Tin tức

Các khóa học nghệ thuật tốt nhất để đi du học – best art courses to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các khóa học nghệ thuật tốt nhất để đi du học – best art courses to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các khóa học nghệ thuật tốt nhất để đi du học

1. Mỹ thuật tại Đại học Oxford: Trường đại học nổi tiếng thế giới này cung cấp một khóa học chuyên sâu và kích thích về mỹ thuật. Học sinh có thể khám phá một loạt các môn học, từ hội họa và điêu khắc, đến việc in ấn và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như lịch sử nghệ thuật, lý thuyết nghệ thuật và văn hóa thị giác.

2. Nghệ thuật và thiết kế tại Đại học Barcelona: Trường đại học này cung cấp một loạt các khóa học nghệ thuật và thiết kế, từ thời trang đến thiết kế đồ họa. Học sinh có thể tham gia các khóa học về vẽ, vẽ, điêu khắc, nhiếp ảnh và in ấn. Họ cũng có thể khám phá một loạt các chủ đề, như lịch sử nghệ thuật, nghệ thuật đương đại và lịch sử nghệ thuật.

3. Lịch sử nghệ thuật tại Đại học Paris: Trường đại học này cung cấp một khóa học toàn diện và kích thích trong lịch sử nghệ thuật. Học sinh có thể khám phá một loạt các chủ đề, từ nghệ thuật cổ điển đến đương đại. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như nghiên cứu bảo tàng, lý thuyết nghệ thuật và văn hóa thị giác.

4. Nghệ thuật phòng thu tại Đại học Amsterdam: Trường đại học này cung cấp một khóa học toàn diện và kích thích về nghệ thuật phòng thu. Học sinh có thể khám phá một loạt các môn học, từ hội họa và điêu khắc, đến nhiếp ảnh và in ấn. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như lịch sử nghệ thuật, lý thuyết nghệ thuật và văn hóa thị giác.

5. Thiết kế đồ họa tại Đại học Berlin: Trường đại học này cung cấp một khóa học toàn diện và kích thích trong thiết kế đồ họa. Học sinh có thể khám phá một loạt các chủ đề, từ kiểu chữ đến thiết kế web. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như minh họa, đồ họa chuyển động và hoạt hình 3D.

6. Nghệ thuật thị giác tại Đại học Rome: Trường đại học này cung cấp một khóa học chuyên sâu và kích thích về nghệ thuật thị giác. Học sinh có thể khám phá một loạt các môn học, từ hội họa và điêu khắc, đến phương tiện truyền thông và video kỹ thuật số. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như lịch sử nghệ thuật, lý thuyết nghệ thuật và văn hóa thị giác.

7. Nhiếp ảnh tại Đại học Vienna: Trường đại học này cung cấp một khóa học toàn diện và kích thích trong nhiếp ảnh. Học sinh có thể khám phá một loạt các chủ đề, từ chân dung đến nhiếp ảnh tài liệu. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như lịch sử nghệ thuật, văn hóa thị giác và nhiếp ảnh kỹ thuật số.

8. Nghệ thuật và thiết kế tại Đại học Prague: Trường đại học này cung cấp một khóa học toàn diện và kích thích về nghệ thuật và thiết kế. Học sinh có thể khám phá một loạt các môn học, từ hội họa và điêu khắc, đến thiết kế thời trang và đồ họa. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như lịch sử nghệ thuật, lý thuyết nghệ thuật và văn hóa thị giác.

9. Nghệ thuật phim ảnh và truyền thông tại Đại học London: Trường đại học này cung cấp một khóa học chuyên sâu và kích thích về nghệ thuật điện ảnh và truyền thông. Học sinh có thể khám phá một loạt các chủ đề, từ viết kịch bản đến điện ảnh. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như lịch sử nghệ thuật, lý thuyết nghệ thuật và văn hóa thị giác.

10. Hoạt hình tại Đại học Tokyo: Trường đại học này cung cấp một khóa học toàn diện và kích thích trong hoạt hình. Học sinh có thể khám phá một loạt các chủ đề, từ hoạt hình truyền thống đến hoạt hình kỹ thuật số. Họ cũng có thể chọn từ một loạt các môn tự chọn, như lịch sử nghệ thuật, lý thuyết nghệ thuật và văn hóa thị giác.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs: https://eca.state.gov/study-abroad
2. Study Abroad Programs from the Institute of International Education: https://www.iie.org/Programs/Study-Abroad
3. The British Council’s Arts and Culture Study Abroad Programs: http://www.britishcouncil.org/arts/study-abroad

 

best art courses to study abroad

1. Fine Arts at the University of Oxford: This world-renowned university offers an intensive and stimulating course in Fine Arts. Students can explore a range of disciplines, from painting and sculpture, to printmaking and digital media. They can also choose from a variety of electives, such as art history, art theory, and visual culture.

2. Art and Design at the University of Barcelona: This university offers a wide range of art and design courses, from fashion to graphic design. Students can take courses in drawing, painting, sculpture, photography, and printmaking. They can also explore a range of topics, such as art history, contemporary art, and the history of art.

3. Art History at the University of Paris: This university offers a comprehensive and stimulating course in art history. Students can explore a range of topics, from classical to contemporary art. They can also choose from a variety of electives, such as museum studies, art theory, and visual culture.

4. Studio Art at the University of Amsterdam: This university offers a comprehensive and stimulating course in studio art. Students can explore a range of disciplines, from painting and sculpture, to photography and printmaking. They can also choose from a variety of electives, such as art history, art theory, and visual culture.

5. Graphic Design at the University of Berlin: This university offers a comprehensive and stimulating course in graphic design. Students can explore a range of topics, from typography to web design. They can also choose from a variety of electives, such as illustration, motion graphics, and 3D animation.

6. Visual Arts at the University of Rome: This university offers an intensive and stimulating course in visual arts. Students can explore a range of disciplines, from painting and sculpture, to video and digital media. They can also choose from a variety of electives, such as art history, art theory, and visual culture.

7. Photography at the University of Vienna: This university offers a comprehensive and stimulating course in photography. Students can explore a range of topics, from portraiture to documentary photography. They can also choose from a variety of electives, such as art history, visual culture, and digital photography.

8. Art and Design at the University of Prague: This university offers a comprehensive and stimulating course in art and design. Students can explore a range of disciplines, from painting and sculpture, to fashion and graphic design. They can also choose from a variety of electives, such as art history, art theory, and visual culture.

9. Film and Media Arts at the University of London: This university offers an intensive and stimulating course in film and media arts. Students can explore a range of topics, from scriptwriting to cinematography. They can also choose from a variety of electives, such as art history, art theory, and visual culture.

10. Animation at the University of Tokyo: This university offers a comprehensive and stimulating course in animation. Students can explore a range of topics, from traditional animation to digital animation. They can also choose from a variety of electives, such as art history, art theory, and visual culture.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs: https://eca.state.gov/study-abroad
2. Study Abroad Programs from the Institute of International Education: https://www.iie.org/Programs/Study-Abroad
3. The British Council’s Arts and Culture Study Abroad Programs: http://www.britishcouncil.org/arts/study-abroad

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)