Tin tức

Học bổng Thạc sỹ ngành Tài chính Hàng không tại UCD – Ireland 2019

Được thành lập đầu thế kỷ 20, bởi Tiến sĩ Michael WJ Smurfit UCD, hiện nay, UCD trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại châu Âu đào tạo về kinh doanh. Trường UCD Smurfit đang hỗ trợ học bổng của ngành Tài chính Hàng không toàn thời gian cho bậc học thạc sỹ. Giá trị học bổng lên tới 21.300 € để trang trải toàn bộ học phí cho khóa học này.

Loại học bổng:

Học bổng toàn phần

Mức học bổng:

100% học phí (€21,300). Học bổng của năm tiếp theo sẽ được xét dựa vào kết quả của năm trước đó.

Bậc học:

Thạc sỹ – ngành tài chính hàng không

Đối tượng được tham gia học bổng:

Không phân biệt quốc gia lãnh thổ

Điều kiện tham gia học bổng:

  • Học lực: tốt nghiệp loại xuất sắc
  • Điều kiện tiếng Anh: Ít nhất phải có chứng chỉ IELTS 7.0 hoặc TOEFL 100/120
  • Bài luận khoảng 300 từ, trả lời câu hỏi trong phần đăng ký.

Hạn chót đăng ký:

28/06/2019