Tin tức

Học kỳ trên biển học – semester at sea tuition ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học kỳ trên biển học – semester at sea tuition ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học kỳ trên biển học

Học kỳ trên biển là một chương trình du học quốc tế độc đáo cung cấp cho sinh viên cơ hội để đi vòng quanh thế giới trong khi tham gia các khóa học trong nhiều ngành học. Học sinh có thể chọn du học trong một học kỳ hoặc toàn bộ năm học, và chương trình dành cho cả sinh viên đại học và sau đại học.

Chi phí của chương trình học kỳ trên biển bao gồm học phí, nhà ở, bữa ăn và các chi phí giáo dục khác. Học phí cho chương trình khác nhau tùy thuộc vào độ dài của chương trình và trạng thái đăng ký của học sinh.

Sinh viên đại học được ghi danh vào chương trình học kỳ trên biển cho một năm học đầy đủ sẽ trả một mức học phí là 22.500 đô la. Điều này bao gồm học phí cho các học kỳ mùa thu và mùa xuân, cũng như các khoản phí liên quan đến trải nghiệm giáo dục trên tàu. Tỷ lệ học phí này cũng bao gồm nhà ở của sinh viên, các bữa ăn và các chi phí khác trên tàu.

Sinh viên đại học được ghi danh vào chương trình trong một học kỳ sẽ trả một mức học phí là 11.250 đô la. Tỷ lệ này cũng bao gồm nhà ở của sinh viên, bữa ăn và các chi phí khác trên tàu.

Sinh viên tốt nghiệp được ghi danh vào Chương trình Học kỳ trên biển cho một năm học đầy đủ sẽ trả một mức học phí là 25.000 đô la. Tỷ lệ này cũng bao gồm nhà ở của sinh viên, bữa ăn và các chi phí khác trên tàu.

Sinh viên tốt nghiệp được ghi danh vào chương trình trong một học kỳ sẽ trả học phí là 12.500 đô la. Tỷ lệ này cũng bao gồm nhà ở của sinh viên, bữa ăn và các chi phí khác trên tàu.

Ngoài học phí, sinh viên sẽ chịu trách nhiệm cho một loạt các khoản phí khác liên quan đến chương trình. Những khoản phí này có thể bao gồm phí đăng ký $ 250, phí dịch vụ sinh viên $ 500, khoản tiền gửi bảo mật $ 500, phí hoạt động trên tàu $ 150, phí du lịch $ 1.000 và phí thị thực $ 200.

Hỗ trợ tài chính có sẵn cho sinh viên đủ điều kiện và sinh viên có thể xin học bổng và tài trợ để giúp trang trải chi phí học phí. Học sinh cũng được khuyến khích khám phá các lựa chọn tài chính khác như các khoản vay tư nhân, gây quỹ cộng đồng và tiết kiệm cá nhân.

Chương trình học kỳ tại Sea cung cấp cho sinh viên một cơ hội khó quên để khám phá thế giới và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Chi phí của chương trình có vẻ cao, nhưng kinh nghiệm và kiến ​​thức có được là vô giá.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

The estimated cost of a Semester at Sea program can be found on the program’s website:
https://www.semesteratsea.org/cost/

 

semester at sea tuition

Semester at Sea is a unique international study abroad program that offers students the opportunity to circumnavigate the globe while taking courses in a variety of disciplines. Students can choose to study abroad for one semester or an entire academic year, and the program is open to both undergraduate and graduate students.

The cost of the Semester at Sea program includes tuition, housing, meals, and other educational expenses. Tuition for the program varies depending on the length of the program and the student’s enrollment status.

Undergraduate students who are enrolled in the Semester at Sea program for a full academic year will pay a tuition rate of $22,500. This includes tuition for the fall and spring semesters, as well as the fees associated with the onboard educational experience. This tuition rate also covers the student’s housing, meals, and other onboard expenses.

Undergraduate students who are enrolled in the program for a single semester will pay a tuition rate of $11,250. This rate also covers the student’s housing, meals, and other onboard expenses.

Graduate students who are enrolled in the Semester at Sea program for a full academic year will pay a tuition rate of $25,000. This rate also covers the student’s housing, meals, and other onboard expenses.

Graduate students who are enrolled in the program for a single semester will pay a tuition rate of $12,500. This rate also covers the student’s housing, meals, and other onboard expenses.

In addition to tuition, students will be responsible for a variety of other fees associated with the program. These fees may include a $250 enrollment fee, a $500 student service fee, a $500 security deposit, a $150 onboard activity fee, a $1,000 travel fee, and a $200 visa fee.

Financial aid is available to students who qualify, and students may be able to apply for scholarships and grants to help cover the cost of tuition. Students are also encouraged to explore other financing options such as private loans, crowdfunding, and personal savings.

The Semester at Sea program offers students an unforgettable opportunity to explore the world and learn about different cultures. The cost of the program may seem high, but the experience and knowledge gained is invaluable.

Relevant government websites:

The estimated cost of a Semester at Sea program can be found on the program’s website:
https://www.semesteratsea.org/cost/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)