Tin tức

H1b – h1b ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về H1b – h1b ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

H1b

Visa H-1B là thị thực không di dân cho phép các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ thuê lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn. Visa được tài trợ bởi các nhà tuyển dụng, những người phải nộp đơn khởi kiện với Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Đó là một thị thực phổ biến trong số các nhà tuyển dụng muốn thuê các chuyên gia nước ngoài có tay nghề cao trong các ngành nghề đặc biệt, như CNTT, kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe.

Visa H-1B được tạo ra vào năm 1990, như là một phần của Đạo luật Di trú năm 1990. Visa nhằm cung cấp cho chủ lao động Hoa Kỳ quyền truy cập vào các chuyên gia nước ngoài có tay nghề cao trong các ngành nghề đặc biệt, đồng thời bảo vệ tiền lương và điều kiện làm việc của người lao động Hoa Kỳ.

Để đủ điều kiện nhận thị thực H-1B, người lao động nước ngoài phải có bằng cử nhân hoặc cao hơn trong một nghề nghiệp đặc biệt hoặc tương đương. Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng họ đang trả cho người lao động nước ngoài ít nhất là mức lương phổ biến cho nghề nghiệp.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải chứng minh rằng cần có các kỹ năng của người lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài không thay thế công nhân Hoa Kỳ. Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng họ có khả năng trả tiền lương cho công nhân nước ngoài và người lao động nước ngoài có trình độ cần thiết cho công việc.

Visa H-1B có giá trị trong tối đa ba năm và có thể được gia hạn trong ba năm lên tối đa là sáu năm. Sau thời gian sáu năm, người lao động nước ngoài phải rời khỏi Hoa Kỳ trong một năm trước khi thị thực có thể được gia hạn.

Giới hạn hàng năm cho thị thực H-1B là 65.000, với thêm 20.000 thị thực dành riêng cho người lao động nước ngoài đã kiếm được bằng thạc sĩ hoặc cao hơn từ một trường đại học Hoa Kỳ.

Visa H-1B ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây, với số lượng ứng dụng tăng mỗi năm. Trong năm tài chính 2019, USCIS đã nhận được hơn 200.000 kiến ​​nghị Visa H-1B, với phần lớn các ứng dụng đến từ các công dân Ấn Độ.

Visa H-1B đã được xem xét kỹ lưỡng trong những năm gần đây, với chính quyền Trump giới thiệu một số thay đổi cho chương trình. Những thay đổi bao gồm phí ứng dụng cao hơn, tăng cường sự giám sát của các ứng dụng và hạn chế số lượng thị thực có sẵn.

Visa H-1B đã là một chủ đề gây tranh cãi ở Hoa Kỳ, với các nhà phê bình cho rằng nó đã dẫn đến sự dịch chuyển của công nhân Hoa Kỳ và đã cho phép người sử dụng lao động trả tiền cho người lao động nước ngoài ít hơn công nhân Hoa Kỳ. Những người ủng hộ Visa cho rằng nó cho phép các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ tiếp cận các chuyên gia nước ngoài có tay nghề cao trong các ngành nghề đặc biệt, giúp thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ.

Nhìn chung, Visa H-1B là một chương trình thị thực phổ biến dành cho các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đang tìm cách thuê lao động nước ngoài trong các ngành nghề đặc biệt. Visa đã được xem xét kỹ lưỡng trong những năm gần đây, nhưng nó vẫn là một công cụ có giá trị cho các nhà tuyển dụng.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/working-in-the-us/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models

2. https://www.dol.gov/agencies/whd/immigration/h1b

3. https://www.dol.gov/general/topic/foreignlabor/h1bvisa

 

h1b

The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows U.S. employers to hire foreign workers in specialty occupations. The visa is sponsored by employers, who must file a petition with the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). It is a popular visa among employers looking to hire highly skilled foreign professionals in specialty occupations, such as IT, engineering, and healthcare.

The H-1B visa was created in 1990, as part of the Immigration Act of 1990. The visa was intended to provide U.S. employers with access to highly skilled foreign professionals in specialty occupations, while protecting the wages and working conditions of U.S. workers.

To be eligible for an H-1B visa, the foreign worker must have a bachelor’s degree or higher in a specialty occupation, or its equivalent. The employer must also demonstrate that it is paying the foreign worker at least the prevailing wage for the occupation.

In addition, the employer must demonstrate that there is a need for the foreign worker’s skills, and that the foreign worker is not displacing U.S. workers. The employer must also prove that it has the ability to pay the foreign worker’s wages and that the foreign worker has the necessary qualifications for the job.

The H-1B visa is valid for up to three years, and can be extended in three-year increments up to a maximum of six years. After the six-year period, the foreign worker must leave the U.S. for one year before the visa can be renewed.

The annual cap for H-1B visas is 65,000, with an additional 20,000 visas reserved for foreign workers who have earned a master’s degree or higher from a U.S. university.

The H-1B visa has become increasingly popular in recent years, with the number of applications increasing each year. In FY 2019, the USCIS received over 200,000 H-1B visa petitions, with the majority of applications coming from Indian nationals.

The H-1B visa has come under increased scrutiny in recent years, with the Trump administration introducing several changes to the program. The changes include higher application fees, increased scrutiny of applications, and restrictions on the number of visas available.

The H-1B visa has been a controversial topic in the U.S., with critics arguing that it has resulted in the displacement of U.S. workers and has allowed employers to pay foreign workers less than U.S. workers. Proponents of the visa argue that it allows U.S. employers to access highly skilled foreign professionals in specialty occupations, which helps to boost the U.S. economy.

Overall, the H-1B visa is a popular visa program for U.S. employers looking to hire foreign workers in specialty occupations. The visa has come under increased scrutiny in recent years, but it remains a valuable tool for employers.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/working-in-the-us/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models

2. https://www.dol.gov/agencies/whd/immigration/h1b

3. https://www.dol.gov/general/topic/foreignlabor/h1bvisa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)