Tin tức

Giấy nhập học – study permit ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Giấy nhập học – study permit ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Giấy nhập học

Giấy phép nghiên cứu là một tài liệu do nhập cư, người tị nạn và quyền công dân Canada (IRCC) cấp cho phép công dân nước ngoài nghiên cứu ở Canada trong một khoảng thời gian xác định. Điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép nghiên cứu không phải là thị thực và học sinh phải có thị thực để vào Canada.

Giấy phép nghiên cứu được yêu cầu nghiên cứu ở Canada trong hơn sáu tháng và bạn phải có giấy phép nghiên cứu hợp lệ trong suốt thời gian học. Điều quan trọng là phải xin giấy phép nghiên cứu trước khi bạn đến Canada, vì sẽ rất khó để có được một khi bạn đã ở đây.

Để đủ điều kiện nhận giấy phép nghiên cứu, bạn phải:

• Được chấp nhận vào một tổ chức học tập được chỉ định (DLI)

• Có đủ tiền để trả học phí, chi phí sinh hoạt và vận chuyển trả lại

• Thể hiện một tính cách đạo đức tốt

• Không có tiền án tội phạm

• Có hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch hợp lệ

• Có thể rời Canada khi kết thúc nghiên cứu của bạn

• Không có ý định làm việc ở Canada

• Không có ý định trở thành thường trú nhân

Nếu bạn được chấp nhận vào DLI, bạn sẽ cần cung cấp thư chấp nhận từ trường khi bạn xin giấy phép học tập. Bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng rằng bạn có đủ tiền để trang trải học phí, chi phí sinh hoạt và vận chuyển trả lại. Cuối cùng, bạn sẽ cần cung cấp một bản sao hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch hợp lệ của bạn, cũng như giấy chứng nhận cảnh sát nếu bạn đến từ một quốc gia có tiền sử hoạt động tội phạm nghiêm trọng.

Khi bạn xin giấy phép nghiên cứu, bạn sẽ được yêu cầu trả phí xử lý đăng ký không hoàn lại. Phí khác nhau tùy thuộc vào loại giấy phép nghiên cứu mà bạn đang xin và quốc gia của bạn.

Nếu ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giấy phép nghiên cứu cho phép bạn ở lại Canada trong suốt thời gian học. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể được yêu cầu gia hạn giấy phép học tập nếu nghiên cứu của bạn kéo dài hơn khoảng thời gian quy định theo giấy phép của bạn.

Bạn cũng có thể được yêu cầu phải có giấy phép làm việc nếu bạn có kế hoạch làm việc ở Canada trong khi bạn đang học. Để đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc, bạn phải được ghi danh vào chương trình học toàn thời gian và có giấy phép nghiên cứu hợp lệ.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải tuân theo các điều kiện của giấy phép nghiên cứu, vì việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc rút giấy phép và loại bỏ bạn khỏi Canada. Nếu bạn muốn gia hạn thời gian lưu trú ở Canada ngoài khoảng thời gian được chỉ định trong giấy phép học tập, bạn phải xin gia hạn trước khi hết hạn giấy phép.

Cũng cần lưu ý rằng giấy phép nghiên cứu của bạn không đảm bảo cư trú vĩnh viễn ở Canada. Nếu bạn muốn trở thành thường trú nhân, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin thường trú thông qua hệ thống nhập cảnh Express hoặc các chương trình nhập cư thích hợp khác.

Tóm lại, giấy phép nghiên cứu là một tài liệu quan trọng cho phép công dân nước ngoài nghiên cứu ở Canada trong một khoảng thời gian xác định. Để đủ điều kiện nhận giấy phép nghiên cứu, bạn phải được chấp nhận vào một tổ chức học tập được chỉ định và có thể chứng minh rằng bạn có các khoản tiền cần thiết để trang trải học phí, chi phí sinh hoạt và vận chuyển trả lại. Bạn cũng có thể được yêu cầu phải có giấy phép làm việc nếu bạn có kế hoạch làm việc ở Canada trong khi bạn đang học. Điều quan trọng là phải tuân theo các điều kiện của giấy phép nghiên cứu của bạn, vì việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc rút giấy phép của bạn và loại bỏ bạn khỏi Canada.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit.html

2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/apply.html

3. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/extend.html

 

study permit

A study permit is a document issued by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) that allows foreign nationals to study in Canada for a specified period of time. It is important to note that a study permit is not a visa, and a student must obtain a visa to enter Canada.

A study permit is required to study in Canada for more than six months, and you must have a valid study permit for the duration of your studies. It is important to apply for a study permit before you arrive in Canada, as it will be difficult to obtain one once you are already here.

To be eligible for a study permit, you must:

• Be accepted into a designated learning institution (DLI)

• Have enough money to pay for tuition fees, living expenses, and return transportation

• Demonstrate a good moral character

• Have no criminal record

• Have a valid passport or travel document

• Be able to leave Canada at the end of your studies

• Have no intention of working in Canada

• Have no intention of becoming a permanent resident

If you are accepted into a DLI, you will need to provide a letter of acceptance from the school when you apply for your study permit. You will also need to provide proof that you have sufficient funds to cover your tuition fees, living expenses, and return transportation. Finally, you will need to provide a copy of your valid passport or travel document, as well as a police certificate if you are from a country with a history of serious criminal activity.

When you apply for a study permit, you will be required to pay a non-refundable application processing fee. The fee varies depending on the type of study permit you are applying for and your country of citizenship.

If your application is approved, you will receive a study permit that will allow you to stay in Canada for the duration of your studies. However, it is important to note that you may be required to renew your study permit if your studies last longer than the period of time specified on your permit.

You may also be required to obtain a work permit if you plan to work in Canada while you are studying. In order to be eligible for a work permit, you must be enrolled in a full-time program of study and have a valid study permit.

It is important to note that you must follow the conditions of your study permit, as failure to do so may result in the withdrawal of your permit and your removal from Canada. If you wish to extend your stay in Canada beyond the period of time specified on your study permit, you must apply for an extension before your permit expires.

It is also important to note that your study permit does not guarantee permanent residence in Canada. If you wish to become a permanent resident, you will need to apply for permanent residence through the Express Entry system or other appropriate immigration programs.

In summary, a study permit is an important document that allows foreign nationals to study in Canada for a specified period of time. To be eligible for a study permit, you must be accepted into a designated learning institution and be able to demonstrate that you have the necessary funds to cover your tuition fees, living expenses, and return transportation. You may also be required to obtain a work permit if you plan to work in Canada while you are studying. It is important to follow the conditions of your study permit, as failure to do so may result in the withdrawal of your permit and your removal from Canada.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit.html

2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/apply.html

3. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/extend.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)