Tin tức

Đại học đọc sách ở nước ngoài – university of reading study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đại học đọc sách ở nước ngoài – university of reading study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đại học đọc sách ở nước ngoài

Du học tại Đại học Reading

Đại học Reading là một trường đại học hàng đầu nằm ở trung tâm nước Anh, trong thành phố đọc lịch sử. Với một loạt các khóa học đa dạng, Đại học Reading mang đến cho sinh viên cơ hội du học trong một môi trường sôi động và chào đón. Học sinh có thể chọn từ một loạt các khóa học, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật, luật pháp, khoa học xã hội, nhân văn và nhiều hơn nữa. Đại học Reading cũng cung cấp một loạt các hoạt động và cơ sở vật chất, như thư viện, cơ sở thể thao, một loạt các xã hội và câu lạc bộ sinh viên, và một cuộc sống sinh viên sôi động.

Đại học Reading là một trong những trường đại học phổ biến nhất cho sinh viên quốc tế, và cung cấp nhiều lựa chọn du học cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Đại học Reading cung cấp các chương trình trao đổi, trường hè và các chương trình du học ngắn hạn. Các chương trình trao đổi là một cách thú vị để sinh viên trải nghiệm một nền văn hóa khác và tìm hiểu về một quốc gia khác. Các chương trình trao đổi có sẵn cho cả sinh viên đại học và sau đại học và Đại học Reading làm việc với nhiều trường đại học đối tác trên khắp thế giới.

Ngoài các chương trình trao đổi, Đại học Reading còn cung cấp các chương trình đi du học mùa hè và du học ngắn hạn. Các chương trình trường học mùa hè kéo dài đến 12 tuần và cung cấp cho học sinh cơ hội tham gia các lớp học trong nhiều môn học khác nhau, bao gồm kinh doanh, luật pháp, khoa học xã hội, kỹ thuật và nhiều hơn nữa. Các chương trình du học ngắn hạn được thiết kế cho những sinh viên muốn có được kinh nghiệm trong một môn học hoặc lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Các chương trình này có sẵn cho cả sinh viên đại học và sau đại học, và thường kéo dài từ ba đến mười hai tuần.

Đại học Reading cũng cung cấp một loạt các dịch vụ và cơ sở hỗ trợ cho sinh viên quốc tế. Đại học Reading có một văn phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế chuyên dụng, cung cấp lời khuyên và hướng dẫn cho sinh viên quốc tế. Văn phòng cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như tư vấn nhập cư và thị thực, hỗ trợ ngôn ngữ và hỗ trợ về chỗ ở và các vấn đề tài chính.

Đại học Reading là một lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên muốn đi du học và trải nghiệm một nền văn hóa khác. Với một loạt các khóa học, chương trình trao đổi, trường hè và các chương trình du học ngắn hạn, Đại học Reading mang đến cho sinh viên cơ hội để có được một nền giáo dục trong một môi trường quốc tế thực sự.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/study-abroad
2. https://www.reading.ac.uk/studyabroad/
3. https://www.reading.ac.uk/international/erasmus/erasmus-study-abroad.aspx

 

university of reading study abroad

Study Abroad at the University of Reading

The University of Reading is a leading university located in the heart of England, in the historic city of Reading. With a diverse range of courses, the University of Reading offers students the opportunity to study abroad in a vibrant and welcoming environment. Students can choose from a range of courses, which include business, engineering, law, social sciences, humanities and more. The University of Reading also offers a wide range of activities and facilities, such as libraries, sports facilities, a range of student societies and clubs, and a vibrant student life.

The University of Reading is one of the most popular universities for international students, and offers a variety of study abroad options for students from all over the world. The University of Reading offers exchange programs, summer schools and short-term study abroad programs. Exchange programs are an exciting way for students to experience a different culture and learn about a different country. Exchange programs are available for both undergraduate and postgraduate students, and the University of Reading works with many partner universities around the world.

In addition to exchange programs, the University of Reading also offers summer school and short-term study abroad programs. Summer school programs last for up to 12 weeks, and offer students the opportunity to take classes in a variety of subjects, including business, law, social sciences, engineering and more. Short-term study abroad programs are designed for students who wish to gain experience in a particular subject or area of study. These programs are available for both undergraduate and postgraduate students, and usually last between three and twelve weeks.

The University of Reading also offers a range of support services and facilities for international students. The University of Reading has a dedicated International Student Support Office, which provides advice and guidance to international students. The office also offers a range of support services, such as visa and immigration advice, language support, and assistance with accommodation and financial matters.

The University of Reading is an excellent choice for students who wish to study abroad and experience a different culture. With a wide range of courses, exchange programs, summer schools and short-term study abroad programs, the University of Reading offers students the opportunity to gain an education in a truly international environment.

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/study-abroad
2. https://www.reading.ac.uk/studyabroad/
3. https://www.reading.ac.uk/international/erasmus/erasmus-study-abroad.aspx

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)