Tin tức

Đại học George Mason du học – george mason university study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đại học George Mason du học – george mason university study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đại học George Mason du học

Chương trình du học của Đại học George Mason

Tại Đại học George Mason, sinh viên có cơ hội tham gia vào một loạt các chương trình du học. Cho dù bạn đang tìm kiếm một học kỳ ở nước ngoài, một chương trình mùa hè hay một khóa học ngắn hạn, Đại học George Mason cung cấp một loạt các lựa chọn cho sinh viên để có được kinh nghiệm quốc tế.

Các chương trình du học của Đại học George Mason cung cấp cho sinh viên cơ hội khám phá một quốc gia mới, học một ngôn ngữ mới và có được kinh nghiệm văn hóa có giá trị. Với các chương trình ở hơn 50 quốc gia, sinh viên có thể chọn dành toàn bộ học kỳ ở nước ngoài hoặc chỉ vài tuần; Họ cũng có thể chọn học tập trong nhiều ngành học, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và nhân văn.

Các chương trình du học của Đại học George Mason được thiết kế để giúp sinh viên phát triển các kỹ năng học tập và chuyên nghiệp của họ, đồng thời cung cấp cho họ cơ hội để hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. Các chương trình du học có thể giúp sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của họ, đạt được sự đánh giá cao hơn cho các nền văn hóa khác nhau và thậm chí học cách điều hướng một quốc gia mới.

Các chương trình du học của Đại học George Mason được chia thành hai loại chính: học kỳ ở nước ngoài và các chương trình ngắn hạn. Các chương trình học kỳ ở nước ngoài thường có thời gian bốn đến sáu tháng và cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia các lớp học để lấy tín dụng, cũng như có được kinh nghiệm quốc tế có giá trị. Các chương trình ngắn hạn thường có thời lượng hai đến bốn tuần và cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia một khóa học chuyên sâu trong một chủ đề cụ thể, như kinh doanh, kỹ thuật hoặc nhân văn.

Ngoài các chương trình học kỳ và ngắn hạn, Đại học George Mason cũng cung cấp nhiều chương trình du học mùa hè. Các chương trình này được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế trong một khoảng thời gian ngắn. Các chương trình mùa hè thường kéo dài bốn đến sáu tuần và được cung cấp trong nhiều ngành học khác nhau, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và nhân văn.

Các chương trình du học của Đại học George Mason được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế và phát triển các kỹ năng học tập và chuyên nghiệp của họ. Thông qua các chương trình này, sinh viên có thể có được sự hiểu biết về các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, cũng như đạt được sự đánh giá cao hơn đối với thế giới xung quanh. Với một loạt các chương trình du học trong học kỳ và ngắn hạn, Đại học George Mason cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia vào trải nghiệm thực sự toàn cầu.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://studyabroad.gmu.edu/
2. https://www.ed.gov/programs/iegpsgeorgetownuniv/index.html
3. https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/International_Exchange/George_Mason_University/

 

george mason university study abroad

George Mason University Study Abroad Programs

At George Mason University, students have the opportunity to take part in a variety of study abroad programs. Whether you are looking for a semester abroad, a summer program, or a short-term course, George Mason University offers a range of options for students to gain international experience.

George Mason University study abroad programs provide students with the opportunity to explore a new country, learn a new language, and gain valuable cultural experience. With programs in more than 50 countries, students can choose to spend their entire semester abroad or just a few weeks; they can also choose to study in a variety of disciplines, including business, engineering, and the humanities.

George Mason University’s study abroad programs are designed to help students develop their academic and professional skills, while also providing them with the opportunity to gain a better understanding of the world around them. Study abroad programs can help students develop their language skills, gain a greater appreciation for different cultures, and even learn to navigate a new country.

George Mason University’s study abroad programs are divided into two main categories: semester abroad and short-term programs. Semester abroad programs are typically four to six months in duration, and provide students with the opportunity to take classes for credit, as well as gain valuable international experience. Short-term programs are typically two to four weeks in duration, and provide students with the opportunity to participate in an intensive course in a specific subject, such as business, engineering, or the humanities.

In addition to the semester and short-term programs, George Mason University also offers a variety of summer study abroad programs. These programs are specifically designed to provide students with the opportunity to gain international experience in a short amount of time. Summer programs typically last four to six weeks, and are offered in a variety of disciplines, including business, engineering, and the humanities.

George Mason University’s study abroad programs are designed to provide students with the opportunity to gain international experience and develop their academic and professional skills. Through these programs, students can gain an understanding of different cultures and languages, as well as gain a greater appreciation for the world around them. With a variety of semester and short-term study abroad programs, George Mason University provides students with the opportunity to take part in a truly global experience.

Relevant government websites:

1. https://studyabroad.gmu.edu/
2. https://www.ed.gov/programs/iegpsgeorgetownuniv/index.html
3. https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/International_Exchange/George_Mason_University/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)