Tin tức

Cơ quan Vũ trụ Canada – canadian space agency ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Cơ quan Vũ trụ Canada – canadian space agency ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Cơ quan Vũ trụ Canada

Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) là một cơ quan chính phủ liên bang Canada chịu trách nhiệm khám phá không gian, nghiên cứu và phát triển. CSA được thành lập vào năm 1989 và có trụ sở tại Saint-Hubert, Quebec. Cơ quan chịu trách nhiệm điều phối và quản lý tất cả các khía cạnh của chương trình không gian Canada. CSA làm việc phối hợp với các cơ quan chính phủ khác, các cơ quan quốc tế và khu vực tư nhân để thúc đẩy sự đổi mới và đảm bảo ngành công nghiệp vũ trụ của Canada vẫn cạnh tranh.

Nhiệm vụ của CSA là thúc đẩy việc sử dụng và phát triển không gian hòa bình, để nâng cao kiến ​​thức về không gian thông qua khoa học và đảm bảo rằng các hoạt động không gian có lợi cho người Canada. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tài sản và hoạt động không gian của Canada, bao gồm việc quản lý chương trình không gian Canada, phát triển công nghệ vũ trụ và thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng.

CSA hợp tác chặt chẽ với Hội đồng tư vấn không gian Canada (CSAB), bao gồm các đại diện từ các cộng đồng khoa học, kỹ thuật và kinh doanh. CSAB tư vấn cho CSA về việc phát triển chính sách, chương trình và kế hoạch không gian của Canada.

CSA chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các sáng kiến ​​và chính sách liên quan đến không gian, chẳng hạn như chương trình không gian Canada, chiến lược thăm dò không gian Canada và chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ Canada. Những sáng kiến ​​này được thiết kế để đảm bảo Canada vẫn đi đầu trong việc thăm dò và nghiên cứu không gian.

CSA cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và các cơ quan quốc tế khác để thúc đẩy sự hợp tác và thúc đẩy việc sử dụng không gian hòa bình. Cơ quan này là thành viên của Nhóm điều phối Thám hiểm không gian quốc tế, nơi điều phối các hoạt động thăm dò không gian giữa các cơ quan quốc tế. CSA cũng hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề ngoài vũ trụ trong việc phát triển Luật Vũ trụ Quốc tế.

CSA chịu trách nhiệm quản lý chương trình không gian Canada, bao gồm sự phát triển của các vệ tinh, trạm đất và cơ sở hạ tầng liên quan đến không gian khác. CSA cũng làm việc với các phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada để cung cấp chuyên môn khoa học và kỹ thuật để khám phá và nghiên cứu không gian.

CSA chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan đến khoa học không gian, công nghệ và ứng dụng. Cơ quan này làm việc với các phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada và các chuyên gia khác để phát triển các công nghệ và khả năng sẽ cho phép Canada cạnh tranh trong ngành vũ trụ toàn cầu.

CSA cũng hoạt động để thúc đẩy sự phát triển của một nền kinh tế không gian ở Canada. Cơ quan làm việc với ngành công nghiệp để phát triển các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới sẽ tạo ra việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. CSA cũng hoạt động để thúc đẩy nhận thức và giáo dục cộng đồng về thăm dò và nghiên cứu không gian.

CSA hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ khác, các cơ quan quốc tế và khu vực tư nhân để đảm bảo rằng ngành công nghiệp vũ trụ của Canada vẫn cạnh tranh. Cơ quan chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan đến khoa học không gian, công nghệ và ứng dụng. CSA cũng hoạt động để thúc đẩy sự phát triển của một nền kinh tế không gian ở Canada, và để thúc đẩy nhận thức và giáo dục cộng đồng về thăm dò và nghiên cứu không gian.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/agency/canadian-space-agency.html
2. https://asc-csa.gc.ca/eng/default.asp
3. https://space.gc.ca/

 

canadian space agency

The Canadian Space Agency (CSA) is a Canadian federal government agency that is responsible for space exploration, research, and development. The CSA was established in 1989 and is headquartered in Saint-Hubert, Quebec. The agency is responsible for the coordination and management of all aspects of the Canadian space program. The CSA works in collaboration with other government departments, international agencies, and the private sector to foster innovation and ensure Canada’s space industry remains competitive.

The CSA’s mandate is to promote the peaceful use and development of space, to advance the knowledge of space through science and to ensure that space activities benefit Canadians. The agency is responsible for the management of Canada’s space assets and activities, which include the management of the Canadian Space Program, the development of space technology, and the promotion of research and applications.

The CSA works closely with the Canadian Space Advisory Board (CSAB), which is composed of representatives from the scientific, engineering, and business communities. The CSAB advises the CSA on the development of Canada’s space policy, programs, and plans.

The CSA is responsible for the development and implementation of space-related initiatives and policies, such as the Canadian Space Program, the Canadian Space Exploration Strategy, and the Canadian Space Technology Development Strategy. These initiatives are designed to ensure Canada remains at the forefront of space exploration and research.

The CSA also works closely with other government departments and international agencies to foster collaboration and to promote the peaceful use of space. The agency is a member of the International Space Exploration Coordination Group, which coordinates space exploration activities among international agencies. The CSA also works closely with the United Nations Office for Outer Space Affairs in the development of international space law.

The CSA is responsible for the management of the Canadian Space Program, which includes the development of satellites, ground stations, and other space-related infrastructure. The CSA also works with the Canadian Space Agency Astronauts to provide scientific and technical expertise for space exploration and research.

The CSA is responsible for the coordination of research and development activities related to space science, technology, and applications. The agency works with the Canadian Space Agency Astronauts and other experts to develop technologies and capabilities that will enable Canada to compete in the global space industry.

The CSA also works to promote the development of a space economy in Canada. The agency works with industry to develop new products, services, and technologies that will create jobs and spur economic growth. The CSA also works to promote public awareness and education about space exploration and research.

The CSA works in close collaboration with other government departments, international agencies, and the private sector to ensure that Canada’s space industry remains competitive. The agency is responsible for the coordination of research and development activities related to space science, technology, and applications. The CSA also works to promote the development of a space economy in Canada, and to promote public awareness and education about space exploration and research.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/agency/canadian-space-agency.html
2. https://asc-csa.gc.ca/eng/default.asp
3. https://space.gc.ca/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)