Tin tức

Học kỳ trên biển Majors – semester at sea majors ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học kỳ trên biển Majors – semester at sea majors ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học kỳ trên biển Majors

Học kỳ trên biển cung cấp cho sinh viên cơ hội khám phá thế giới trong khi kiếm được tín dụng đại học. Học sinh có thể chọn từ một loạt các chuyên ngành và trẻ vị thành niên để phù hợp nhất với mục tiêu và sở thích học tập của họ. Các chuyên ngành được cung cấp trong các lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, giáo dục, nghiên cứu môi trường, nghiên cứu toàn cầu, nhân văn, các vấn đề quốc tế, khoa học tự nhiên, tâm lý học, khoa học xã hội và nghệ thuật thị giác.

Việc kinh doanh

Chuyên ngành kinh doanh sẽ học các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh. Học sinh sẽ tham gia các khóa học về tài chính, quản lý, tiếp thị và kế toán. Họ cũng sẽ học cách phân tích dữ liệu và phát triển các chiến lược để thành công kinh doanh. Ngoài ra, sinh viên sẽ có được sự hiểu biết về môi trường kinh doanh toàn cầu và khám phá ý nghĩa đạo đức và văn hóa của việc tiến hành kinh doanh ở các nơi khác nhau trên thế giới.

Truyền thông

Chuyên ngành truyền thông sẽ học cách giao tiếp hiệu quả với người khác thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và âm thanh. Họ sẽ khám phá lịch sử và phát triển của các công nghệ và kỹ thuật truyền thông, cũng như ý nghĩa xã hội và đạo đức của họ. Học sinh cũng sẽ học cách sử dụng phương tiện truyền thông để tạo ra các thông điệp thuyết phục và hiểu được bối cảnh truyền thông toàn cầu.

Giáo dục

Chuyên ngành giáo dục sẽ học các nguyên tắc cơ bản của giảng dạy, bao gồm thiết kế chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và kỹ thuật đánh giá. Họ cũng sẽ có được sự hiểu biết về bối cảnh văn hóa, kinh tế và chính trị của giáo dục trên toàn thế giới. Học sinh sẽ khám phá cách các nền văn hóa khác nhau định hình các hoạt động giáo dục và hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội giảng dạy trong các môi trường khác nhau.

Nghiên cứu môi trường

Các chuyên ngành nghiên cứu môi trường sẽ tìm hiểu về môi trường tự nhiên và tác động của hoạt động của con người đối với nó. Họ sẽ khám phá các khía cạnh khoa học, chính trị và xã hội của các vấn đề môi trường. Học sinh sẽ có được sự hiểu biết về cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu và các chiến lược phát triển bền vững. Họ cũng sẽ học cách phát triển và thực hiện các chính sách và thực tiễn môi trường.

Nghiên cứu toàn cầu

Các chuyên ngành nghiên cứu toàn cầu sẽ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và chính trị của các quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới. Họ sẽ có được sự hiểu biết về sự kết nối của các vấn đề toàn cầu và khám phá ý nghĩa của toàn cầu hóa. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về các tổ chức quốc tế và phát triển các kỹ năng cần thiết để phân tích và đánh giá các sự kiện toàn cầu.

Nhân văn

Chuyên ngành Nhân văn sẽ khám phá lịch sử và văn hóa của các xã hội và nền văn minh khác nhau. Họ sẽ có được sự hiểu biết về mối quan hệ giữa văn hóa và cá nhân, cũng như vai trò của nghệ thuật trong xã hội. Học sinh cũng sẽ học cách phân tích và giải thích văn học, nghệ thuật và phim ảnh.

Các vấn đề quốc tế

Chuyên ngành các vấn đề quốc tế sẽ tìm hiểu về chính trị và chính sách của các quốc gia và tổ chức quốc tế khác nhau. Họ sẽ khám phá lịch sử và sự phát triển của các mối quan hệ quốc tế và có được sự hiểu biết về động lực của quyền lực toàn cầu. Học sinh cũng sẽ học cách phân tích và đánh giá các chính sách quốc tế và phát triển các chiến lược cho hợp tác toàn cầu.

Khoa học Tự nhiên

Các chuyên ngành khoa học tự nhiên sẽ khám phá các quá trình vật lý và sinh học của thế giới tự nhiên. Họ sẽ có được sự hiểu biết về các nguyên tắc khoa học làm cơ sở cho hành vi của vật chất và năng lượng. Học sinh cũng sẽ học cách phân tích và giải thích dữ liệu khoa học và phát triển các chiến lược bảo tồn môi trường.

Tâm lý

Chuyên ngành tâm lý sẽ tìm hiểu về hành vi và quá trình tinh thần của con người và động vật. Họ sẽ khám phá các yếu tố sinh học, xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến hành vi. Học sinh sẽ có được sự hiểu biết về lịch sử và sự phát triển của tâm lý học và học cách phân tích và giải thích dữ liệu tâm lý.

Khoa học Xã hội

Các chuyên ngành khoa học xã hội sẽ khám phá hành vi, thể chế và quá trình của xã hội con người. Họ sẽ có được sự hiểu biết về lịch sử và sự phát triển của khoa học xã hội và khám phá ý nghĩa của sự thay đổi xã hội. Học sinh cũng sẽ học cách phân tích và giải thích dữ liệu và phát triển các chiến lược để giải quyết vấn đề xã hội.

Nghệ thuật tạo hình

Các chuyên ngành nghệ thuật thị giác sẽ khám phá lịch sử và sự phát triển của nghệ thuật, cũng như các quá trình sáng tạo của nghệ thuật. Họ sẽ có được sự hiểu biết về ý nghĩa xã hội, văn hóa và chính trị của nghệ thuật và học cách phân tích và giải thích hình ảnh thị giác. Học sinh cũng sẽ học cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tạo và điều khiển hình ảnh.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.semesteratsea.org/academics/majors
2. https://www.semesteratsea.org/academics/academic-policies
3. https://www.semesteratsea.org/academics/faculty-staff

 

semester at sea majors

Semester at Sea offers students the opportunity to explore the world while earning college credits. Students can choose from a variety of majors and minors to best suit their academic goals and interests. Majors are offered in the areas of Business, Communications, Education, Environmental Studies, Global Studies, Humanities, International Affairs, Natural Science, Psychology, Social Sciences, and Visual Arts.

Business

Business majors will learn the skills necessary to succeed in the business world. Students will take courses in finance, management, marketing, and accounting. They will also learn how to analyze data and develop strategies for business success. In addition, students will gain an understanding of the global business environment and explore the ethical and cultural implications of conducting business in different parts of the world.

Communications

Communications majors will learn how to effectively communicate with others through language, visuals, and sound. They will explore the history and development of communication technologies and techniques, as well as their social and ethical implications. Students will also learn how to use media to create persuasive messages and gain an understanding of the global media landscape.

Education

Education majors will learn the fundamentals of teaching, including curriculum design, instructional methods, and assessment techniques. They will also gain an understanding of the cultural, economic, and political contexts of education around the world. Students will explore how different cultures shape educational practices and gain insight into the challenges and opportunities of teaching in diverse environments.

Environmental Studies

Environmental Studies majors will learn about the natural environment and the impact of human activity on it. They will explore the scientific, political, and social aspects of environmental issues. Students will gain an understanding of the global environmental crisis and the strategies for sustainable development. They will also learn how to develop and implement environmental policies and practices.

Global Studies

Global Studies majors will learn about the history, culture, and politics of different countries and regions around the world. They will gain an understanding of the interconnectedness of global issues and explore the implications of globalization. Students will also learn about international organizations and develop the skills necessary to analyze and evaluate global events.

Humanities

Humanities majors will explore the history and culture of different societies and civilizations. They will gain an understanding of the relationship between culture and the individual, as well as the role of the arts in society. Students will also learn how to analyze and interpret literature, art, and film.

International Affairs

International Affairs majors will learn about the politics and policies of different countries and international organizations. They will explore the history and development of international relations and gain an understanding of the dynamics of global power. Students will also learn how to analyze and evaluate international policies and develop strategies for global cooperation.

Natural Science

Natural Science majors will explore the physical and biological processes of the natural world. They will gain an understanding of the scientific principles underlying the behavior of matter and energy. Students will also learn how to analyze and interpret scientific data and develop strategies for environmental conservation.

Psychology

Psychology majors will learn about the behavior and mental processes of humans and animals. They will explore the biological, social, and cultural factors that influence behavior. Students will gain an understanding of the history and development of psychology and learn how to analyze and interpret psychological data.

Social Sciences

Social Science majors will explore the behavior, institutions, and processes of human societies. They will gain an understanding of the history and development of social science and explore the implications of social change. Students will also learn how to analyze and interpret data and develop strategies for social problem-solving.

Visual Arts

Visual Arts majors will explore the history and development of art, as well as the creative processes of art-making. They will gain an understanding of the social, cultural, and political implications of art and learn how to analyze and interpret visual images. Students will also learn how to use digital tools to create and manipulate visuals.

Relevant government websites:

1. https://www.semesteratsea.org/academics/majors
2. https://www.semesteratsea.org/academics/academic-policies
3. https://www.semesteratsea.org/academics/faculty-staff

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)