Tin tức

Du học dưới 5 lakhs – study abroad under 5 lakhs ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Du học dưới 5 lakhs – study abroad under 5 lakhs ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Du học dưới 5 lakhs

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm phong phú có thể mở ra một thế giới cơ hội cho sinh viên. Nó có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc độc đáo về các nền văn hóa khác nhau, giúp xây dựng các mạng lưới quốc tế mạnh mẽ và cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được các kỹ năng và trình độ quý giá.

Đối với nhiều sinh viên, du học có thể tốn kém và khó tài trợ. Tuy nhiên, có một số lựa chọn có sẵn cho sinh viên muốn đi du học nhưng có ngân sách hạn chế. Ở đây, chúng tôi xem xét một số lựa chọn du học giá cả phải chăng nhất hiện có, tập trung vào những người có giá dưới 5 lakhs.

1. Ấn Độ

Ấn Độ là một điểm đến ngày càng phổ biến cho sinh viên quốc tế, nhờ vào văn hóa đa dạng và hệ thống giáo dục tuyệt vời. Các trường đại học Ấn Độ cung cấp một loạt các khóa học và chương trình, nhiều trong số đó có sẵn cho ít hơn 5 lakhs.

Đại học Delhi, ví dụ, cung cấp một loạt các khóa học đại học và sau đại học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và khoa học. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 1,5 lakhs đến R. 4 lakhs.

Các trường đại học khác ở Ấn Độ, như Viện Công nghệ Quốc gia (NIT) và Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT), cũng cung cấp một loạt các khóa học và chương trình cho sinh viên quốc tế. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 2 lakhs đến R. 4,5 lakhs.

2. Thái Lan

Thái Lan là một điểm đến phổ biến khác cho sinh viên quốc tế, nhờ chi phí sinh hoạt và hệ thống giáo dục xuất sắc thấp. Nhiều trường đại học ở Thái Lan cung cấp các khóa học và chương trình có sẵn cho ít hơn 5 lakhs.

Ví dụ, Đại học Bangkok cung cấp một loạt các khóa học đại học và sau đại học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và khoa học. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 2 lakhs đến R. 4,5 lakhs.

Các trường đại học khác ở Thái Lan, như Đại học Chulalongkorn và Đại học Mahidol, cũng cung cấp một loạt các khóa học và chương trình cho sinh viên quốc tế. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 1,5 lakhs đến R. 4 lakhs.

3. Malaysia

Malaysia là một điểm đến phổ biến cho sinh viên quốc tế, nhờ chi phí sinh hoạt và hệ thống giáo dục xuất sắc thấp. Nhiều trường đại học ở Malaysia cung cấp các khóa học và chương trình có sẵn cho ít hơn 5 lakhs.

Ví dụ, Đại học Malaya cung cấp một loạt các khóa học đại học và sau đại học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và khoa học. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 1,5 lakhs đến R. 4 lakhs.

Các trường đại học khác ở Malaysia, như Đại học Putra Malaysia và Đại học Utara Malaysia, cũng cung cấp một loạt các khóa học và chương trình cho sinh viên quốc tế. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 2 lakhs đến R. 4,5 lakhs.

4. Trung Quốc

Trung Quốc là một điểm đến phổ biến khác cho sinh viên quốc tế, nhờ chi phí sinh hoạt và hệ thống giáo dục xuất sắc thấp. Nhiều trường đại học ở Trung Quốc cung cấp các khóa học và chương trình có sẵn cho ít hơn 5 lakhs.

Ví dụ, trường đại học bình thường Bắc Kinh cung cấp một loạt các khóa học đại học và sau đại học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và khoa học. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 1,5 lakhs đến R. 4 lakhs.

Các trường đại học khác ở Trung Quốc, như Đại học Bắc Kinh và Đại học Tsinghua, cũng cung cấp một loạt các khóa học và chương trình cho sinh viên quốc tế. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 2 lakhs đến R. 4,5 lakhs.

5. Nhật Bản

Nhật Bản là một điểm đến ngày càng phổ biến cho sinh viên quốc tế, nhờ chi phí sinh hoạt và hệ thống giáo dục xuất sắc thấp. Nhiều trường đại học ở Nhật Bản cung cấp các khóa học và chương trình có sẵn cho ít hơn 5 lakhs.

Đại học Tokyo, chẳng hạn, cung cấp một loạt các khóa học đại học và sau đại học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và khoa học. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 1,5 lakhs đến R. 4 lakhs.

Các trường đại học khác ở Nhật Bản, như Đại học Kyoto và Đại học Waseda, cũng cung cấp một loạt các khóa học và chương trình cho sinh viên quốc tế. Lệ phí cho các khóa học này từ khoảng R. 2 lakhs đến R. 4,5 lakhs.

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm phong phú có thể mở ra một thế giới cơ hội cho sinh viên. Với kế hoạch và nghiên cứu cẩn thận, có thể tìm thấy một loạt các lựa chọn du học giá cả phải chăng có giá dưới 5 lakhs. Cho dù bạn chọn học tập ở Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc hay Nhật Bản, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có một trải nghiệm khó quên.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.indiaeducation.net/studyabroad/low-cost-study-abroad-countries/
2. https://www.stu-c.in/study-abroad-under-5-lakhs/
3. https://www.studyabroad.gov.in/low-cost-study-abroad-programs

 

study abroad under 5 lakhs

Studying abroad is an enriching experience that can open up a world of opportunities for students. It can provide a unique insight into different cultures, help build strong international networks, and give students the chance to gain valuable skills and qualifications.

For many students, studying abroad can be expensive and difficult to finance. However, there are some options available for students who want to study abroad but have limited budgets. Here, we look at some of the most affordable study abroad options available, with a focus on those that cost less than 5 lakhs.

1. India

India is an increasingly popular destination for international students, thanks to its diverse culture and excellent education system. Indian universities offer a range of courses and programs, many of which are available for less than 5 lakhs.

The University of Delhi, for example, offers a range of undergraduate and postgraduate courses in various fields, including business, engineering, and science. Fees for these courses range from around Rs. 1.5 lakhs to Rs. 4 lakhs.

Other universities in India, such as the National Institute of Technology (NIT) and Indian Institute of Technology (IIT), also offer a range of courses and programs for international students. Fees for these courses range from around Rs. 2 lakhs to Rs. 4.5 lakhs.

2. Thailand

Thailand is another popular destination for international students, thanks to its low cost of living and excellent education system. Many universities in Thailand offer courses and programs that are available for less than 5 lakhs.

The University of Bangkok, for example, offers a range of undergraduate and postgraduate courses in various fields, including business, engineering, and science. Fees for these courses range from around Rs. 2 lakhs to Rs. 4.5 lakhs.

Other universities in Thailand, such as Chulalongkorn University and Mahidol University, also offer a range of courses and programs for international students. Fees for these courses range from around Rs. 1.5 lakhs to Rs. 4 lakhs.

3. Malaysia

Malaysia is a popular destination for international students, thanks to its low cost of living and excellent education system. Many universities in Malaysia offer courses and programs that are available for less than 5 lakhs.

The University of Malaya, for example, offers a range of undergraduate and postgraduate courses in various fields, including business, engineering, and science. Fees for these courses range from around Rs. 1.5 lakhs to Rs. 4 lakhs.

Other universities in Malaysia, such as Universiti Putra Malaysia and Universiti Utara Malaysia, also offer a range of courses and programs for international students. Fees for these courses range from around Rs. 2 lakhs to Rs. 4.5 lakhs.

4. China

China is another popular destination for international students, thanks to its low cost of living and excellent education system. Many universities in China offer courses and programs that are available for less than 5 lakhs.

The Beijing Normal University, for example, offers a range of undergraduate and postgraduate courses in various fields, including business, engineering, and science. Fees for these courses range from around Rs. 1.5 lakhs to Rs. 4 lakhs.

Other universities in China, such as Peking University and Tsinghua University, also offer a range of courses and programs for international students. Fees for these courses range from around Rs. 2 lakhs to Rs. 4.5 lakhs.

5. Japan

Japan is an increasingly popular destination for international students, thanks to its low cost of living and excellent education system. Many universities in Japan offer courses and programs that are available for less than 5 lakhs.

The University of Tokyo, for example, offers a range of undergraduate and postgraduate courses in various fields, including business, engineering, and science. Fees for these courses range from around Rs. 1.5 lakhs to Rs. 4 lakhs.

Other universities in Japan, such as Kyoto University and Waseda University, also offer a range of courses and programs for international students. Fees for these courses range from around Rs. 2 lakhs to Rs. 4.5 lakhs.

Studying abroad is an enriching experience that can open up a world of opportunities for students. With careful planning and research, it is possible to find a range of affordable study abroad options that cost less than 5 lakhs. Whether you choose to study in India, Thailand, Malaysia, China, or Japan, you can be sure that you will have an unforgettable experience.

Relevant government websites:

1. https://www.indiaeducation.net/studyabroad/low-cost-study-abroad-countries/
2. https://www.stu-c.in/study-abroad-under-5-lakhs/
3. https://www.studyabroad.gov.in/low-cost-study-abroad-programs

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)