on the country you choose, you may need to obtain a student visa. Research the visa requirements for the country you are interested in and make sure you are eligible.

3. Prepare your application: Make sure you have all the necessary documents in order. This includes transcripts, letters of recommendation, and any other materials the university may require.

4. Prepare for the interview: Many universities require an interview as part of the application process. Make sure you are prepared by researching the university and familiarizing yourself with the questions that may be asked.

5. Familiarize yourself with the culture: Once you have been accepted and are preparing to go abroad, it is important to familiarize yourself with the culture of the country you are going to. Research the customs and traditions of the country, as well as any other information that may be useful.

6. Understand the cost: Before you depart, make sure you understand the cost of living in the country you are going to. This includes tuition, rent, food, and any other expenses you may encounter.

7. Arrange for housing: Research potential housing options before you leave. This may include student dorms, apartments, or other housing options.

8. Get health insurance: Make sure you are covered in case of any medical emergencies. Many universities offer health insurance plans for international students.

9. Learn the language: If you are going to a country where the language is different from your own, it is important to learn the basics of the language. This will help you adjust and make the most of your experience abroad.

10. Make a budget: Make sure you have a budget for your time abroad. This will help you stay on track financially and make sure you don’t overspend.

By doing your research and planning ahead, you can ensure a successful application and experience abroad. Best of luck!

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html

2. U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/study-abroad

3. U.S. Department of Education: https://studentaid.ed.gov/sa/prepare-for-college/thinking-about-college/international-students

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)