Tin tức

Các quốc gia cho MBB không có NEET – countries for mbbs without neet ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các quốc gia cho MBB không có NEET – countries for mbbs without neet ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các quốc gia cho MBB không có NEET

Các sinh viên y khoa đang tìm cách nghiên cứu MBBS (Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật) ở nước ngoài mà không cần phải tham gia kỳ thi NEET (National Pritional Cum Cumm) ở Ấn Độ có một số lựa chọn có sẵn cho họ. Một số quốc gia có các yêu cầu nhập học khác nhau cho sinh viên quốc tế và một số không yêu cầu học sinh phải làm bài kiểm tra tuyển sinh tiêu chuẩn. Dưới đây là một số quốc gia phổ biến nhất cho nghiên cứu MBBS mà không có NEET:

Nga: Nga là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho các sinh viên Ấn Độ đang tìm cách học MBB ở nước ngoài mà không cần phải tham gia kỳ thi NEET. Các trường đại học y khoa Nga cung cấp giáo dục y tế chất lượng cao và chi phí nghiên cứu MBB ở Nga là tương đối thấp so với các quốc gia khác. Quá trình nhập học cho sinh viên quốc tế là đơn giản và các trường đại học cung cấp một loạt các chương trình được dạy bằng tiếng Anh.

Ukraine: Ukraine là một điểm đến phổ biến khác cho các sinh viên Ấn Độ đang tìm cách học MBB ở nước ngoài mà không có NEET. Đất nước này có một lịch sử giáo dục y khoa lâu dài và các trường đại học y khoa ở Ukraine cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục cao. Chi phí nghiên cứu MBB ở Ukraine cũng tương đối thấp và quy trình nhập học cho sinh viên quốc tế là đơn giản.

Kyrgyzstan: Kyrgyzstan là một điểm đến tương đối mới cho các sinh viên Ấn Độ đang tìm cách học MBB ở nước ngoài mà không có NEET. Đất nước này có một số trường đại học y tế chất lượng cao và chi phí nghiên cứu MBB ở Kyrgyzstan thấp hơn so với các quốc gia khác. Quá trình nhập học cho sinh viên quốc tế là đơn giản và các trường đại học cung cấp một loạt các chương trình được dạy bằng tiếng Anh.

Bangladesh: Bangladesh là một lựa chọn khác cho các sinh viên Ấn Độ đang tìm cách học MBB ở nước ngoài mà không cần NEET. Đất nước này có một số trường đại học y tế chất lượng cao và chi phí nghiên cứu MBB ở Bangladesh thấp hơn so với các quốc gia khác. Quá trình nhập học cho sinh viên quốc tế là đơn giản và các trường đại học cung cấp một loạt các chương trình được dạy bằng tiếng Anh.

Trung Quốc: Trung Quốc là một lựa chọn khác cho sinh viên Ấn Độ đang tìm cách học MBB ở nước ngoài mà không cần NEET. Đất nước này có một số trường đại học y tế chất lượng cao và chi phí nghiên cứu MBB ở Trung Quốc tương đối thấp so với các quốc gia khác. Quá trình nhập học cho sinh viên quốc tế là đơn giản và các trường đại học cung cấp một loạt các chương trình được dạy bằng tiếng Anh.

Khi xem xét nghiên cứu MBB ở nước ngoài mà không có NEET, điều quan trọng là phải xem xét một số yếu tố, bao gồm chất lượng giáo dục, chi phí học tập, yêu cầu nhập học và điều kiện sống trong nước. Nó cũng quan trọng để nghiên cứu các trường đại học và các chương trình của họ để tìm ra một trường phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Một trong những lợi ích chính của việc học MBB ở nước ngoài mà không có NEET là cơ hội để có được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Nhiều quốc gia không yêu cầu NEET có các trường đại học y tế chất lượng cao với các chương trình được thành lập và giảng viên có kinh nghiệm. Các trường đại học này cung cấp một loạt các chương trình được dạy bằng tiếng Anh, giúp sinh viên quốc tế dễ dàng tham gia vào các lớp học của họ và giao tiếp với các bạn cùng lớp và giáo viên của họ dễ dàng hơn.

Một lợi ích khác của việc nghiên cứu MBB ở nước ngoài mà không có NEET là chi phí học tập. Chi phí nghiên cứu MBB ở các quốc gia như Nga, Ukraine, Kyrgyzstan, Bangladesh và Trung Quốc thấp hơn so với các quốc gia khác, khiến nó trở thành một lựa chọn hợp lý hơn cho nhiều sinh viên. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những sinh viên đang tìm kiếm một nền giáo dục y tế chất lượng cao nhưng không có nguồn tài chính để nghiên cứu ở các quốc gia đắt đỏ hơn.

Tóm lại, có một số quốc gia cung cấp cho sinh viên Ấn Độ cơ hội học MBB ở nước ngoài mà không cần phải làm bài kiểm tra NEET. Các quốc gia này cung cấp giáo dục y tế chất lượng cao, quy trình nhập học đơn giản và chi phí học tập tương đối thấp. Khi xem xét nghiên cứu MBB ở nước ngoài mà không có NEET, điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các mục tiêu học tập và nghề nghiệp của bạn, cũng như lợi ích cá nhân của bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.mciindia.org/CMS/information-desk/foreign-medical-graduates-examination-fmge

2. https://www.nbe.edu.in/foreign-medical-graduates-exam-fmge

3. https://www.mohfw.gov.in/index1.php?lang=1&level=0&linkid=403&lid=3449

 

countries for mbbs without neet

Medical students who are seeking to study MBBS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) abroad without having to take the NEET (National Eligibility cum Entrance Test) exam in India have several options available to them. Some countries have different admission requirements for international students, and some do not require students to take a standardized entrance exam. Here are some of the most popular countries for MBBS study without NEET:

Russia: Russia is one of the most popular destinations for Indian students seeking to study MBBS abroad without having to take the NEET exam. Russian medical universities offer high-quality medical education, and the cost of studying MBBS in Russia is relatively low compared to other countries. The admission process for international students is straightforward, and the universities offer a range of programs taught in English.

Ukraine: Ukraine is another popular destination for Indian students seeking to study MBBS abroad without NEET. The country has a long history of medical education, and the medical universities in Ukraine offer a high standard of education. The cost of studying MBBS in Ukraine is also relatively low, and the admission process for international students is straightforward.

Kyrgyzstan: Kyrgyzstan is a relatively new destination for Indian students seeking to study MBBS abroad without NEET. The country has several high-quality medical universities, and the cost of studying MBBS in Kyrgyzstan is lower compared to other countries. The admission process for international students is straightforward, and the universities offer a range of programs taught in English.

Bangladesh: Bangladesh is another option for Indian students seeking to study MBBS abroad without NEET. The country has several high-quality medical universities, and the cost of studying MBBS in Bangladesh is lower compared to other countries. The admission process for international students is straightforward, and the universities offer a range of programs taught in English.

China: China is another option for Indian students seeking to study MBBS abroad without NEET. The country has several high-quality medical universities, and the cost of studying MBBS in China is relatively low compared to other countries. The admission process for international students is straightforward, and the universities offer a range of programs taught in English.

When considering studying MBBS abroad without NEET, it is important to consider several factors, including the quality of education, the cost of studying, the admission requirements, and the living conditions in the country. It is also important to research the universities and their programs to find the one that best fits your needs.

One of the main benefits of studying MBBS abroad without NEET is the opportunity to gain a world-class education. Many of the countries that do not require NEET have high-quality medical universities with well-established programs and experienced faculty. These universities offer a range of programs taught in English, making it easier for international students to participate in their classes and to communicate with their classmates and teachers.

Another benefit of studying MBBS abroad without NEET is the cost of studying. The cost of studying MBBS in countries like Russia, Ukraine, Kyrgyzstan, Bangladesh, and China is lower compared to other countries, making it a more affordable option for many students. This is especially important for students who are seeking a high-quality medical education but do not have the financial resources to study in more expensive countries.

In conclusion, there are several countries that offer Indian students the opportunity to study MBBS abroad without having to take the NEET exam. These countries offer high-quality medical education, straightforward admission processes, and relatively low costs of study. When considering studying MBBS abroad without NEET, it is important to carefully consider your academic and career goals, as well as your personal interests.

Relevant government websites:

1. https://www.mciindia.org/CMS/information-desk/foreign-medical-graduates-examination-fmge

2. https://www.nbe.edu.in/foreign-medical-graduates-exam-fmge

3. https://www.mohfw.gov.in/index1.php?lang=1&level=0&linkid=403&lid=3449

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)