Tin tức

Học bổng du học cho sinh viên Pakistan – study abroad scholarships for pakistani students ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng du học cho sinh viên Pakistan – study abroad scholarships for pakistani students ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng du học cho sinh viên Pakistan

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích, nhưng nó có thể tốn kém. May mắn thay, có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên Pakistan đang tìm cách theo đuổi việc học ở nước ngoài.

Chính phủ Pakistan cung cấp một số học bổng để hỗ trợ sinh viên học tập ở nước ngoài. Chúng bao gồm chương trình máy tính xách tay của Thủ tướng, Ủy ban Giáo dục Đại học (HEC) cần học bổng dựa trên và học bổng nước ngoài HEC cho sinh viên Pakistan.

Chương trình máy tính xách tay của Thủ tướng Cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học và sau đại học ở Pakistan. Chương trình này bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí của máy tính xách tay. Máy tính xách tay được cung cấp cho học sinh khi đến nước chủ nhà.

Học bổng dựa trên nhu cầu của HEC là một học bổng dựa trên công đức cho sinh viên Pakistan thể hiện nhu cầu tài chính. Nó bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác trong hai năm.

Học bổng nước ngoài của HEC cho sinh viên Pakistan là một học bổng dựa trên công đức bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt trong một năm đi du học. Nó được mở cho tất cả các sinh viên Pakistan đã hoàn thành các nghiên cứu đại học hoặc sau đại học của họ ở Pakistan.

Ngoài các học bổng do chính phủ tài trợ, có một số học bổng tư nhân và quốc tế dành cho sinh viên Pakistan. Ngân hàng Phát triển Châu Á, Hội đồng Anh, Ủy ban Fulbright và Ngân hàng Thế giới chỉ là một vài trong số các tổ chức cung cấp học bổng cho sinh viên Pakistan.

Ngân hàng Phát triển Châu Á cung cấp chương trình học bổng ADB-JAPAN để hỗ trợ sinh viên từ các nước đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương muốn theo đuổi các nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực được chọn của họ.

Hội đồng Anh cung cấp học bổng Chevening cho sinh viên Pakistan. Học bổng này có sẵn cho các nghiên cứu sau đại học tại Vương quốc Anh.

Ủy ban Fulbright cung cấp học bổng Fulbright cho sinh viên Pakistan. Học bổng này bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác cho một năm học tại Hoa Kỳ.

Ngân hàng Thế giới cung cấp chương trình học bổng của Tập đoàn Ngân hàng Thế giới cho sinh viên Pakistan. Học bổng này bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác cho một năm học tại Hoa Kỳ.

Ngoài các học bổng này, có nhiều tổ chức khác cung cấp học bổng cho sinh viên Pakistan. Chúng bao gồm Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Ngân hàng Phát triển Hồi giáo và Quỹ Aga Khan.

Những học bổng này có tính cạnh tranh cao và yêu cầu sinh viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập. Điều quan trọng là nghiên cứu mỗi học bổng cẩn thận và áp dụng càng sớm càng tốt.

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích có thể cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kiến ​​thức và kinh nghiệm có giá trị. Đối với sinh viên Pakistan, có rất nhiều học bổng có sẵn để giúp giấc mơ này thành hiện thực.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. http://www.education.gov.pk/

2. http://www.scholars4dev.com/category/scholarships-by-country/pakistan-scholarships/

3. http://www.scholarshipportal.com/scholarships/pakistan

 

study abroad scholarships for pakistani students

Studying abroad is an exciting and rewarding experience, but it can be expensive. Fortunately, there are numerous scholarships available for Pakistani students looking to pursue their studies in a foreign country.

The Government of Pakistan offers several scholarships to assist students in their studies abroad. These include the Prime Minister’s Laptop Scheme, the Higher Education Commission (HEC) Need Based Scholarship, and the HEC Foreign Scholarship for Pakistani Students.

The Prime Minister’s Laptop Scheme provides financial assistance to undergraduate and postgraduate students in Pakistan. The scheme covers tuition fees, living expenses, and the cost of a laptop. The laptop is provided to the student upon his or her arrival in the host country.

The HEC Need Based Scholarship is a merit-based scholarship for Pakistani students who demonstrate financial need. It covers tuition fees, living expenses, and other related expenses for two years.

The HEC Foreign Scholarship for Pakistani Students is a merit-based scholarship that covers tuition fees and living expenses for one year of study abroad. It is open to all Pakistani students who have completed their undergraduate or postgraduate studies in Pakistan.

In addition to these government-sponsored scholarships, there are several private and international scholarships available to Pakistani students. The Asian Development Bank, the British Council, the Fulbright Commission, and the World Bank are just a few of the organizations that offer scholarships to Pakistani students.

The Asian Development Bank offers the ADB-Japan Scholarship Program to support students from developing countries in Asia and the Pacific who wish to pursue postgraduate studies in their chosen field.

The British Council offers the Chevening Scholarship for Pakistani students. This scholarship is available for postgraduate studies in the United Kingdom.

The Fulbright Commission offers the Fulbright Scholarship for Pakistani Students. This scholarship covers tuition fees, living expenses, and other related expenses for one year of study in the United States.

The World Bank offers the World Bank Group Scholarship Program for Pakistani students. This scholarship covers tuition fees, living expenses, and other related expenses for one year of study in the United States.

In addition to these scholarships, there are many other organizations that offer scholarships to Pakistani students. These include the United Nations, the Organization of Islamic Cooperation, the Islamic Development Bank, and the Aga Khan Foundation.

These scholarships are highly competitive and require students to demonstrate academic excellence. It is important to research each scholarship carefully and to apply as early as possible.

Studying abroad is an exciting and rewarding experience that can provide students with the opportunity to gain valuable knowledge and experience. For Pakistani students, there are numerous scholarships available to help make this dream a reality.

Relevant government websites:

1. http://www.education.gov.pk/

2. http://www.scholars4dev.com/category/scholarships-by-country/pakistan-scholarships/

3. http://www.scholarshipportal.com/scholarships/pakistan

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)