Tin tức

Chopras du học – chopras study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Chopras du học – chopras study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Chopras du học

Du học Chopras là một chuyên gia tư vấn giáo dục toàn diện cung cấp cho sinh viên các dịch vụ tư vấn và hướng dẫn cá nhân để giúp họ theo đuổi giáo dục quốc tế. Được thành lập vào năm 1999, Chopras đã giúp hàng ngàn sinh viên theo đuổi các nghiên cứu cao hơn trên toàn cầu, tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Ireland, Đức, Pháp, Singapore, và nhiều hơn nữa.

Chopras được thành lập lần đầu tiên ở Ấn Độ, nhưng sau đó đã mở rộng để bao gồm các văn phòng tại Dubai, Mỹ, Anh, Canada và Úc. Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho sinh viên những hướng dẫn và hỗ trợ tốt nhất có thể để giúp họ theo đuổi ước mơ đi du học. Chopras có chuyên môn sâu sắc về giáo dục quốc tế và cung cấp cho sinh viên các dịch vụ như tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ thị thực, định hướng trước khi khởi hành và hướng dẫn sau khi thực hiện.

Chopras có một nhóm các cố vấn có kinh nghiệm, những người lão luyện trong việc cung cấp hướng dẫn cá nhân cho sinh viên. Các cố vấn hiểu các khía cạnh khác nhau của giáo dục quốc tế và có thể cung cấp lời khuyên phù hợp cho sinh viên. Họ cũng thành thạo trong các quy trình tuyển sinh và thị thực khác nhau của các quốc gia khác nhau.

Chopras cung cấp một loạt các dịch vụ có thể giúp sinh viên đưa ra quyết định sáng suốt về giáo dục quốc tế của họ. Điều này bao gồm một đánh giá về hồ sơ học tập của sinh viên, lời khuyên về các trường đại học và khóa học tốt nhất để áp dụng, hỗ trợ trong quy trình nộp đơn Visa và hướng dẫn về các khía cạnh sau khi tham gia du học.

Công ty cũng cung cấp một loạt các dịch vụ trước khi khởi hành có thể giúp sinh viên chuẩn bị cho giáo dục quốc tế của họ. Chúng bao gồm hỗ trợ trong việc mở tài khoản ngân hàng, lấy bảo hiểm y tế và xin thị thực sinh viên. Chopras cũng cung cấp một chương trình định hướng giúp sinh viên hiểu được văn hóa, ngôn ngữ và lối sống của đất nước mà họ đang chuyển đến.

Chopras cũng cung cấp các dịch vụ sau khi tham gia để giúp sinh viên định cư vào đất nước và trường đại học mới của họ. Điều này bao gồm hỗ trợ trong việc tìm chỗ ở, mở tài khoản ngân hàng và hiểu luật pháp và hải quan địa phương.

Chương trình du học chopras được thiết kế để cung cấp cho sinh viên hướng dẫn và hỗ trợ tốt nhất có thể để theo đuổi ước mơ giáo dục quốc tế. Với các dịch vụ cá nhân hóa, chopras có thể giúp sinh viên đưa ra quyết định sáng suốt và đạt được mục tiêu đi du học.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://studyabroad.gov.in/
2. http://www.aicte-india.org/
3. https://www.mhrd.gov.in/

 

chopras study abroad

The Chopras Study Abroad is a comprehensive educational consultancy that provides students with personalized guidance and counseling services to help them pursue international education. Founded in 1999, Chopras has helped thousands of students to pursue higher studies across the globe, in countries such as the United States, United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, Germany, France, Singapore, and many more.

Chopras was first established in India, but has since expanded to include offices in Dubai, USA, UK, Canada, and Australia. The company’s mission is to provide students with the best possible guidance and assistance to help them pursue their dreams of studying abroad. Chopras has deep expertise in international education and provides students with services such as admissions counseling, visa assistance, pre-departure orientation, and post-arrival guidance.

Chopras has a team of experienced counselors who are adept at providing personalized guidance to students. The counselors understand the various aspects of international education and are able to provide tailored advice to students. They are also well-versed in the various admissions and visa processes of different countries.

Chopras offers a range of services that can help students make informed decisions about their international education. This includes an assessment of the student’s academic profile, advice on the best universities and courses to apply to, assistance in the visa application process, and guidance on the post-arrival aspects of studying abroad.

The company also offers a range of pre-departure services that can help students prepare for their international education. These include assistance in opening a bank account, obtaining health insurance, and obtaining a student visa. Chopras also provides an orientation program that helps students understand the culture, language, and lifestyle of the country they are moving to.

Chopras also provides post-arrival services to help students settle into their new country and university. This includes assistance in finding accommodation, opening a bank account, and understanding the local laws and customs.

The Chopras Study Abroad program is designed to give students the best possible guidance and assistance to pursue their dreams of international education. With its personalized services, Chopras can help students make informed decisions and achieve their goals of studying abroad.

Relevant government websites:

1. https://studyabroad.gov.in/
2. http://www.aicte-india.org/
3. https://www.mhrd.gov.in/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)