Tin tức

Đại sứ quán Hoa Kỳ Nigeria – us embassy nigeria ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đại sứ quán Hoa Kỳ Nigeria – us embassy nigeria ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đại sứ quán Hoa Kỳ Nigeria

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nigeria là sứ mệnh ngoại giao của Hoa Kỳ tại Cộng hòa Liên bang Nigeria. Đại sứ quán nằm ở thủ đô Abuja và đứng đầu là Đại sứ Mary Beth Leonard.

Hoa Kỳ và Nigeria có một mối quan hệ lâu dài và quan trọng. Hoa Kỳ và Nigeria có quan hệ đối tác chiến lược, làm việc cùng nhau về một loạt các vấn đề, từ bảo mật và phát triển kinh tế đến y tế và nông nghiệp. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Nigeria, và hai nước hợp tác chặt chẽ với nhau để thúc đẩy các giá trị dân chủ và quản trị tốt.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nigeria chịu trách nhiệm đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ ở Nigeria, thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ và cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân Hoa Kỳ. Đại sứ quán cũng hợp tác chặt chẽ với chính phủ Nigeria và người dân để củng cố mối quan hệ song phương và thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nước.

Nhiệm vụ của Đại sứ quán là thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ tại Nigeria. Đại sứ quán hoạt động để thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nước, bao gồm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, tăng cường quan hệ kinh tế và tăng cường hợp tác an ninh. Đại sứ quán cũng cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Hoa Kỳ ở Nigeria, bao gồm các dịch vụ hộ chiếu và thị thực, hỗ trợ khẩn cấp và các dịch vụ khác.

Đại sứ quán hợp tác chặt chẽ với chính phủ Nigeria và nhân dân để thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và quản trị tốt. Đại sứ quán hỗ trợ các chương trình tăng cường xã hội dân sự và thúc đẩy luật pháp và bảo vệ nhân quyền. Đại sứ quán cũng hoạt động để tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Nigeria, và để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững trong nước.

Đại sứ quán cũng hoạt động để tăng cường hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Nigeria. Đại sứ quán làm việc với chính phủ Nigeria để thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực, khủng bố chiến đấu và giải quyết tội phạm xuyên quốc gia. Đại sứ quán cũng làm việc để thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và luật pháp trong khu vực.

Đại sứ quán cũng hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao công cộng, trao đổi văn hóa và các chương trình giáo dục. Đại sứ quán hỗ trợ các chương trình để thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa, giá trị và chính sách của Hoa Kỳ và để củng cố mối quan hệ giữa người với người dân giữa Hoa Kỳ và Nigeria. Đại sứ quán cũng hỗ trợ các chương trình trao đổi giáo dục và văn hóa, như Chương trình Fulbright, thúc đẩy trao đổi ý tưởng, kiến ​​thức và kỹ năng giữa Hoa Kỳ và Nigeria.

Đại sứ quán cam kết cung cấp dịch vụ cao nhất cho công dân Hoa Kỳ ở Nigeria. Đại sứ quán cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Hoa Kỳ, bao gồm các dịch vụ hộ chiếu và thị thực, hỗ trợ khẩn cấp và các dịch vụ khác. Đại sứ quán cũng cung cấp thông tin và hỗ trợ cho công dân Hoa Kỳ ở Nigeria.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://ng.usembassy.gov/
2. https://www.state.gov/countries-areas/nigeria/
3. https://www.nigerianembassyusa.org/

 

us embassy nigeria

The United States Embassy in Nigeria is the diplomatic mission of the United States of America in the Federal Republic of Nigeria. The embassy is located in the capital city of Abuja and is headed by Ambassador Mary Beth Leonard.

The United States and Nigeria have a long-standing and important relationship. The United States and Nigeria have a strategic partnership, working together on a range of issues, from security and economic development to health and agriculture. The United States is Nigeria’s largest trading partner, and the two countries work closely together to promote democratic values and good governance.

The U.S. Embassy in Nigeria is responsible for representing the U.S. government in Nigeria, promoting U.S. interests, and providing consular services to U.S. citizens. The Embassy also works closely with the Nigerian government and people to strengthen the bilateral relationship and to advance U.S. foreign policy objectives in the country.

The Embassy’s mission is to promote and protect U.S. interests in Nigeria. The Embassy works to advance U.S. foreign policy objectives in the country, including promoting democracy and human rights, strengthening economic ties, and enhancing security cooperation. The Embassy also provides consular services to U.S. citizens in Nigeria, including passport and visa services, emergency assistance, and other services.

The Embassy works closely with the Nigerian government and people to promote democracy, human rights, and good governance. The Embassy supports programs to strengthen civil society and promote rule of law and the protection of human rights. The Embassy also works to strengthen economic ties between the U.S. and Nigeria, and to promote sustainable economic growth and development in the country.

The Embassy also works to enhance security cooperation between the U.S. and Nigeria. The Embassy works with the Nigerian government to promote regional security and stability, combat terrorism, and address transnational crime. The Embassy also works to promote respect for human rights and the rule of law in the region.

The Embassy is also active in the areas of public diplomacy, cultural exchange, and educational programs. The Embassy supports programs to promote understanding of U.S. culture, values, and policies, and to strengthen people-to-people ties between the U.S. and Nigeria. The Embassy also supports educational and cultural exchange programs, such as the Fulbright program, which promotes the exchange of ideas, knowledge, and skills between the U.S. and Nigeria.

The Embassy is committed to providing the highest level of service to U.S. citizens in Nigeria. The Embassy provides consular services to U.S. citizens, including passport and visa services, emergency assistance, and other services. The Embassy also provides information and assistance to U.S. citizens in Nigeria.

Relevant government websites:

1. https://ng.usembassy.gov/
2. https://www.state.gov/countries-areas/nigeria/
3. https://www.nigerianembassyusa.org/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)