Tin tức

Học bổng ở nước ngoài 2021 – abroad scholarships 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng ở nước ngoài 2021 – abroad scholarships 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng ở nước ngoài 2021

Học bổng du học là một cách tuyệt vời để biến giấc mơ du học của bạn thành hiện thực. Với chi phí học phí, phòng và hội đồng quản trị, và các khoản phí khác để đi du học, học bổng có thể giúp làm cho trải nghiệm du học của bạn giá cả phải chăng hơn.

Có một loạt các học bổng có sẵn cho sinh viên muốn đi du học vào năm 2021. Những học bổng này đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ các cơ quan chính phủ đến các tổ chức và tổ chức tư nhân.

Một nguồn học bổng cho du học là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao cung cấp Chương trình Học bổng Quốc tế Benjamin A. Gilman, nơi cung cấp tới 5.000 đô la cho du học đại học. Chương trình học bổng Gilman dành cho công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân nhận được một khoản trợ cấp liên bang và lên kế hoạch đi du học trong ít nhất bốn tuần. Chương trình cũng cung cấp thêm tài trợ cho sinh viên học tập ở một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Chương trình Fulbright là một chương trình khác cung cấp học bổng cho du học. Chương trình Fulbright cung cấp các khoản tài trợ cho sinh viên đi du học tại hơn 140 quốc gia. Chương trình dành cho công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân và cung cấp tài trợ cho sinh viên để theo đuổi nhiều cơ hội du học học thuật và chuyên nghiệp.

Chương trình Freeman-Asia là một chương trình được tài trợ bởi Quỹ Freeman cung cấp học bổng cho sinh viên từ Hoa Kỳ để đi du học ở Đông và Đông Nam Á. Chương trình cung cấp tới 7.000 đô la cho các chương trình du học ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cũng cung cấp học bổng du học. IIE cung cấp nhiều học bổng khác nhau, bao gồm Học bổng du học thế hệ IIE, cung cấp tới 5.000 đô la cho các chương trình du học. IIE cũng cung cấp học bổng David L. Boren, nơi cung cấp tới 20.000 đô la cho các chương trình du học ở các quốc gia rất quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Nhiều trường đại học cũng cung cấp học bổng cho du học. Các trường đại học thường cung cấp học bổng dựa trên nhu cầu hoặc công đức cho các sinh viên đang tìm cách đi du học. Ngoài ra, nhiều trường đại học cung cấp học bổng đặc biệt cho sinh viên du học ở một số quốc gia hoặc khu vực.

Cuối cùng, có một loạt các tổ chức tư nhân và nền tảng cung cấp học bổng cho du học. Các tổ chức và nền tảng này thường tập trung vào các quốc gia, khu vực hoặc ngành cụ thể, chẳng hạn như học ngôn ngữ hoặc kinh doanh quốc tế.

Bất kể mục tiêu du học của bạn là gì, có những học bổng có sẵn để giúp bạn biến giấc mơ du học của bạn thành hiện thực. Với học bổng phù hợp, bạn có thể làm cho trải nghiệm du học của bạn giá cả phải chăng hơn và tận dụng tối đa thời gian của bạn ở nước ngoài.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. US Department of State: https://www.state.gov/education-and-cultural-affairs/
2. Federal Student Aid: https://studentaid.gov/
3. Institute of International Education: https://www.iie.org/Programs/Scholarship-and-Grants

 

abroad scholarships 2021

Scholarships for study abroad are a great way to make your study abroad dreams come true. With the cost of tuition, room and board, and other fees for studying abroad, scholarships can help to make your study abroad experience more affordable.

There are a variety of scholarships available for students looking to study abroad in 2021. These scholarships come from a variety of sources, from government agencies to private foundations and organizations.

One source of scholarships for study abroad is the U.S. Department of State. The Department of State offers the Benjamin A. Gilman International Scholarship Program, which provides up to $5,000 for undergraduate study abroad. The Gilman Scholarship Program is open to U.S. citizens and permanent residents who are receiving a Federal Pell Grant and planning to study abroad for at least four weeks. The program also offers additional funding to students studying in certain countries, including China, India, and Japan.

The Fulbright Program is another program that offers scholarships for study abroad. The Fulbright Program provides grants for students to study abroad in over 140 countries. The program is open to U.S. citizens and permanent residents and offers funding for students to pursue a variety of academic and professional study abroad opportunities.

The Freeman-ASIA Program is a program funded by the Freeman Foundation that provides scholarships for students from the United States to study abroad in East and Southeast Asia. The program provides up to $7,000 for study abroad programs in China, Japan, South Korea, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam.

The Institute of International Education (IIE) also offers scholarships for study abroad. The IIE offers a variety of scholarships, including the IIE Generation Study Abroad Scholarship, which provides up to $5,000 for study abroad programs. The IIE also offers the David L. Boren Scholarship, which provides up to $20,000 for study abroad programs in countries that are critical to U.S. national security interests.

Many universities also offer scholarships for study abroad. Universities often offer need-based or merit-based scholarships for students who are looking to study abroad. Additionally, many universities offer scholarships specifically for students studying abroad in certain countries or regions.

Finally, there are a variety of private organizations and foundations that offer scholarships for study abroad. These organizations and foundations often focus on specific countries, regions, or disciplines, such as language learning or international business.

No matter what your study abroad goals are, there are scholarships available to help you make your study abroad dreams come true. With the right scholarship, you can make your study abroad experience more affordable and make the most of your time abroad.

Relevant government websites:

1. US Department of State: https://www.state.gov/education-and-cultural-affairs/
2. Federal Student Aid: https://studentaid.gov/
3. Institute of International Education: https://www.iie.org/Programs/Scholarship-and-Grants

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)