Tin tức

JHU du học – jhu study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về JHU du học – jhu study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

JHU du học

Đại học Johns Hopkins (JHU) cung cấp nhiều chương trình du học cho sinh viên khám phá và trải nghiệm thế giới. Từ các chương trình dài hạn đến các khóa học ngắn hạn, JHU cung cấp nhiều cách khác nhau để khám phá các nền văn hóa, ngôn ngữ và phong tục mới.

Trường đại học có các thỏa thuận với hơn 200 trường đại học và tổ chức trên thế giới và cung cấp hơn 80 chương trình tại gần 40 quốc gia. Học sinh có thể chọn từ một loạt các chương trình như các chương trình mùa hè, học kỳ và kéo dài một năm, cũng như các khóa học ngắn hạn.

JHU cũng cung cấp một loạt các học bổng và hỗ trợ tài chính để giúp sinh viên trả tiền cho kinh nghiệm du học của họ. Bao gồm các:

• Học bổng du học Johns Hopkins, nơi cung cấp các giải thưởng dựa trên nhu cầu lên tới 2.000 đô la cho sinh viên tham gia chương trình du học học kỳ hoặc kéo dài một năm.

• Học bổng cơ hội toàn cầu, cung cấp các giải thưởng dựa trên nhu cầu lên tới 5.000 đô la cho sinh viên đang tham gia chương trình du học kéo dài một học kỳ hoặc kéo dài một năm.

• Học bổng phí giáo dục quốc tế, cung cấp các giải thưởng dựa trên nhu cầu lên tới 2.000 đô la cho sinh viên tham gia chương trình du học kéo dài một học kỳ hoặc kéo dài một năm.

• Học bổng du học David C. Driskell, nơi cung cấp các giải thưởng dựa trên nhu cầu lên tới 2.000 đô la cho sinh viên tham gia chương trình du học học kỳ hoặc kéo dài một năm.

• Học bổng kinh nghiệm toàn cầu, cung cấp các giải thưởng dựa trên nhu cầu lên tới 5.000 đô la cho sinh viên tham gia chương trình du học kéo dài một học kỳ hoặc kéo dài một năm.

• Giải thưởng Dịch vụ Kinh nghiệm Toàn cầu, cung cấp các giải thưởng dựa trên nhu cầu lên tới 2.000 đô la cho sinh viên tham gia chương trình du học kéo dài một học kỳ hoặc kéo dài một năm.

Ngoài ra còn có một số khoản tài trợ, khoản vay và học bổng khác dành cho sinh viên đang xem xét du học.

Các sinh viên quan tâm đến việc đi du học thông qua JHU nên bắt đầu tìm kiếm bằng cách truy cập Văn phòng Dịch vụ Quốc tế. Nhân viên có thể cung cấp thông tin về các chương trình, tài nguyên và dịch vụ khác nhau có sẵn cho sinh viên. Họ cũng có thể cung cấp hướng dẫn trong việc lựa chọn chương trình phù hợp nhất với các mục tiêu học tập và nghề nghiệp của học sinh.

Ngoài Văn phòng Dịch vụ Quốc tế, sinh viên cũng có thể đến văn phòng du học, nằm trong Văn phòng các vấn đề sinh viên. Văn phòng du học có thể cung cấp thông tin về các chương trình khác nhau và có thể giúp sinh viên với quy trình nộp đơn.

JHU cũng cung cấp một loạt các nguồn lực để giúp sinh viên chuẩn bị cho trải nghiệm du học của họ. Những tài nguyên này bao gồm thông tin về cách lấy hộ chiếu và visa, cách nhận bảo hiểm y tế và cách lập ngân sách cho chuyến đi.

Học tập ở nước ngoài có thể là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích. JHU cung cấp một loạt các chương trình, tài nguyên và dịch vụ du học để giúp sinh viên tận dụng tối đa thời gian ở nước ngoài. Với sự giúp đỡ của Văn phòng Dịch vụ Quốc tế, Văn phòng du học và các tài nguyên khác, sinh viên có thể khám phá thế giới và hiểu được các nền văn hóa và phong tục khác nhau.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.jhu.edu/study-abroad/
2. https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/international/study-abroad
3. https://www.mcc.state.md.us/studyabroad/

 

jhu study abroad

Johns Hopkins University (JHU) offers a wide variety of study abroad programs for students to explore and experience the world. From semester-long programs to short-term courses, JHU offers a variety of ways to explore new cultures, languages, and customs.

The university has agreements with more than 200 universities and institutions around the world and offers over 80 programs in nearly 40 countries. Students can choose from a range of programs like summer, semester, and year-long programs, as well as short-term courses.

JHU also offers a range of scholarships and financial aid to help students pay for their study abroad experience. These include:

• The Johns Hopkins Study Abroad Scholarship, which provides need-based awards of up to $2,000 for students participating in a semester or year-long study abroad program.

• The Global Opportunities Scholarship, which provides need-based awards of up to $5,000 for students who are participating in a semester-long or year-long study abroad program.

• The International Education Fee Scholarship, which provides need-based awards of up to $2,000 for students participating in a semester-long or year-long study abroad program.

• The David C. Driskell Study Abroad Scholarship, which provides need-based awards of up to $2,000 for students participating in a semester or year-long study abroad program.

• The Global Experiences Scholarship, which provides need-based awards of up to $5,000 for students participating in a semester-long or year-long study abroad program.

• The Global Experiences Service Award, which provides need-based awards of up to $2,000 for students participating in a semester-long or year-long study abroad program.

There are also a number of other grants, loans, and scholarships available to students who are considering studying abroad.

Students interested in studying abroad through JHU should begin their search by visiting the Office of International Services. The staff can provide information about the various programs, resources, and services available to students. They can also provide guidance in choosing the program that best fits the student’s academic and career goals.

In addition to the Office of International Services, students can also visit the Study Abroad Office, which is located in the Office of Student Affairs. The Study Abroad Office can provide information about the different programs, and can help students with the application process.

JHU also offers a variety of resources to help students prepare for their study abroad experience. These resources include information about how to obtain a passport and visa, how to get health insurance, and how to budget for the trip.

Studying abroad can be an exciting and rewarding experience. JHU provides a variety of study abroad programs, resources, and services to help students make the most of their time abroad. With the help of the Office of International Services, the Study Abroad Office, and other resources, students can explore the world and gain an understanding of different cultures and customs.

Relevant government websites:

1. https://www.jhu.edu/study-abroad/
2. https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/international/study-abroad
3. https://www.mcc.state.md.us/studyabroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)