Tin tức

Chương trình giao lưu thanh niên quốc tế tại Nhật Bản và Trung Quốc

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN QUỐC TẾ TẠI NHẬT BẢN

Thời gian

  • Từ ngày 05/10 – 20/10/2019

Địa điểm:

  • Nhật Bản

Phía Nhật Bản đài thọ:

  • Chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi
  • Chi phí ăn, nghỉ trong thời gian diễn ra chương trình tại Nhật Bản

HỘI TRẠI THANH NIÊN CÁC THÀNH PHỐ KẾT NGHĨA BẮC KINH – TRUNG QUỐC NĂM 2019.

Thời gian:

  • Từ ngày 20/10 – 26/10/2019

Địa điểm:

  • TP Bắc Kinh – Trung Quốc

Phía Trung Quốc đài thọ cho đại biểu:

  • Toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại tại Thành phố Bắc Kinh trong thời gian diễn ra hoạt động.

Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng Thành đoàn (email: vanphongtdhn12@gmail.com). Sđt: 024.666.35320