Tin tức

Các trường đại học cung cấp du học – universities that offer study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các trường đại học cung cấp du học – universities that offer study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các trường đại học cung cấp du học

1. Đại học Oxford
Đại học Oxford là một trong những trường đại học lâu đời nhất và uy tín nhất trên thế giới. Nó nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập, nghiên cứu đẳng cấp thế giới và giảng dạy xuất sắc. Đây cũng là một trong những trường đại học phổ biến nhất để đi du học, với một loạt các khóa học và chương trình dành cho sinh viên quốc tế. Oxford cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

2. Đại học Cambridge
Đại học Cambridge là một trong những trường đại học lâu đời nhất và uy tín nhất trên thế giới. Nó có một danh tiếng lâu dài cho sự xuất sắc trong học tập và luôn được xếp hạng trong số các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Cambridge cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình kéo dài một học kỳ và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

3. Đại học Đại học London
Đại học College London (UCL) là một trong những trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh và là trường đại học lớn nhất ở London. Nó nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập và nghiên cứu đẳng cấp thế giới. UCL cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

4. Đại học Hoàng gia Luân Đôn
Imperial College London là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới và nổi tiếng vì sự xuất sắc trong khoa học, kỹ thuật và y học. Imperial cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

5. Đại học Edinburgh
Đại học Edinburgh là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Scotland và nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập. Nó cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài một học kỳ và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

6. Đại học Glasgow
Đại học Glasgow là một trong những trường đại học hàng đầu của Scotland và nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập. Nó cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài một học kỳ và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

7. Đại học St Andrew
Đại học St Andrew là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Scotland và nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập. Nó cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài một học kỳ và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

8. Đại học Nữ hoàng Belfast
Đại học Queen, Belfast là một trong những trường đại học hàng đầu ở Anh và nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập. Nó cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài một học kỳ và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

9. Đại học Manchester
Đại học Manchester là một trong những trường đại học hàng đầu ở Anh và nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập. Nó cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài một học kỳ và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

10. Đại học Bristol
Đại học Bristol là một trong những trường đại học hàng đầu ở Anh và nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập. Nó cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm các chương trình du học kéo dài một học kỳ và kéo dài một năm, các chương trình trường học mùa hè và các chương trình nghiên cứu.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.studyabroad.gov/
2. https://www.educationusa.info/
3. https://www.ed.gov/international-education

 

universities that offer study abroad

1. University of Oxford
The University of Oxford is one of the oldest and most prestigious universities in the world. It is renowned for its academic excellence, world-class research, and outstanding teaching. It is also one of the most popular universities for studying abroad, with a wide range of courses and programs available to international students. Oxford offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

2. University of Cambridge
The University of Cambridge is one of the oldest and most prestigious universities in the world. It has a long-standing reputation for academic excellence and is consistently ranked among the top universities in the world. Cambridge offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long programs, summer school programs, and research programs.

3. University College London
University College London (UCL) is one of the UK’s leading universities and the largest university in London. It is renowned for its academic excellence and world-class research. UCL offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

4. Imperial College London
Imperial College London is one of the world’s leading universities and is renowned for its excellence in science, engineering, and medicine. Imperial offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

5. University of Edinburgh
The University of Edinburgh is one of the oldest universities in Scotland and is renowned for its academic excellence. It offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

6. University of Glasgow
The University of Glasgow is one of Scotland’s leading universities and is renowned for its academic excellence. It offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

7. University of St Andrews
The University of St Andrews is one of the oldest universities in Scotland and is renowned for its academic excellence. It offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

8. Queen’s University Belfast
Queen’s University Belfast is one of the leading universities in the UK and is renowned for its academic excellence. It offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

9. University of Manchester
The University of Manchester is one of the leading universities in the UK and is renowned for its academic excellence. It offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

10. University of Bristol
The University of Bristol is one of the top universities in the UK and is renowned for its academic excellence. It offers a range of study abroad programs for undergraduate and postgraduate students, including semester-long and year-long study abroad programs, summer school programs, and research programs.

Relevant government websites:

1. https://www.studyabroad.gov/
2. https://www.educationusa.info/
3. https://www.ed.gov/international-education

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)