Tin tức

CIEE du học – ciee study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về CIEE du học – ciee study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

CIEE du học

Trung tâm Giáo dục và Trao đổi Quốc tế (CIEE) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục quốc tế tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. CIEE cung cấp một loạt các chương trình du học, từ các chương trình ngắn hạn, do giảng viên đến các chương trình kéo dài một năm, trong đó sinh viên có thể kiếm được tín dụng đại học. Những sinh viên chọn du học thông qua CIEE sẽ có cơ hội đắm mình vào một nền văn hóa mới, có được một quan điểm toàn cầu và phát triển các năng lực ngôn ngữ và liên văn hóa.

Các chương trình du học của CIEE, được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một kinh nghiệm học thuật, văn hóa và xã hội toàn diện. Các khóa học được cung cấp trong một loạt các ngành và được giảng dạy bởi các giảng viên và chuyên gia địa phương. Học sinh cũng có thể tận dụng các cơ hội thực tập và tình nguyện của CIEE, để có được kinh nghiệm trong thế giới thực trong lĩnh vực học tập của họ. CIEE cũng cung cấp cho sinh viên một loạt các hoạt động ngoại khóa, chẳng hạn như du ngoạn văn hóa, các lớp học ngôn ngữ và giải trí ngoài trời.

CIEE cũng cung cấp cho sinh viên một loạt các dịch vụ hỗ trợ. Trước khi khởi hành, sinh viên nhận được định hướng đến nước chủ nhà, bao gồm thông tin về an toàn, sức khỏe và các chuẩn mực văn hóa. Trong chương trình, sinh viên có quyền truy cập vào một giám đốc thường trú của CIEE, người sẵn sàng cung cấp lời khuyên và hướng dẫn. CIEE cũng cung cấp một đường dây khẩn cấp 24 giờ cho các vấn đề y tế, an toàn hoặc hậu cần.

Các chương trình của CIEE, được thiết kế để có giá cả phải chăng cho tất cả sinh viên, bất kể nền tảng tài chính của họ. Học sinh có thể nộp đơn xin học bổng và tài trợ để giúp trang trải chi phí học phí, vé máy bay và các chi phí khác. CIEE cũng cung cấp cho sinh viên quyền truy cập vào một mạng lưới các cố vấn và cố vấn, những người có thể trả lời các câu hỏi về quá trình du học và đưa ra lời khuyên cá nhân.

Học tập ở nước ngoài với CIEE cung cấp cho sinh viên cơ hội học hỏi và phát triển trong một môi trường mới và thú vị. Học sinh có thể khám phá một nền văn hóa mới, phát triển năng lực liên văn hóa và có được một quan điểm toàn cầu. Thông qua các dịch vụ hỗ trợ toàn diện của CIEE, các hoạt động ngoại khóa, sinh viên có thể tận dụng tối đa thời gian ở nước ngoài và tạo ra những kỷ niệm sẽ tồn tại suốt đời.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.ciee.org/study-abroad/
2. https://www.ed.gov/programs/ciee-study-abroad/index.html
3. https://www.state.gov/programs-and-initiatives/ciee-study-abroad/

 

ciee study abroad

The Center for International Education and Exchange (CIEE) is a non-profit organization that provides international education programs and services in more than 40 countries around the world. CIEE offers a variety of study abroad programs, ranging from short-term, faculty-led programs to year-long programs in which students can earn college credit. Students who choose to study abroad through CIEE will have the opportunity to immerse themselves in a new culture, gain a global perspective, and develop language and intercultural competencies.

CIEE’s study abroad programs are designed to give students a comprehensive academic, cultural, and social experience. Courses are offered in a variety of disciplines and are taught by local faculty and experts. Students can also take advantage of CIEE’s internship and volunteer opportunities to gain real-world experience in their field of study. CIEE also provides students with a wide range of extracurricular activities, such as cultural excursions, language classes, and outdoor recreation.

CIEE also provides students with a range of support services. Before departure, students receive an orientation to the host country, including information on safety, health, and cultural norms. During the program, students have access to a CIEE Resident Director who is available to provide advice and guidance. CIEE also offers a 24-hour emergency line for medical, safety, or logistical issues.

CIEE’s programs are designed to be affordable for all students, regardless of their financial background. Students can apply for scholarships and grants to help cover the cost of tuition, airfare, and other expenses. CIEE also provides students with access to a network of advisors and counselors who can answer questions about the study abroad process and offer personalized advice.

Studying abroad with CIEE provides students with an opportunity to learn and grow in a new and exciting environment. Students can explore a new culture, develop intercultural competencies, and gain a global perspective. Through CIEE’s comprehensive support services and extracurricular activities, students can make the most of their time abroad and create memories that will last a lifetime.

Relevant government websites:

1. https://www.ciee.org/study-abroad/
2. https://www.ed.gov/programs/ciee-study-abroad/index.html
3. https://www.state.gov/programs-and-initiatives/ciee-study-abroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)