Tin tức

Học bổng du học 2021 – scholarships to study abroad 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng du học 2021 – scholarships to study abroad 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng du học 2021

Học tập ở nước ngoài là một cơ hội thú vị để trải nghiệm một nền văn hóa mới, học một ngôn ngữ mới và đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức có giá trị. Nhưng nó cũng có thể là một nỗ lực tốn kém. May mắn thay, có nhiều học bổng có sẵn để giúp sinh viên trang trải các chi phí liên quan đến du học. Dưới đây là danh sách các học bổng để đi du học vào năm 2021.

1. Chương trình sinh viên nước ngoài Fulbright: Đây là chương trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cung cấp các khoản tài trợ cho sinh viên quốc tế theo đuổi các chương trình cấp bằng ở Hoa Kỳ. Chương trình bao gồm học phí, sách, vé máy bay và chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian của chương trình.

2. Chương trình học bổng quốc tế Gilman: Chương trình này được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cung cấp các giải thưởng lên tới 5.000 đô la cho sinh viên đại học Hoa Kỳ để đi du học.

3. Giải thưởng Boren cho nghiên cứu quốc tế: Chương trình này cung cấp các giải thưởng lên tới 20.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học Hoa Kỳ để đi du học tại một quốc gia không phải là phương Tây.

4. Chương trình Freeman-Asia: Chương trình này được tài trợ bởi Quỹ Freeman và cung cấp các giải thưởng lên tới 7.000 đô la cho sinh viên đại học Hoa Kỳ để đi du học ở Đông hoặc Đông Nam Á.

5. Chương trình học bổng ngôn ngữ quan trọng: Chương trình này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ và cung cấp các giải thưởng lên tới 8.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học của Hoa Kỳ để nghiên cứu một ngôn ngữ quan trọng ở nước ngoài.

6. Học bổng Đại sứ Quốc tế Xoay: Chương trình này cung cấp các giải thưởng lên tới 30.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học cho một năm học.

7. Chương trình học bổng quốc tế Benjamin A. Gilman: Chương trình này được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cung cấp giải thưởng lên tới 5.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học của Hoa Kỳ để đi du học.

8. Erasmus+: Chương trình này được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và cung cấp các giải thưởng lên tới 12.000 € cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học ở châu Âu.

9. Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế: Chương trình này được tài trợ bởi Viện Giáo dục Quốc tế và cung cấp các giải thưởng lên tới 10.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học của Hoa Kỳ để đi du học.

10. Học bổng Giáo dục Quốc tế: Chương trình này được tài trợ bởi Viện Giáo dục Quốc tế và cung cấp các giải thưởng lên tới 15.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học của Hoa Kỳ để đi du học.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều học bổng dành cho sinh viên muốn đi du học vào năm 2021. Ngoài ra còn có nhiều học bổng, tài trợ và học bổng tư nhân khác có thể có sẵn. Hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của bạn và đăng ký càng nhiều học bổng càng tốt để tối đa hóa cơ hội nhận được tài trợ cho kinh nghiệm du học của bạn. Chúc may mắn!

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.studyabroad.gov/financial-aid/scholarships
2. https://www.scholars4dev.com/
3. https://www.usagrantapplications.org/scholarships-study-abroad/

 

scholarships to study abroad 2021

Studying abroad is an exciting opportunity to experience a new culture, learn a new language, and gain valuable skills and knowledge. But it can also be a costly endeavor. Fortunately, there are many scholarships available to help students cover the costs associated with studying abroad. Below is a list of scholarships to study abroad in 2021.

1. Fulbright Foreign Student Program: This is a U.S. government-sponsored program that provides grants for international students to pursue degree programs in the United States. The program covers tuition, books, airfare, and living expenses for the duration of the program.

2. Gilman International Scholarship Program: This program is sponsored by the U.S. Department of State and provides awards of up to $5,000 for U.S. undergraduate students to study abroad.

3. Boren Awards for International Study: This program provides awards of up to $20,000 for U.S. undergraduate and graduate students to study abroad in a non-Western country.

4. Freeman-ASIA Program: This program is sponsored by the Freeman Foundation and provides awards of up to $7,000 for U.S. undergraduate students to study abroad in East or Southeast Asia.

5. Critical Language Scholarship Program: This program is sponsored by the U.S. Department of State and provides awards of up to $8,000 for U.S. undergraduate and graduate students to study a critical language abroad.

6. Rotary International Ambassadorial Scholarships: This program provides awards of up to $30,000 for undergraduate and graduate students to study abroad for one academic year.

7. Benjamin A. Gilman International Scholarship Program: This program is sponsored by the U.S. Department of State and provides awards of up to $5,000 for U.S. undergraduate and graduate students to study abroad.

8. Erasmus+: This program is sponsored by the European Union and provides awards of up to €12,000 for undergraduate and graduate students to study abroad in Europe.

9. International Student Exchange Program: This program is sponsored by the Institute of International Education and provides awards of up to $10,000 for U.S. undergraduate and graduate students to study abroad.

10. Institute of International Education Scholarships: This program is sponsored by the Institute of International Education and provides awards of up to $15,000 for U.S. undergraduate and graduate students to study abroad.

These are just a few of the many scholarships available to students who want to study abroad in 2021. There are also many other private scholarships, grants, and fellowships that may be available. Be sure to do your research and apply for as many scholarships as you can to maximize your chances of receiving funding for your study abroad experience. Good luck!

Relevant government websites:

1. https://www.studyabroad.gov/financial-aid/scholarships
2. https://www.scholars4dev.com/
3. https://www.usagrantapplications.org/scholarships-study-abroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)