Tin tức

Học bổng du học của chính phủ Ấn Độ sau ngày 12 – scholarships for studying abroad by indian government after 12th ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng du học của chính phủ Ấn Độ sau ngày 12 – scholarships for studying abroad by indian government after 12th ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng du học của chính phủ Ấn Độ sau ngày 12

Giới thiệu

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích. Bạn không chỉ có thể trải nghiệm một nền văn hóa và môi trường khác, mà bạn còn có thể có được các kỹ năng và kiến ​​thức có giá trị sẽ có lợi cho bạn trong tương lai. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ mọi người từ các quốc gia khác nhau và hiểu rõ hơn về thế giới. Đối với người Ấn Độ, du học có thể là một nhiệm vụ khó khăn do chi phí học phí và chi phí sinh hoạt cao. May mắn thay, có một số học bổng có sẵn từ chính phủ Ấn Độ có thể giúp học tập ở nước ngoài dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng.

Học bổng từ chính phủ Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ cung cấp một số học bổng cho các sinh viên muốn theo đuổi việc học ở nước ngoài sau khi hoàn thành lớp 12. Những học bổng này có sẵn cho sinh viên từ tất cả các nền tảng và nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài.

1. Chương trình học bổng khu vực trung ương

Chương trình học bổng khu vực trung ương được chính phủ Ấn Độ cung cấp cho các sinh viên muốn theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài sau khi hoàn thành lớp 12 của họ. Nó có sẵn cho sinh viên từ tất cả các nền tảng và được mở cho cả công dân Ấn Độ và sinh viên quốc tế. Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác trong tối đa năm năm học.

2. Chương trình học bổng của Thủ tướng Thủ tướng

Chương trình học bổng của Thủ tướng Thủ tướng là một lựa chọn khác cho các sinh viên muốn đi du học sau khi hoàn thành lớp 12 của họ. Nó được cung cấp bởi chính phủ Ấn Độ và cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên từ tất cả các nền tảng. Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác trong tối đa năm năm học.

3. Học bổng của Hội đồng quan hệ văn hóa Ấn Độ (ICCR)

Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) cung cấp một số học bổng cho các sinh viên muốn theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài sau khi hoàn thành lớp 12 của họ. Những học bổng này có sẵn cho công dân Ấn Độ và sinh viên quốc tế và trang trải học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác cho tối đa năm năm học.

4. Chương trình học bổng nước ngoài quốc gia

Chương trình học bổng nước ngoài quốc gia là một lựa chọn khác cho các sinh viên muốn theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài sau khi hoàn thành lớp 12. Nó được cung cấp bởi chính phủ Ấn Độ và cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên từ tất cả các nền tảng. Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác trong tối đa năm năm học.

Phần kết luận

Học tập ở nước ngoài sau khi hoàn thành lớp 12 của bạn có thể là một kinh nghiệm bổ ích. Nó có thể mở ra những cơ hội mới và cung cấp các kỹ năng và kiến ​​thức có giá trị sẽ có lợi cho bạn trong tương lai. May mắn thay, có một số học bổng có sẵn từ chính phủ Ấn Độ có thể giúp học tập ở nước ngoài dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng. Những học bổng này bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí liên quan khác cho tối đa năm năm học.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. National Overseas Scholarship Scheme for SC/ST Students: http://socialjustice.nic.in/schemes/national-overseas-scholarship-scheme-scst-students

2. Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students: http://mhrd.gov.in/central-sector-scheme-scholarship-college-and-university-students

3. AICTE Pragati Scholarship Scheme for Girls: https://www.aicte-india.org/schemes/pragati-scholarship-scheme-girl-students/

 

scholarships for studying abroad by indian government after 12th

Introduction

Studying abroad is an exciting and rewarding experience. Not only can you experience a different culture and environment, but you can also gain valuable skills and knowledge that will benefit you in the future. It is also a great opportunity to meet people from different countries and gain a better understanding of the world. For Indians, studying abroad can be a daunting task due to the high cost of tuition and living expenses. Fortunately, there are several scholarships available from the Indian government that can help make studying abroad more accessible and affordable.

Scholarships from the Indian Government

The Indian government offers several scholarships for students who wish to pursue their studies abroad after completing their 12th grade. These scholarships are available to students from all backgrounds and are aimed at providing financial assistance to those who want to pursue higher education in foreign countries.

1. The Central Sector Scholarship Scheme

The Central Sector Scholarship Scheme is offered by the Indian government to students who wish to pursue higher education abroad after completing their 12th grade. It is available to students from all backgrounds and is open to both Indian nationals and international students. The scholarship covers tuition fees, living expenses, and other related costs for up to five years of study.

2. The Prime Minister’s Scholarship Scheme

The Prime Minister’s Scholarship Scheme is another option for students who wish to study abroad after completing their 12th grade. It is offered by the Indian government and provides financial assistance to students from all backgrounds. The scholarship covers tuition fees, living expenses, and other related costs for up to five years of study.

3. The Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Scholarships

The Indian Council for Cultural Relations (ICCR) offers several scholarships for students who wish to pursue higher education abroad after completing their 12th grade. These scholarships are available to Indian nationals and international students and cover tuition fees, living expenses, and other related costs for up to five years of study.

4. The National Overseas Scholarship Scheme

The National Overseas Scholarship Scheme is another option for students who wish to pursue higher education abroad after completing their 12th grade. It is offered by the Indian government and provides financial assistance to students from all backgrounds. The scholarship covers tuition fees, living expenses, and other related costs for up to five years of study.

Conclusion

Studying abroad after completing your 12th grade can be a rewarding experience. It can open up new opportunities and provide valuable skills and knowledge that will benefit you in the future. Fortunately, there are several scholarships available from the Indian government that can help make studying abroad more accessible and affordable. These scholarships cover tuition fees, living expenses, and other related costs for up to five years of study.

Relevant government websites:

1. National Overseas Scholarship Scheme for SC/ST Students: http://socialjustice.nic.in/schemes/national-overseas-scholarship-scheme-scst-students

2. Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students: http://mhrd.gov.in/central-sector-scheme-scholarship-college-and-university-students

3. AICTE Pragati Scholarship Scheme for Girls: https://www.aicte-india.org/schemes/pragati-scholarship-scheme-girl-students/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)