Tin tức

Học MBBs ở nước ngoài với chi phí thấp – study mbbs abroad at low cost ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học MBBs ở nước ngoài với chi phí thấp – study mbbs abroad at low cost ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học MBBs ở nước ngoài với chi phí thấp

Nghiên cứu MBB ở nước ngoài với chi phí thấp là một cách tuyệt vời để có được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới với một phần nhỏ của chi phí. Với chi phí ngày càng tăng của giáo dục y tế ở Ấn Độ, nhiều sinh viên hiện đang tìm cách theo đuổi MBBs ở nước ngoài.

Chi phí nghiên cứu MBBs ở nước ngoài thay đổi theo từng quốc gia. Trong khi một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh và Canada đắt đỏ, có rất nhiều quốc gia khác cung cấp MBB với chi phí thấp hơn nhiều.

Dưới đây là một số quốc gia tốt nhất để nghiên cứu MBB ở nước ngoài với chi phí thấp:

1. Trung Quốc:

Trung Quốc là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho những người khao khát MBBS. MBBS ở Trung Quốc rất phải chăng và chất lượng giáo dục cao. Học phí cho MBBS ở Trung Quốc từ R. 5 lakhs đến R. 20 lakhs. Các chi phí sinh hoạt cũng thay đổi từ thành phố này sang thành phố khác.

2. Philippines:

Philippines là một lựa chọn tuyệt vời cho những người khao khát MBBS đang tìm kiếm một nền giáo dục y tế chi phí thấp. Học phí cho MBBS ở Philippines từ R. 8 lakhs đến R. 12 lakhs. Các chi phí sinh hoạt ở Philippines cũng rất phải chăng.

3. Nga:

Nga là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những người khao khát MBBS đang tìm kiếm một nền giáo dục y tế chi phí thấp. Học phí cho MBBS ở Nga dao động từ R. 8 lakhs đến R. 20 lakhs. Các chi phí sinh hoạt ở Nga cũng rất phải chăng.

4. Kyrgyzstan:

Kyrgyzstan là một lựa chọn tuyệt vời cho những người khao khát MBBS đang tìm kiếm một nền giáo dục y tế chi phí thấp. Học phí cho MBBS trong Kyrgyzstan từ R. 5 lakhs đến R. 10 lakhs. Các chi phí sinh hoạt ở Kyrgyzstan cũng rất phải chăng.

5. Kazakhstan:

Kazakhstan là một lựa chọn tuyệt vời cho những người khao khát MBBS đang tìm kiếm một nền giáo dục y tế chi phí thấp. Học phí cho MBBS ở Kazakhstan từ R. 5 lakhs đến R. 10 lakhs. Các chi phí sinh hoạt ở Kazakhstan cũng rất phải chăng.

Ngoài các quốc gia nói trên, có nhiều quốc gia khác như Ukraine, Georgia, Armenia và Belarus cung cấp MBB với chi phí thấp.

Khi có kế hoạch học MBB ở nước ngoài với chi phí thấp, điều quan trọng là phải ghi nhớ chất lượng giáo dục. Điều quan trọng là nghiên cứu các trường đại học một cách cẩn thận và đảm bảo rằng họ cung cấp giáo dục chất lượng.

Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng trường đại học được Hội đồng Y khoa Ấn Độ (MCI) công nhận. Điều này là cần thiết cho sinh viên thực hành y học ở Ấn Độ sau khi hoàn thành khóa học.

Nó cũng quan trọng để đảm bảo rằng trường đại học cung cấp nhà nghỉ và cơ sở lưu trú tốt. Điều này sẽ đảm bảo rằng sinh viên thoải mái trong suốt quá trình nghiên cứu.

Cuối cùng, điều quan trọng là đảm bảo rằng trường đại học cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết để giúp sinh viên vượt trội trong khóa học. Điều này bao gồm các phòng thí nghiệm, thư viện và lớp học được trang bị tốt, trong số những thứ khác.

Nghiên cứu MBB ở nước ngoài với chi phí thấp có thể là một cách tuyệt vời để có được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới với một phần nhỏ của chi phí. Điều quan trọng là nghiên cứu các trường đại học một cách cẩn thận và đảm bảo rằng họ cung cấp giáo dục chất lượng. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng trường đại học được MCI công nhận và nó cung cấp tất cả các tài nguyên cần thiết để giúp sinh viên vượt trội trong khóa học.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.india.gov.in/study-abroad
2. http://www.education.nic.in/StudyAbroad/
3. https://studyabroad.shiksha.com/articles/mbbs-abroad-at-low-cost

 

study mbbs abroad at low cost

Studying MBBS abroad at a low cost is a great way to get a world-class education at a fraction of the cost. With the increasing cost of medical education in India, many students are now looking to pursue MBBS abroad.

The cost of studying MBBS abroad varies from country to country. While some countries like the USA, UK, and Canada are expensive, there are plenty of other countries that offer MBBS at a much lower cost.

Here are some of the best countries to study MBBS abroad at a low cost:

1. China:

China is one of the most popular destinations for MBBS aspirants. MBBS in China is very affordable and the quality of education is high. The tuition fees for MBBS in China range from Rs. 5 lakhs to Rs. 20 lakhs. The living expenses also vary from city to city.

2. Philippines:

Philippines is a great option for MBBS aspirants looking for a low-cost medical education. The tuition fees for MBBS in the Philippines range from Rs. 8 lakhs to Rs. 12 lakhs. The living expenses in the Philippines are also very affordable.

3. Russia:

Russia is another great option for MBBS aspirants looking for a low-cost medical education. The tuition fees for MBBS in Russia range from Rs. 8 lakhs to Rs. 20 lakhs. The living expenses in Russia are also very affordable.

4. Kyrgyzstan:

Kyrgyzstan is a great option for MBBS aspirants looking for a low-cost medical education. The tuition fees for MBBS in Kyrgyzstan range from Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs. The living expenses in Kyrgyzstan are also very affordable.

5. Kazakhstan:

Kazakhstan is a great option for MBBS aspirants looking for a low-cost medical education. The tuition fees for MBBS in Kazakhstan range from Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs. The living expenses in Kazakhstan are also very affordable.

Apart from the above-mentioned countries, there are many other countries like Ukraine, Georgia, Armenia, and Belarus which offer MBBS at a low cost.

When planning to study MBBS abroad at a low cost, it is important to keep in mind the quality of education. It is important to research the universities carefully and ensure that they offer quality education.

It is also important to ensure that the university is recognized by the Medical Council of India (MCI). This is necessary for the student to practice medicine in India after completion of the course.

It is also important to ensure that the university offers good hostel and accommodation facilities. This will ensure that the student is comfortable during the course of the study.

Finally, it is important to ensure that the university offers all the necessary resources to help the student excel in the course. This includes well-equipped labs, libraries, and classrooms, among other things.

Studying MBBS abroad at a low cost can be a great way to get a world-class education at a fraction of the cost. It is important to research the universities carefully and ensure that they offer quality education. It is also important to ensure that the university is recognized by the MCI and that it offers all the necessary resources to help the student excel in the course.

Relevant government websites:

1. https://www.india.gov.in/study-abroad
2. http://www.education.nic.in/StudyAbroad/
3. https://studyabroad.shiksha.com/articles/mbbs-abroad-at-low-cost

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)