Tin tức

Đại học USAC – usac university ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đại học USAC – usac university ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đại học USAC

Đại học de San Carlos de Guatemala (USAC) là một trường đại học công lập ở thành phố Guatemala, Guatemala. Đây là trường đại học lâu đời thứ tư ở châu Mỹ và là trường đại học lâu đời nhất ở Trung Mỹ. USAC được thành lập vào năm 1676 bởi Hoàng gia Tây Ban Nha và là trường đại học duy nhất trong cả nước cung cấp một loạt các chương trình học thuật từ cấp đại học đến sau đại học.

USAC là một trường đại học toàn diện cung cấp một loạt các chương trình trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, công nghệ, kinh doanh, y học, luật pháp, giáo dục, nhân văn và khoa học xã hội. Nó cũng cung cấp một loạt các chương trình chuyên ngành trong các lĩnh vực như nghiên cứu quốc tế, sức khỏe cộng đồng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. USAC được liên kết với một số trường đại học quốc tế, bao gồm Đại học California, Berkeley, Đại học Texas và Đại học Michigan.

Khuôn viên chính của USAC nằm ở thành phố Guatemala, gần Cung điện Tổng thống và Cung điện Văn hóa Quốc gia. Khuôn viên được trải rộng trên một khu vực hơn 18 ha và được chia thành bốn phần chính: khuôn viên trung tâm, khuôn viên phía đông, khuôn viên phía tây và khuôn viên phía bắc. Mỗi phần được chia thành một số tòa nhà học thuật, thư viện, phòng thí nghiệm và văn phòng hành chính.

Khuôn viên trung tâm là khu vực học thuật chính của trường đại học và chứa các văn phòng hành chính và thư viện chính. Đây cũng là nơi có các khoa kỹ thuật, khoa học, khoa học xã hội, giáo dục và nhân văn. Cơ sở East có các khoa của pháp luật và kinh doanh, trong khi khuôn viên phía tây là nơi có các khoa y khoa và thú y. Khuôn viên phía Bắc là nơi có các khoa nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên.

USAC cũng là nơi có một số trung tâm nghiên cứu và viện nghiên cứu, bao gồm Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Nghiên cứu về khoa học xã hội.

USAC được chia thành một số trường đại học và trường học, mỗi trường cung cấp nhiều chương trình học thuật. Trường Cao đẳng Kỹ thuật cung cấp bằng cấp về kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật máy tính và kỹ thuật công nghiệp, trong số những người khác. Trường Cao đẳng Khoa học cung cấp bằng cấp về Sinh học, Hóa học, Vật lý, Toán học và Địa chất, trong số những người khác. Trường Cao đẳng Kinh doanh cung cấp bằng cấp về Kinh tế, Tài chính, Kế toán và Tiếp thị, trong số những người khác. Trường Cao đẳng Y học cung cấp bằng cấp về y học nói chung, điều dưỡng và nha khoa, trong số những người khác. Trường Cao đẳng Luật cung cấp bằng cấp về Luật quốc tế, Luật Hiến pháp và Luật hình sự, trong số những người khác. Trường Cao đẳng Giáo dục cung cấp bằng cấp về giáo dục, tâm lý học và công tác xã hội, trong số những người khác. Trường Cao đẳng Nhân văn cung cấp bằng cấp về lịch sử, triết học, văn học và ngôn ngữ học, trong số những người khác.

Trường đại học cũng có một số thư viện và bảo tàng, bao gồm Thư viện Trung tâm, Thư viện Nghiên cứu Mỹ Latinh, Thư viện Khoa học Tự nhiên, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Bảo tàng Nhân chủng học. Trường đại học cũng có một số tổ chức sinh viên, như hội sinh viên, chính phủ sinh viên và trung tâm sinh viên.

USAC là thành viên của một số tổ chức quốc tế, bao gồm Hiệp hội Đại học Hoa Kỳ, Hiệp hội Đại học Mỹ Latinh và Hiệp hội Đại học Quốc tế. USAC cũng là một thành viên của Hệ thống Đại học Trung Mỹ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.usac.edu/
2. https://www.ed.gov/programs/iegpsusac/index.html
3. https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-awards-nearly-2-million-university-studies-abroad-consortium-expand-number-students-participating-abroad-programs

 

usac university

The Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) is a public university located in Guatemala City, Guatemala. It is the fourth oldest university in the Americas and the oldest university in Central America. USAC was founded in 1676 by the Spanish Royal Crown and is the only university in the country that offers a complete range of academic programs from undergraduate to postgraduate levels.

USAC is a comprehensive university offering a wide range of programs in the fields of engineering, science, technology, business, medicine, law, education, humanities, and social sciences. It also offers a variety of specialized programs in areas such as international studies, public health, and the preservation of natural resources. USAC is affiliated with several international universities, including the University of California, Berkeley, the University of Texas, and the University of Michigan.

The main campus of USAC is located in Guatemala City, near the Presidential Palace and the National Palace of Culture. The campus is spread over an area of more than 18 hectares and is divided into four main sections: the Central Campus, the East Campus, the West Campus, and the North Campus. Each section is divided into several academic buildings, libraries, laboratories, and administrative offices.

The Central Campus is the main academic area of the university and houses the administrative offices and the main library. It is also home to the Faculties of Engineering, Science, Social Sciences, Education, and Humanities. The East Campus houses the Faculties of Law and Business, while the West Campus is home to the Faculties of Medicine and Veterinary Medicine. The North Campus is home to the Faculties of Agriculture and Natural Resources.

USAC is also home to several research centers and institutes, including the Institute for Research in Science and Technology, the Institute for Research and Innovation in Education, the Institute for Research in Health, the Institute for Research in Energy and Environment, and the Institute for Research in Social Sciences.

USAC is divided into several colleges and schools, each of which offers a variety of academic programs. The College of Engineering offers degrees in civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, computer engineering, and industrial engineering, among others. The College of Science offers degrees in biology, chemistry, physics, mathematics, and geology, among others. The College of Business offers degrees in economics, finance, accounting, and marketing, among others. The College of Medicine offers degrees in general medicine, nursing, and dentistry, among others. The College of Law offers degrees in international law, constitutional law, and criminal law, among others. The College of Education offers degrees in education, psychology, and social work, among others. The College of Humanities offers degrees in history, philosophy, literature, and linguistics, among others.

The university also has several libraries and museums, including the Central Library, the Library of Latin American Studies, the Library of Natural Sciences, the Museum of Natural History, and the Museum of Anthropology. The university also has a number of student organizations, such as the Student Union, the Student Government, and the Student Center.

USAC is a member of several international organizations, including the Association of American Universities, the Latin American University Association, and the International Association of Universities. USAC is also a member of the Central American University System.

Relevant government websites:

1. https://www.usac.edu/
2. https://www.ed.gov/programs/iegpsusac/index.html
3. https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-awards-nearly-2-million-university-studies-abroad-consortium-expand-number-students-participating-abroad-programs

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)