Tin tức

Lệnh cấm du lịch Canada – canada travel ban ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Lệnh cấm du lịch Canada – canada travel ban ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Lệnh cấm du lịch Canada

Chính phủ Canada đã thực hiện lệnh cấm du lịch đối với một số công dân nước ngoài vào Canada, trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada trong đại dịch Covid-19. Lệnh cấm du lịch áp dụng cho tất cả các du lịch không cần thiết đến Canada, bao gồm cả những người nước ngoài không phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân.

Lệnh cấm du lịch áp dụng cho tất cả những người nước ngoài vào Canada bằng đường hàng không, đất đai hoặc biển, bao gồm cả những người đang chuyển qua Canada. Lệnh cấm không áp dụng cho công dân Canada, thường trú nhân hoặc các thành viên gia đình trực tiếp của họ.

Lệnh cấm du lịch áp dụng cho tất cả các công dân nước ngoài, bất kể quốc gia xuất xứ của họ, bao gồm cả những người đang đi du lịch đến Canada để kinh doanh hay niềm vui. Nó cũng áp dụng cho các công dân nước ngoài đang đi du lịch vì lý do y tế, chẳng hạn như điều trị y tế hoặc nhận được lời khuyên y tế.

Lệnh cấm du lịch không áp dụng cho các công dân nước ngoài đang đi du lịch vì những lý do thiết yếu, chẳng hạn như cho công việc, học tập hoặc tái hợp với gia đình. Khách du lịch cần thiết phải đáp ứng các tiêu chí nhất định và phải có tất cả các tài liệu cần thiết để được phép vào Canada.

Lệnh cấm du lịch có hiệu lực cho đến khi có thông báo thêm và có thể thay đổi. Chính phủ Canada liên tục đánh giá tình hình và có thể thay đổi các hạn chế bất cứ lúc nào.

Lệnh cấm du lịch áp dụng cho tất cả những người nước ngoài vào Canada, bao gồm cả những người đang đi bằng đường hàng không, đất đai hoặc biển. Lệnh cấm áp dụng cho tất cả khách du lịch, bất kể điểm đến của họ.

Lệnh cấm du lịch cũng áp dụng cho các công dân nước ngoài đang chuyển qua Canada. Các công dân nước ngoài đang vận chuyển và không cần phải rời sân bay có thể được phép vào Canada. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có tất cả các tài liệu du lịch cần thiết và phải có thể đi trực tiếp đến đích cuối cùng mà không cần dừng lại.

Lệnh cấm du lịch áp dụng cho tất cả các công dân nước ngoài, bất kể quốc gia xuất xứ của họ, những người đang đi du lịch bằng đường hàng không, đất đai hay biển. Lệnh cấm không áp dụng cho các công dân nước ngoài đang đi du lịch vì những lý do thiết yếu, chẳng hạn như cho công việc, học tập hoặc tái hợp với gia đình.

Lệnh cấm du lịch áp dụng cho tất cả các công dân nước ngoài, bất kể quốc gia xuất xứ của họ, những người đang đi du lịch đến Canada để kinh doanh hay niềm vui. Điều này bao gồm những người đi du lịch cho du lịch, các cuộc họp kinh doanh, hội nghị, hội nghị hoặc bất kỳ lý do không cần thiết nào khác.

Lệnh cấm du lịch không áp dụng cho các công dân nước ngoài đang đi du lịch vì lý do y tế, chẳng hạn như để điều trị y tế hoặc nhận được lời khuyên y tế. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng các tiêu chí nhất định và phải có tất cả các tài liệu cần thiết để được phép nhập vào Canada.

Chính phủ Canada đã thực hiện một số biện pháp khác để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada trong đại dịch Covid-19. Những biện pháp này bao gồm đóng cửa biên giới, yêu cầu kiểm dịch và hạn chế du lịch.

Chính phủ Canada cũng đã thực hiện một số biện pháp khác để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada, bao gồm kiểm tra và sàng lọc nâng cao tại biên giới và thực hiện các hạn chế du lịch.

Chính phủ Canada liên tục đánh giá tình hình và có thể thay đổi các hạn chế đi lại bất cứ lúc nào. Tất cả khách du lịch nên kiểm tra trang web của chính phủ Canada để biết thông tin mới nhất trước khi đi đến Canada.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

2. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

3. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/travel-restrictions-exemptions.html

 

canada travel ban

The Canadian government has implemented a travel ban on certain foreign nationals entering Canada, in an effort to protect the health and safety of Canadians during the COVID-19 pandemic. The travel ban applies to all non-essential travel to Canada, including foreign nationals who are not Canadian citizens or permanent residents.

The travel ban applies to all foreign nationals entering Canada by air, land or sea, including those who are transiting through Canada. The ban does not apply to Canadian citizens, permanent residents, or their immediate family members.

The travel ban applies to all foreign nationals, regardless of their country of origin, including those who are travelling to Canada for business or pleasure. It also applies to foreign nationals who are travelling for medical reasons, such as for medical treatment or to receive medical advice.

The travel ban does not apply to foreign nationals who are travelling for essential reasons, such as for work, study or to reunite with family. Essential travellers must meet certain criteria and must have all required documents in order to be allowed entry into Canada.

The travel ban is in effect until further notice and is subject to change. The Canadian government is constantly evaluating the situation and may change the restrictions at any time.

The travel ban applies to all foreign nationals entering Canada, including those who are travelling by air, land or sea. The ban applies to all travellers, regardless of their destination.

The travel ban also applies to foreign nationals who are transiting through Canada. Foreign nationals who are in transit and do not need to leave the airport may be allowed to enter Canada. However, they must meet certain criteria, such as having all required travel documents, and must be able to travel directly to their final destination without making any stops.

The travel ban applies to all foreign nationals, regardless of their country of origin, who are travelling by air, land or sea. The ban does not apply to foreign nationals who are travelling for essential reasons, such as for work, study or to reunite with family.

The travel ban applies to all foreign nationals, regardless of their country of origin, who are travelling to Canada for business or pleasure. This includes those travelling for tourism, business meetings, conferences, conventions, or any other non-essential reason.

The travel ban does not apply to foreign nationals who are travelling for medical reasons, such as for medical treatment or to receive medical advice. However, they must meet certain criteria and must have all required documents in order to be allowed entry into Canada.

The Canadian government has implemented a number of other measures to protect the health and safety of Canadians during the COVID-19 pandemic. These measures include border closures, quarantine requirements, and travel restrictions.

The Canadian government has also implemented a number of other measures to help protect the health and safety of Canadians, including enhanced screening and testing at the border, and the implementation of travel restrictions.

The Canadian government is constantly evaluating the situation and may change the travel restrictions at any time. All travellers should check the Canadian government’s website for the latest information before travelling to Canada.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

2. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

3. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/travel-restrictions-exemptions.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)