Tin tức

Hộ chiếu Ethiopia 2020 Ứng dụng trực tuyến – ethiopian passport 2020 online application ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Hộ chiếu Ethiopia 2020 Ứng dụng trực tuyến – ethiopian passport 2020 online application ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Hộ chiếu Ethiopia 2020 Ứng dụng trực tuyến

Hộ chiếu Ethiopia 2020 là một tài liệu du lịch do Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia chứng nhận bản sắc và quốc tịch của người mang. Nó được cấp cho công dân Ethiopia cho mục đích du lịch quốc tế. Hộ chiếu Ethiopia 2020 là hộ chiếu sinh trắc học có chứa tên của người giữ, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, giới tính, hình ảnh và chữ ký. Hộ chiếu cũng chứa một chip RFID lưu trữ thông tin sinh trắc học của người giữ.

Để nộp đơn xin hộ chiếu Ethiopia 2020, trước tiên bạn phải lấy đơn xin hộ chiếu từ Đại sứ quán Ethiopia hoặc cơ quan cấp hộ chiếu được chỉ định tại Ethiopia. Mẫu đơn phải được hoàn thành đầy đủ, ký và ngày. Ứng dụng cũng phải được kèm theo các tài liệu sau:

• Thẻ nhận dạng Ethiopia hợp lệ

• Hai bức ảnh kích thước hộ chiếu

• Bằng chứng về quốc tịch Ethiopia

• Mẫu thanh toán phí nộp đơn đã hoàn thành

• Một hộ chiếu hợp lệ hoặc tài liệu du lịch

• Giấy phép Visa hoặc Cư trú hợp lệ (nếu có)

Khi mẫu đơn và các tài liệu đi kèm đã được nộp, người nộp đơn sẽ phải xuất hiện cho một cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán Ethiopia hoặc cơ quan cấp hộ chiếu được chỉ định tại Ethiopia. Cuộc phỏng vấn sẽ bao gồm các câu hỏi về nền tảng của người nộp đơn, kế hoạch du lịch và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến quy trình nộp đơn.

Sau cuộc phỏng vấn, người nộp đơn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin sinh trắc học. Điều này bao gồm quét dấu vân tay và một bức ảnh kỹ thuật số. Thông tin sinh trắc học sẽ được lưu trữ trên chip RFID được nhúng trong hộ chiếu Ethiopia 2020.

Sau khi quá trình nộp đơn hoàn tất, người nộp đơn sẽ nhận được hộ chiếu Ethiopia 2020 trong vòng ba đến sáu tuần. Hộ chiếu sẽ có giá trị trong thời gian lên đến năm năm.

Hộ chiếu Ethiopia 2020 là một tài liệu an toàn cho phép chủ sở hữu đi đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đó là một tài liệu quan trọng cho các công dân Ethiopia muốn đi du lịch nước ngoài.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.mfa.gov.et/en/consular-service/passport-applications/
2. https://www.ethiopianembassy.org/consular/passport-renewal-and-issuance/
3. https://www.ethiopiatravel.gov.et/en/services/passport-application-form/

 

ethiopian passport 2020 online application

The Ethiopian Passport 2020 is a travel document issued by the Federal Democratic Republic of Ethiopia that certifies the identity and nationality of the bearer. It is issued to Ethiopian citizens for the purpose of international travel. The Ethiopian Passport 2020 is a biometric passport that contains the holder’s name, date of birth, place of birth, nationality, gender, photograph, and signature. The passport also contains an RFID chip which stores the holder’s biometric information.

In order to apply for the Ethiopian Passport 2020, you must first obtain a passport application form from the Ethiopian Embassy or a designated passport issuing authority in Ethiopia. The application form must be completed in full, signed and dated. The application must also be accompanied by the following documents:

• A valid Ethiopian identification card

• Two passport-size photographs

• Proof of Ethiopian nationality

• A completed application fee payment form

• A valid passport or travel document

• A valid visa or residence permit (if applicable)

Once the application form and accompanying documents have been submitted, the applicant will have to appear for an interview at the Ethiopian Embassy or a designated passport issuing authority in Ethiopia. The interview will include questions about the applicant’s background, travel plans, and any other information related to the application process.

After the interview, the applicant will be required to provide biometric information. This includes a fingerprint scan and a digital photograph. The biometric information will be stored on the RFID chip embedded in the Ethiopian Passport 2020.

Once the application process is complete, the applicant will receive their Ethiopian Passport 2020 within three to six weeks. The passport will be valid for a period of up to five years.

The Ethiopian Passport 2020 is a secure document that allows its holder to travel to any country in the world. It is an important document for Ethiopian citizens who wish to travel abroad.

Relevant government websites:

1. https://www.mfa.gov.et/en/consular-service/passport-applications/
2. https://www.ethiopianembassy.org/consular/passport-renewal-and-issuance/
3. https://www.ethiopiatravel.gov.et/en/services/passport-application-form/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)