Tin tức

Các chương trình du học của Duke – duke study abroad programs ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các chương trình du học của Duke – duke study abroad programs ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các chương trình du học của Duke

Đại học Duke cung cấp một loạt các chương trình du học cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được tín dụng học tập, có được kinh nghiệm quốc tế có giá trị và khám phá thế giới. Với các chương trình ở hơn 20 quốc gia, Duke cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được một viễn cảnh toàn cầu và khám phá các nền văn hóa, phong tục và cách sống khác nhau.

Các chương trình du học của Duke, được thiết kế để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm giáo dục vừa là thách thức về mặt học thuật vừa làm giàu cá nhân. Thông qua các chương trình, sinh viên có thể tham gia các lớp học, tham gia thực tập, tình nguyện và khám phá văn hóa địa phương.

Duke cung cấp một loạt các chương trình du học, bao gồm các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè. Học sinh có cơ hội học tập tại các quốc gia như Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Mexico, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

Chương trình dài học kỳ được thiết kế để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm nhập vai ở nước ngoài. Trong học kỳ, sinh viên có thể tham gia các lớp học, tham gia thực tập và khám phá văn hóa và phong tục của nước chủ nhà. Chương trình học kỳ thường dài 15-18 tuần và sinh viên có thể mất tới 18 giờ tín dụng.

Chương trình kéo dài một năm được thiết kế cho những sinh viên muốn có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về nước chủ nhà. Trong chương trình kéo dài một năm, sinh viên sẽ sống và học tập tại nước chủ nhà trong một năm học đầy đủ. Chương trình thường dài 30-36 tuần và sinh viên có thể mất tới 30 giờ tín dụng.

Duke cũng cung cấp một số chương trình mùa hè, cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Các chương trình mùa hè thường dài 8-10 tuần và sinh viên có thể mất tới 12 giờ tín dụng.

Ngoài các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, Duke cũng cung cấp một số chương trình ngắn hạn. Các chương trình này thường dài 1-4 tuần và sinh viên có thể mất tới 6 giờ tín dụng.

Các chương trình du học Duke Duke được thiết kế để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm giáo dục là thách thức về mặt học thuật và làm giàu cá nhân. Thông qua các chương trình, sinh viên có thể có được kinh nghiệm quốc tế có giá trị, khám phá các nền văn hóa khác nhau và có được một quan điểm toàn cầu.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://globaled.duke.edu/study-abroad
2. https://studyabroad.duke.edu/
3. https://www.ed.gov/programs/iegpsdap/index.html

 

duke study abroad programs

Duke University offers a wide range of study abroad programs that provide students with the opportunity to gain academic credit, gain valuable international experience, and explore the world. With programs in over 20 countries, Duke offers students the opportunity to gain a global perspective and explore different cultures, customs, and ways of life.

Duke’s study abroad programs are designed to provide students with an educational experience that is both academically challenging and personally enriching. Through the programs, students can take classes, participate in internships, volunteer, and explore the local culture.

Duke offers a variety of study abroad programs, including semester, year-long, and summer programs. Students have the opportunity to study in countries such as Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, Spain, and the United Kingdom.

The semester-long program is designed to provide students with an immersive experience abroad. During the semester, students can take classes, participate in internships, and explore the culture and customs of the host country. The semester program is typically 15-18 weeks long, and students can take up to 18 credit hours.

The year-long program is designed for students who want to gain an even deeper understanding of the host country. During the year-long program, students will live and study in the host country for a full academic year. The program is typically 30-36 weeks long, and students can take up to 30 credit hours.

Duke also offers a number of summer programs, which provide students with the opportunity to gain international experience in a shorter period of time. The summer programs are typically 8-10 weeks long, and students can take up to 12 credit hours.

In addition to semester, year-long, and summer programs, Duke also offers a number of short-term programs. These programs are typically 1-4 weeks long, and students can take up to 6 credit hours.

Duke’s study abroad programs are designed to provide students with an educational experience that is academically challenging and personally enriching. Through the programs, students can gain valuable international experience, explore different cultures, and gain a global perspective.

Relevant government websites:

1. https://globaled.duke.edu/study-abroad
2. https://studyabroad.duke.edu/
3. https://www.ed.gov/programs/iegpsdap/index.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)