Tin tức

Emirates Visa – emirates visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Emirates Visa – emirates visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Emirates Visa

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là một quốc gia nằm ở Trung Đông, ở cuối phía đông nam của Bán đảo Ả Rập. Đó là một liên đoàn gồm bảy Emirates, mỗi Emirates có chính phủ và luật pháp riêng. UAE là một điểm đến phổ biến cho cả khách du lịch kinh doanh và giải trí, và đất nước này cung cấp một loạt các lựa chọn thị thực cho khách truy cập.

Loại thị thực phổ biến nhất cho khách du lịch đến UAE là thị thực du lịch. Visa này có giá trị trong tối đa 90 ngày và cho phép nhiều mục. Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực này không cho phép việc làm hoặc học tập trong nước.

Loại thị thực tiếp theo là thị thực kinh doanh, được thiết kế dành riêng cho khách du lịch kinh doanh, những người sẽ ở UAE để thực hiện các giao dịch kinh doanh hoặc tham dự các cuộc họp và hội nghị. Visa này có giá trị trong tối đa ba tháng và cho phép nhiều mục. Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực này không cho phép việc làm hoặc học tập trong nước.

UAE cũng cung cấp thị thực vận chuyển, có giá trị lên tới 96 giờ và dành cho khách du lịch đang đi qua đất nước. Thị thực này thường được sử dụng bởi những khách du lịch có chuyến bay kết nối ở UAE, cũng như những người đang ở trong nước trong một thời gian ngắn.

UAE cũng cung cấp thị thực làm việc, có giá trị trong tối đa ba năm và dành cho những người muốn làm việc trong nước. Visa này yêu cầu tài trợ từ một chủ nhân ở UAE và phải được áp dụng cho trước khi vào nước. Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực này không cho phép việc làm hoặc học tập trong nước.

Loại thị thực cuối cùng được cung cấp bởi UAE là thị thực cư trú, có giá trị trong tối đa hai năm và dành cho những người muốn ở lại nước này trong một thời gian dài. Visa này yêu cầu tài trợ từ một chủ nhân ở UAE và phải được áp dụng cho trước khi vào nước. Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực này không cho phép việc làm hoặc học tập trong nước.

UAE cung cấp nhiều lựa chọn thị thực cho khách du lịch. Điều quan trọng cần lưu ý là trách nhiệm của khách du lịch là đảm bảo họ có thị thực thích hợp cho thời gian lưu trú tại UAE. Ngoài ra, khách truy cập nên lưu ý rằng UAE có luật pháp và quy định nghiêm ngặt, và bất kỳ vi phạm các luật này có thể dẫn đến hình phạt nghiêm trọng.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uae-embassy.org/uae/visas
2. https://www.emirates.com/english/before-you-fly/visa-passport-information/
3. https://www.abudhabicourts.ae/en/services/visa-and-emirates-id-card-services

 

emirates visa

The United Arab Emirates (UAE) is a country located in the Middle East, on the southeastern end of the Arabian Peninsula. It is a federation of seven emirates, each with its own government and laws. The UAE is a popular destination for both business and leisure travelers, and the country offers a wide range of visa options for visitors.

The most common type of visa for travelers to the UAE is the tourist visa. This visa is valid for up to 90 days and allows for multiple entries. It is important to note that this visa does not permit employment or study in the country.

The next type of visa is the business visa, which is specifically designed for business travelers who will be in the UAE to conduct business transactions or attend meetings and conferences. This visa is valid for up to three months and allows for multiple entries. It is important to note that this visa does not permit employment or study in the country.

The UAE also offers a transit visa, which is valid for up to 96 hours and is intended for travelers who are passing through the country. This visa is typically used by travelers who have a connecting flight in the UAE, as well as those who are staying in the country for a short period of time.

The UAE also offers a work visa, which is valid for up to three years and is intended for those who wish to work in the country. This visa requires sponsorship from an employer in the UAE and must be applied for prior to entering the country. It is important to note that this visa does not permit employment or study in the country.

The final type of visa offered by the UAE is the residence visa, which is valid for up to two years and is intended for those who wish to stay in the country for an extended period of time. This visa requires sponsorship from an employer in the UAE and must be applied for prior to entering the country. It is important to note that this visa does not permit employment or study in the country.

The UAE offers a variety of visa options for travelers. It is important to note that it is the responsibility of the traveler to ensure they have the appropriate visa for their stay in the UAE. Additionally, visitors should be aware that the UAE has strict laws and regulations, and any violation of these laws can result in severe penalties.

Relevant government websites:

1. https://www.uae-embassy.org/uae/visas
2. https://www.emirates.com/english/before-you-fly/visa-passport-information/
3. https://www.abudhabicourts.ae/en/services/visa-and-emirates-id-card-services

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)