Tin tức

Các tổ chức du học – study abroad organizations ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các tổ chức du học – study abroad organizations ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các tổ chức du học

Các tổ chức du học là các tổ chức cung cấp dịch vụ cho sinh viên muốn đi du học. Các tổ chức này cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm giúp sinh viên tìm đúng trường đại học hoặc đại học, cung cấp thông tin về các yêu cầu thị thực và nhập cư và giúp sinh viên các khía cạnh khác của du học.

Tổ chức du học phổ biến nhất là Viện Giáo dục Quốc tế (IIE). IIE là một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp sinh viên đi du học từ năm 1919. Tổ chức này cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm giúp sinh viên tìm đúng trường đại học hoặc đại học, cung cấp thông tin về thị thực và yêu cầu nhập cư và giúp sinh viên các khía cạnh khác học tập ở nước ngoài. IIE cũng cung cấp một loạt các chương trình, chẳng hạn như học bổng Gilman, cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên du học.

Một tổ chức du học phổ biến khác là Hội đồng trao đổi giáo dục quốc tế (CIEE). CIEE là một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp sinh viên đi du học từ năm 1947. CIEE cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như giúp sinh viên tìm đúng trường đại học hoặc đại học, cung cấp thông tin về thị thực và yêu cầu nhập cư và giúp sinh viên các khía cạnh khác của học tập ở nước ngoài. Ngoài ra, CIEE cung cấp nhiều chương trình khác nhau, chẳng hạn như chương trình Navigator toàn cầu, cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế.

Viện nghiên cứu nước ngoài Hoa Kỳ (AIFS) là một tổ chức du học phổ biến khác. AIFS là một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp sinh viên đi du học từ năm 1964. AIFS cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như giúp sinh viên tìm đúng trường đại học hoặc đại học, cung cấp thông tin về thị thực và yêu cầu nhập cư và giúp sinh viên các khía cạnh khác của học tập ở nước ngoài. AIFS cũng cung cấp một loạt các chương trình, chẳng hạn như học bổng du học, cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên du học.

Chương trình Giáo dục ở Đại học California (UCEAP) là một tổ chức du học phổ biến khác. UCEAP là một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp sinh viên đi du học từ năm 1965. UCEAP cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như giúp sinh viên tìm đúng trường đại học hoặc đại học, cung cấp thông tin về thị thực và yêu cầu nhập cư và giúp sinh viên các khía cạnh khác của học tập ở nước ngoài. UCEAP cũng cung cấp một loạt các chương trình, chẳng hạn như chương trình học giả toàn cầu, cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều tổ chức du học có sẵn. Mỗi tổ chức có bộ dịch vụ và chương trình riêng, vì vậy điều quan trọng là sinh viên là thực hiện nghiên cứu của họ và tìm thấy tổ chức phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Education USA: https://educationusa.state.gov/
2. International Education Programs Service: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/iegps/index.html
3. U.S. Department of State: https://www.state.gov/study-abroad/

 

study abroad organizations

Study abroad organizations are organizations that provide services to students who want to study abroad. These organizations provide a variety of services, including helping students find the right college or university, providing information about visa and immigration requirements, and helping students with other aspects of studying abroad.

The most popular study abroad organization is the Institute of International Education (IIE). IIE is a non-profit organization that has been helping students study abroad since 1919. The organization offers a wide range of services, including helping students find the right college or university, providing information about visa and immigration requirements, and helping students with other aspects of studying abroad. IIE also offers a variety of programs, such as its Gilman Scholarship, which provides financial assistance for students studying abroad.

Another popular study abroad organization is the Council on International Educational Exchange (CIEE). CIEE is a non-profit organization that has been helping students study abroad since 1947. CIEE provides a variety of services, such as helping students find the right college or university, providing information about visa and immigration requirements, and helping students with other aspects of studying abroad. In addition, CIEE offers a variety of programs, such as its Global Navigator Program, which provides students with an opportunity to gain international experience.

The American Institute for Foreign Study (AIFS) is another popular study abroad organization. AIFS is a non-profit organization that has been helping students study abroad since 1964. AIFS provides a variety of services, such as helping students find the right college or university, providing information about visa and immigration requirements, and helping students with other aspects of studying abroad. AIFS also offers a variety of programs, such as its Study Abroad Scholarship, which provides financial assistance for students studying abroad.

The University of California Education Abroad Program (UCEAP) is another popular study abroad organization. UCEAP is a non-profit organization that has been helping students study abroad since 1965. UCEAP provides a variety of services, such as helping students find the right college or university, providing information about visa and immigration requirements, and helping students with other aspects of studying abroad. UCEAP also offers a variety of programs, such as its Global Scholars Program, which provides students with an opportunity to gain international experience.

These are just a few of the many study abroad organizations that are available. Each organization has its own set of services and programs, so it is important for students to do their research and find the organization that best suits their needs.

Relevant government websites:

1. Education USA: https://educationusa.state.gov/
2. International Education Programs Service: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/iegps/index.html
3. U.S. Department of State: https://www.state.gov/study-abroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)