Tin tức

Các khóa học sau BCA ở nước ngoài – courses after bca in abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các khóa học sau BCA ở nước ngoài – courses after bca in abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các khóa học sau BCA ở nước ngoài

Học tập ở nước ngoài là một cách tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn của bạn, có được một viễn cảnh quốc tế và mở ra những cơ hội mới. Đối với những người có bằng Cử nhân Ứng dụng Máy tính (BCA), có nhiều khóa học sau đại học có sẵn trong các trường đại học trên toàn thế giới.

1. Thạc sĩ ứng dụng máy tính (MCA):

Thạc sĩ ứng dụng máy tính là một bằng cấp sau đại học phổ biến cho những người có BCA. Thông thường phải mất hai đến ba năm để hoàn thành và được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến ​​thức nâng cao mà họ cần để theo đuổi sự nghiệp thành công trong lĩnh vực ứng dụng máy tính. Bằng cấp này có thể chuẩn bị cho bạn một loạt các vai trò trong ngành, chẳng hạn như kỹ sư phần mềm, nhà phân tích hệ thống và nhà phát triển phần mềm.

2. Thạc sĩ Khoa học về Công nghệ Thông tin (MSIT):

Thạc sĩ Khoa học về Công nghệ Thông tin là bằng cấp sau đại học hai năm cho những người có BCA. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết sâu sắc về các công nghệ được sử dụng trong ngành CNTT, chẳng hạn như mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và kỹ thuật phần mềm. Nó cũng bao gồm các chủ đề như thiết kế và phân tích hệ thống, bảo mật thông tin và khai thác dữ liệu.

3. Thạc sĩ Khoa học Khoa học Máy tính (MSCS):

Thạc sĩ Khoa học Khoa học Máy tính là bằng cấp sau đại học hai năm cho những người có BCA. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết sâu sắc về khoa học máy tính và các nguyên tắc đằng sau sự phát triển của phần mềm và phần cứng. Nó bao gồm các chủ đề như thuật toán, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

4. Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Phần mềm (MSSE):

Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Phần mềm là bằng cấp sau đại học hai năm cho những người có BCA. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến ​​thức để thiết kế, phát triển và duy trì các hệ thống phần mềm. Nó bao gồm các chủ đề như lập trình hướng đối tượng, kiến ​​trúc phần mềm, phương pháp phát triển phần mềm và kiểm tra phần mềm.

5. Thạc sĩ khoa học trong mạng máy tính (MSCN):

Thạc sĩ Khoa học về Mạng máy tính là bằng cấp sau đại học hai năm cho những người có BCA. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết sâu sắc về mạng máy tính và các nguyên tắc đằng sau sự phát triển của các mạng. Nó bao gồm các chủ đề như kiến ​​trúc mạng, giao thức, bảo mật và quản lý mạng.

6. Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Dữ liệu (MSDS):

Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Dữ liệu là bằng cấp sau đại học hai năm cho những người có BCA. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết sâu sắc về khoa học dữ liệu và các nguyên tắc đằng sau sự phát triển của các hệ thống dựa trên dữ liệu. Nó bao gồm các chủ đề như học máy, khai thác dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và phân tích dữ liệu.

7. Thạc sĩ Khoa học Phát triển Web (MSWD):

Thạc sĩ Khoa học Phát triển Web là bằng cấp sau đại học hai năm cho những người có BCA. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến ​​thức để thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng dựa trên web. Nó bao gồm các chủ đề như HTML, CSS, JavaScript và dịch vụ web.

8. Thạc sĩ Khoa học về An ninh mạng (MSCS):

Thạc sĩ Khoa học về An ninh mạng là bằng cấp sau đại học hai năm cho những người có BCA. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến ​​thức để thiết kế, phát triển và duy trì các hệ thống máy tính an toàn. Nó bao gồm các chủ đề như mật mã, bảo mật mạng và pháp y máy tính.

Học tập ở nước ngoài là một cách tuyệt vời để có được các kỹ năng mới, tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau và khám phá những cơ hội mới. Với bằng BCA, có nhiều khóa học sau đại học có sẵn trong các trường đại học trên thế giới có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức bạn cần để theo đuổi sự nghiệp thành công trong lĩnh vực ứng dụng máy tính.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. StudyAbroad.com: https://www.studyabroad.com/programs/bachelors/computer-science
2. TopUniversities.com: https://www.topuniversities.com/courses/computer-science/bachelors
3. InternationalStudent.com: https://www.internationalstudent.com/study-abroad/computer-science/

 

courses after bca in abroad

Studying abroad is a great way to expand your horizons, gain an international perspective, and open up doors to new opportunities. For those with a Bachelor of Computer Applications (BCA) degree, there are a variety of postgraduate courses available in universities around the world.

1. Master of Computer Application (MCA):

The Master of Computer Application is a popular postgraduate degree for those with a BCA. It typically takes two to three years to complete and is designed to provide students with the advanced skills and knowledge they need to pursue a successful career in the field of computer applications. This degree can prepare you for a variety of roles within the industry, such as software engineer, system analyst, and software developer.

2. Master of Science in Information Technology (MSIT):

The Master of Science in Information Technology is a two-year postgraduate degree for those with a BCA. This degree provides students with a deep understanding of the technologies used in the IT industry, such as computer networks, databases, programming languages, and software engineering. It also covers topics such as system design and analysis, information security, and data mining.

3. Master of Science in Computer Science (MSCS):

The Master of Science in Computer Science is a two-year postgraduate degree for those with a BCA. This degree provides students with an in-depth understanding of computer science and the principles behind the development of software and hardware. It covers topics such as algorithms, operating systems, databases, software engineering, and artificial intelligence.

4. Master of Science in Software Engineering (MSSE):

The Master of Science in Software Engineering is a two-year postgraduate degree for those with a BCA. This degree provides students with the skills and knowledge to design, develop, and maintain software systems. It covers topics such as object-oriented programming, software architecture, software development methodologies, and software testing.

5. Master of Science in Computer Networks (MSCN):

The Master of Science in Computer Networks is a two-year postgraduate degree for those with a BCA. This degree provides students with an in-depth understanding of computer networks and the principles behind the development of networks. It covers topics such as network architectures, protocols, security, and network management.

6. Master of Science in Data Science (MSDS):

The Master of Science in Data Science is a two-year postgraduate degree for those with a BCA. This degree provides students with an in-depth understanding of data science and the principles behind the development of data-driven systems. It covers topics such as machine learning, data mining, data visualization, and data analytics.

7. Master of Science in Web Development (MSWD):

The Master of Science in Web Development is a two-year postgraduate degree for those with a BCA. This degree provides students with the skills and knowledge to design, develop, and maintain web-based applications. It covers topics such as HTML, CSS, JavaScript, and web services.

8. Master of Science in Cybersecurity (MSCS):

The Master of Science in Cybersecurity is a two-year postgraduate degree for those with a BCA. This degree provides students with the skills and knowledge to design, develop, and maintain secure computer systems. It covers topics such as cryptography, network security, and computer forensics.

Studying abroad is a great way to gain new skills, learn about different cultures, and explore new opportunities. With a BCA degree, there are many postgraduate courses available in universities around the world that can help you develop the skills and knowledge you need to pursue a successful career in the field of computer applications.

Relevant government websites:

1. StudyAbroad.com: https://www.studyabroad.com/programs/bachelors/computer-science
2. TopUniversities.com: https://www.topuniversities.com/courses/computer-science/bachelors
3. InternationalStudent.com: https://www.internationalstudent.com/study-abroad/computer-science/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)