Tin tức

Các chuyên gia tư vấn ở nước ngoài MBBS gần tôi – mbbs abroad consultants near me ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các chuyên gia tư vấn ở nước ngoài MBBS gần tôi – mbbs abroad consultants near me ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các chuyên gia tư vấn ở nước ngoài MBBS gần tôi

Nếu bạn đang tìm kiếm các chuyên gia tư vấn ở nước ngoài MBBS gần bạn, thì bạn đã đến đúng nơi. Có rất nhiều chuyên gia tư vấn ở nước ngoài MBB có sẵn ở các nơi khác nhau trên thế giới. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể tìm thấy chuyên gia tư vấn MBBS tốt nhất cho bạn.

Ở Ấn Độ, có nhiều chuyên gia tư vấn ở nước ngoài ở các thành phố lớn như Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, Pune, v.v. Một số chuyên gia tư vấn này là:

1. Tư vấn giáo dục ở nước ngoài: Tư vấn này có trụ sở tại Delhi và cung cấp các dịch vụ toàn diện cho MBBS ở nước ngoài. Họ cung cấp tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ trong tất cả các khía cạnh của tuyển sinh MBBS ở nước ngoài, từ lựa chọn khóa học đến xử lý thị thực.

2. Dịch vụ giáo dục tiếp cận toàn cầu: Tư vấn này có trụ sở tại Mumbai và cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến MBBS ở nước ngoài. Họ cung cấp tư vấn, hướng dẫn tuyển sinh và hỗ trợ trong tài liệu.

3. Dịch vụ giáo dục hành tinh nghề nghiệp: Tư vấn này có trụ sở tại Hyderabad và cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến tuyển sinh MBBS ở nước ngoài. Họ cung cấp tư vấn, hướng dẫn nhập học và hỗ trợ trong tài liệu.

4. Giải pháp giáo dục ở nước ngoài: Tư vấn này có trụ sở tại Bangalore và cung cấp các dịch vụ toàn diện cho MBBS ở nước ngoài. Họ cung cấp tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ trong tất cả các khía cạnh của tuyển sinh MBBS ở nước ngoài, từ lựa chọn khóa học đến xử lý thị thực.

5. Dịch vụ giáo dục tiếp cận toàn cầu: Tư vấn này có trụ sở tại Pune và cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến MBBS ở nước ngoài. Họ cung cấp tư vấn, hướng dẫn tuyển sinh và hỗ trợ trong tài liệu.

6. Tư vấn Edugrowth: Tư vấn này có trụ sở tại Chennai và cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến MBBS ở nước ngoài. Họ cung cấp tư vấn, hướng dẫn tuyển sinh và hỗ trợ trong tài liệu.

7. Tư vấn giáo dục ở nước ngoài: Tư vấn này có trụ sở tại Kolkata và cung cấp các dịch vụ toàn diện cho MBBS ở nước ngoài. Họ cung cấp tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ trong tất cả các khía cạnh của tuyển sinh MBBS ở nước ngoài, từ lựa chọn khóa học đến xử lý thị thực.

Đây là một số chuyên gia tư vấn MBBS tốt nhất ở Ấn Độ. Nếu bạn đang tìm kiếm các chuyên gia tư vấn ở nước ngoài MBBS gần bạn, thì bạn có thể liên hệ với bất kỳ chuyên gia tư vấn nào để có được hướng dẫn tốt nhất.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1.https://www.mciindia.org/
2.https://www.studyabroad.gov.in/
3.https://www.education.gov.in/

 

mbbs abroad consultants near me

If you are looking for MBBS abroad consultants near you, then you have come to the right place. There are many MBBS abroad consultants available in different parts of the world. Depending on your location, you can find the best MBBS abroad consultant for you.

In India, there are many MBBS abroad consultants in major cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, Pune, etc. Some of these consultants are:

1. Abroad Education Consultants: This consultancy is based in Delhi and provides comprehensive services for MBBS abroad. They provide counselling, guidance and help in all aspects of MBBS abroad admissions, from course selection to visa processing.

2. Global Reach Education Services: This consultancy is based in Mumbai and provides a wide range of services related to MBBS abroad. They provide counselling, admissions guidance and assistance in documentation.

3. Career Planet Education Services: This consultancy is based in Hyderabad and offers a wide range of services related to MBBS abroad admissions. They provide counselling, admission guidance and assistance in documentation.

4. Education Abroad Solutions: This consultancy is based in Bangalore and provides comprehensive services for MBBS abroad. They provide counselling, guidance and help in all aspects of MBBS abroad admissions, from course selection to visa processing.

5. Global Reach Education Services: This consultancy is based in Pune and provides a wide range of services related to MBBS abroad. They provide counselling, admissions guidance and assistance in documentation.

6. EduGrowth Consulting: This consultancy is based in Chennai and provides a comprehensive range of services related to MBBS abroad. They provide counselling, admissions guidance and assistance in documentation.

7. Abroad Education Consultants: This consultancy is based in Kolkata and provides comprehensive services for MBBS abroad. They provide counselling, guidance and help in all aspects of MBBS abroad admissions, from course selection to visa processing.

These are some of the best MBBS abroad consultants in India. If you are looking for MBBS abroad consultants near you, then you can contact any of these consultants to get the best guidance.

Relevant government websites:

1.https://www.mciindia.org/
2.https://www.studyabroad.gov.in/
3.https://www.education.gov.in/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)