Tin tức

Học bổng du học mùa hè – summer study abroad scholarships ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng du học mùa hè – summer study abroad scholarships ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng du học mùa hè

Học tập ở nước ngoài là một cơ hội đáng kinh ngạc để trải nghiệm một nền văn hóa khác, học một ngôn ngữ mới và mở rộng thế giới quan của bạn. Tuy nhiên, chi phí du học có thể tốn kém cho nhiều sinh viên. Rất may, có một loạt các học bổng du học mùa hè có sẵn để giúp du học dễ tiếp cận hơn.

Học bổng quốc tế Benjamin A. Gilman là một trong những học bổng du học mùa hè có uy tín và nổi tiếng nhất. Học bổng này được tài trợ bởi Cục Giáo dục và Văn hóa của Bộ Hoa Kỳ và được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên truyền thống được đại diện trong các chương trình du học. Học bổng Gilman bao gồm tới 5.000 đô la chi phí sinh viên, và có thể được sử dụng cho học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Giải thưởng Boren là một học bổng du học mùa hè phổ biến khác. Những giải thưởng này được tài trợ bởi Chương trình Giáo dục An ninh Quốc gia và được thiết kế để khuyến khích sinh viên học tập ở các quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ. Giải thưởng Boren có thể cung cấp tới 20.000 đô la cho sinh viên đại học và lên tới 30.000 đô la cho sinh viên sau đại học.

Giải thưởng Freeman-Asia là học bổng du học mùa hè được tài trợ bởi Viện Giáo dục Quốc tế. Học bổng này được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài chính cho những sinh viên muốn học ở Đông hoặc Đông Nam Á. Giải thưởng Freeman-Asia bao gồm tới 7.000 đô la chi phí sinh viên, bao gồm học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Chương trình sinh viên Fulbright Hoa Kỳ là một học bổng du học mùa hè khác được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Học bổng này được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên muốn theo đuổi nghiên cứu, học tập hoặc giảng dạy ở nước ngoài. Chương trình sinh viên Fulbright Hoa Kỳ có thể cung cấp tới 25.000 đô la cho sinh viên đại học và lên tới 30.000 đô la cho sinh viên tốt nghiệp.

Học bổng ngôn ngữ quan trọng (CLS) là một học bổng du học mùa hè được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Học bổng này được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên muốn học một ngôn ngữ quan trọng trong một chương trình mùa hè chuyên sâu. CLS bao gồm tới 4.000 đô la chi phí sinh viên, bao gồm học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Học bổng Gilman-McCain là một học bổng du học mùa hè được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Học bổng này được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên muốn đi du học ở một quốc gia được coi là không ổn định về mặt chính trị hoặc trong quá trình chuyển đổi. Học bổng Gilman-McCain bao gồm tới 5.000 đô la chi phí sinh viên, bao gồm học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Quỹ Mỹ-Scandinavia (ASF) là một học bổng du học mùa hè khác được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Học bổng này được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên muốn học tại một quốc gia Scandinavia. ASF bao gồm tới 5.000 đô la chi phí sinh viên, bao gồm học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Chương trình Giáo dục An ninh Quốc gia (NSEP) là một học bổng du học mùa hè được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Học bổng này được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên muốn đi du học ở một quốc gia được coi là có tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ. NSEP bao gồm tới 10.000 đô la chi phí sinh viên, bao gồm học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Chương trình Fulbright sinh viên Hoa Kỳ là một học bổng du học mùa hè được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Học bổng này được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên muốn đi du học ở một quốc gia mà họ lựa chọn. Chương trình Fulbright bao gồm tới 15.000 đô la chi phí sinh viên, bao gồm học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Ủy ban Nghiên cứu & Trao đổi Quốc tế (IREX) là một học bổng du học mùa hè khác được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Học bổng này được thiết kế để cung cấp tài trợ cho những sinh viên muốn theo đuổi nghiên cứu ở nước ngoài. IREX bao gồm tới 5.000 đô la chi phí sinh viên, bao gồm học phí, phòng và bảng, sách và các chi phí liên quan khác.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều học bổng du học mùa hè có sẵn để giúp du học dễ tiếp cận hơn. Nếu bạn quan tâm đến việc đi du học vào mùa hè này, hãy chắc chắn nghiên cứu các cơ hội học bổng khác nhau có sẵn cho bạn và áp dụng cho những người đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Education Abroad Scholarships from the U.S. Department of State: https://exchanges.state.gov/non-us/program/education-abroad-scholarships

2. Summer Study Abroad Scholarships from Go Overseas: https://www.gooverseas.com/scholarships/summer-study-abroad

3. Summer Study Abroad Scholarships from IIE Passport: https://www.iiepassport.org/programs/summer-study-abroad-scholarships

 

summer study abroad scholarships

Studying abroad is an incredible opportunity to experience a different culture, learn a new language, and broaden your worldview. However, the cost of studying abroad can be prohibitively expensive for many students. Thankfully, there are a variety of summer study abroad scholarships available to help make studying abroad more accessible.

The Benjamin A. Gilman International Scholarship is one of the most prestigious and well-known summer study abroad scholarships. This scholarship is sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs and is designed to provide funding for students who are traditionally underrepresented in study abroad programs. The Gilman Scholarship covers up to $5,000 of a student’s expenses, and can be used for tuition, room and board, books, and other related expenses.

The Boren Awards are another popular summer study abroad scholarship. These awards are sponsored by the National Security Education Program and are designed to encourage students to study in countries that are of strategic importance to the United States. The Boren Awards can provide up to $20,000 for undergraduate students and up to $30,000 for graduate students.

The Freeman-ASIA Award is a summer study abroad scholarship that is sponsored by the Institute of International Education. This scholarship is designed to provide financial aid for students who wish to study in East or Southeast Asia. The Freeman-ASIA Award covers up to $7,000 of a student’s expenses, including tuition, room and board, books, and other related expenses.

The Fulbright U.S. Student Program is another summer study abroad scholarship that is sponsored by the U.S. Department of State. This scholarship is designed to provide funding for students who wish to pursue research, study, or teaching abroad. The Fulbright U.S. Student Program can provide up to $25,000 for undergraduate students and up to $30,000 for graduate students.

The Critical Language Scholarship (CLS) is a summer study abroad scholarship that is sponsored by the U.S. Department of State. This scholarship is designed to provide funding for students who wish to study a critical language in an intensive summer program. The CLS covers up to $4,000 of a student’s expenses, including tuition, room and board, books, and other related expenses.

The Gilman-McCain Scholarship is a summer study abroad scholarship that is sponsored by the U.S. Department of State. This scholarship is designed to provide funding for students who wish to study abroad in a country that is considered to be politically unstable or in transition. The Gilman-McCain Scholarship covers up to $5,000 of a student’s expenses, including tuition, room and board, books, and other related expenses.

The American-Scandinavian Foundation (ASF) is another summer study abroad scholarship that is sponsored by the U.S. Department of State. This scholarship is designed to provide funding for students who wish to study in a Scandinavian country. The ASF covers up to $5,000 of a student’s expenses, including tuition, room and board, books, and other related expenses.

The National Security Education Program (NSEP) is a summer study abroad scholarship that is sponsored by the U.S. Department of State. This scholarship is designed to provide funding for students who wish to study abroad in a country that is considered to be of strategic importance to the United States. The NSEP covers up to $10,000 of a student’s expenses, including tuition, room and board, books, and other related expenses.

The U.S. Student Fulbright Program is a summer study abroad scholarship that is sponsored by the U.S. Department of State. This scholarship is designed to provide funding for students who wish to study abroad in a country of their choice. The Fulbright Program covers up to $15,000 of a student’s expenses, including tuition, room and board, books, and other related expenses.

The International Research & Exchanges Board (IREX) is another summer study abroad scholarship that is sponsored by the U.S. Department of State. This scholarship is designed to provide funding for students who wish to pursue research abroad. The IREX covers up to $5,000 of a student’s expenses, including tuition, room and board, books, and other related expenses.

These are just a few of the many summer study abroad scholarships that are available to help make studying abroad more accessible. If you are interested in studying abroad this summer, be sure to research the various scholarship opportunities that are available to you and apply for those that best meet your needs.

Relevant government websites:

1. Education Abroad Scholarships from the U.S. Department of State: https://exchanges.state.gov/non-us/program/education-abroad-scholarships

2. Summer Study Abroad Scholarships from Go Overseas: https://www.gooverseas.com/scholarships/summer-study-abroad

3. Summer Study Abroad Scholarships from IIE Passport: https://www.iiepassport.org/programs/summer-study-abroad-scholarships

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)