Tin tức

Các trường đại học với các chương trình du học – universities with study abroad programs ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các trường đại học với các chương trình du học – universities with study abroad programs ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các trường đại học với các chương trình du học

1. Đại học California, Berkeley
Berkeley cung cấp hơn 200 chương trình du học tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Berkeley cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

2. Đại học Michigan
Đại học Michigan cung cấp một loạt các chương trình du học tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Các chương trình này bao gồm từ các chương trình học kỳ và một năm đến các chương trình mùa hè và ngắn hạn. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh.

3. Đại học California, Los Angeles
UCLA cung cấp hơn 200 chương trình du học tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. UCLA cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

4. Đại học Virginia
Đại học Virginia cung cấp hơn 100 chương trình du học tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. UVA cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

5. Đại học Texas tại Austin
Đại học Texas tại Austin cung cấp hơn 200 chương trình du học tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. UT Austin cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

6. Đại học Wisconsin-Madison
Đại học Wisconsin-Madison cung cấp hơn 150 chương trình du học tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. UW-Madison cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

7. Đại học Washington
Đại học Washington cung cấp hơn 200 chương trình du học tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. UW cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

8. Đại học Illinois tại Urbana-Champaign
Đại học Illinois tại Urbana-Champaign cung cấp hơn 200 chương trình du học tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. UIUC cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

9. Đại học New York
Đại học New York cung cấp hơn 300 chương trình du học tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. NYU cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

10. Đại học Nam California
Đại học Nam California cung cấp hơn 300 chương trình du học tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Các điểm đến phổ biến bao gồm Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. USC cung cấp các chương trình học kỳ, kéo dài cả năm và mùa hè, cũng như thực tập quốc tế và cơ hội nghiên cứu.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: Study Abroad Programs: https://studyabroad.state.gov/

2. Education Abroad: https://educationabroad.gov/

3. Institute of International Education: https://www.iie.org/Programs/Study-Abroad

 

universities with study abroad programs

1. University of California, Berkeley
Berkeley offers over 200 study abroad programs in over 50 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. Berkeley offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

2. University of Michigan
The University of Michigan offers a wide range of study abroad programs in over 60 countries around the world. These programs range from semester and year-long programs to summer and short-term programs. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom.

3. University of California, Los Angeles
UCLA offers over 200 study abroad programs in over 40 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. UCLA offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

4. University of Virginia
The University of Virginia offers over 100 study abroad programs in over 40 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. UVA offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

5. University of Texas at Austin
The University of Texas at Austin offers over 200 study abroad programs in over 50 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. UT Austin offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

6. University of Wisconsin-Madison
The University of Wisconsin-Madison offers over 150 study abroad programs in over 40 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. UW-Madison offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

7. University of Washington
The University of Washington offers over 200 study abroad programs in over 60 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. UW offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

8. University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign offers over 200 study abroad programs in over 50 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. UIUC offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

9. New York University
New York University offers over 300 study abroad programs in over 70 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. NYU offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

10. University of Southern California
The University of Southern California offers over 300 study abroad programs in over 50 countries around the world. Popular destinations include Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Spain, and the United Kingdom. USC offers semester, year-long, and summer programs, as well as international internships and research opportunities.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: Study Abroad Programs: https://studyabroad.state.gov/

2. Education Abroad: https://educationabroad.gov/

3. Institute of International Education: https://www.iie.org/Programs/Study-Abroad

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)