Tin tức

MBB rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Ấn Độ – cheapest mbbs in world for indian students ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về MBB rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Ấn Độ – cheapest mbbs in world for indian students ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

MBB rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Ấn Độ

Ấn Độ là một trong những quốc gia phổ biến nhất trên thế giới về giáo dục y tế. Sinh viên Ấn Độ có cơ hội theo đuổi bằng cấp y khoa tại một số trường đại học hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chi phí bằng MBBS có thể khá cao, đặc biệt là đối với những người đi du học. May mắn thay, có một số quốc gia cung cấp các khóa học MBBS với chi phí thấp hơn nhiều so với Ấn Độ. Dưới đây là một số khóa học MBBS rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Ấn Độ.

1. Nepal

Nepal là một trong những quốc gia giá cả phải chăng nhất theo đuổi bằng MBBS. Học phí cho các khóa học MBBS ở Nepal thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ, với một số trường đại học tính phí thấp như R. 1 lakh cho một mức độ MBBS hoàn chỉnh. Nepal cũng cung cấp giáo dục y tế tuyệt vời và có một số trường đại học y tế tốt nhất ở Nam Á.

2. Bangladesh

Bangladesh là một lựa chọn tuyệt vời khác cho sinh viên Ấn Độ đang tìm kiếm các khóa học MBBS giá cả phải chăng. Học phí cho các khóa học MBBS ở Bangladesh thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ, với một số trường đại học tính phí thấp như R. 3 lakhs cho một mức độ MBBS hoàn chỉnh. Bangladesh cũng cung cấp giáo dục y tế tuyệt vời và có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới.

3. Ukraine

Ukraine là một lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên Ấn Độ đang tìm kiếm bằng MBBS giá cả phải chăng. Học phí cho các khóa học MBBS ở Ukraine thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ, với một số trường đại học tính phí thấp như R. 4 lakhs cho một mức độ MBBS hoàn chỉnh. Ukraine cũng cung cấp giáo dục y tế tuyệt vời và có một số trường đại học y tế tốt nhất ở châu Âu.

4. Nga

Nga là một lựa chọn tuyệt vời khác cho sinh viên Ấn Độ đang tìm kiếm bằng MBBS giá cả phải chăng. Học phí cho các khóa học MBBS ở Nga thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ, với một số trường đại học tính phí thấp như R. 5 lakhs cho một bằng MBBS hoàn chỉnh. Nga cũng cung cấp giáo dục y tế tuyệt vời và có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới.

5. Kyrgyzstan

Kyrgyzstan là một lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên Ấn Độ đang tìm kiếm bằng MBBS giá cả phải chăng. Học phí cho các khóa học MBBS ở Kyrgyzstan thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ, với một số trường đại học tính phí thấp như R. 6 lakhs cho một mức độ MBBS hoàn chỉnh. Kyrgyzstan cũng cung cấp giáo dục y tế tuyệt vời và có một số trường đại học y tế tốt nhất ở Trung Á.

6. Trung Quốc

Trung Quốc là một lựa chọn tuyệt vời khác cho sinh viên Ấn Độ đang tìm kiếm bằng MBBS giá cả phải chăng. Học phí cho các khóa học MBBS ở Trung Quốc thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ, với một số trường đại học tính phí thấp như R. 7 lakhs cho một mức độ MBBS hoàn chỉnh. Trung Quốc cũng cung cấp giáo dục y tế tuyệt vời và có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới.

7. Philippines

Philippines là một lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên Ấn Độ đang tìm kiếm bằng MBBS giá cả phải chăng. Học phí cho các khóa học MBBS ở Philippines thấp hơn nhiều so với ở Ấn Độ, với một số trường đại học tính phí thấp như R. 8 lakhs cho một mức độ MBBS hoàn chỉnh. Philippines cũng cung cấp giáo dục y tế tuyệt vời và có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới.

Đây chỉ là một số khóa học MBBS rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Ấn Độ. Với nghiên cứu và lập kế hoạch phù hợp, sinh viên Ấn Độ có thể tìm thấy khóa học MBBS hoàn hảo phù hợp với nhu cầu và ngân sách của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. http://www.mciindia.org/InformationDesk/ForStudents/OverseasMBBSStudy.aspx

2. https://www.indiaedumart.com/blog/mbbs-in-abroad/

3. https://www.careers360.com/articles/cheapest-mbbs-abroad

 

cheapest mbbs in world for indian students

India is one of the most popular countries in the world for medical education. Indian students have the opportunity to pursue a medical degree at some of the world’s leading universities. However, the cost of an MBBS degree can be quite high, especially for those studying abroad. Fortunately, there are a number of countries that offer MBBS courses at a much lower cost than in India. Here are some of the cheapest MBBS courses in the world for Indian students.

1. Nepal

Nepal is one of the most affordable countries to pursue an MBBS degree. The tuition fees for MBBS courses in Nepal are much lower than in India, with some universities charging as low as Rs. 1 lakh for a complete MBBS degree. Nepal also offers excellent medical education and has some of the best medical universities in South Asia.

2. Bangladesh

Bangladesh is another great option for Indian students looking for affordable MBBS courses. The tuition fees for MBBS courses in Bangladesh are much lower than in India, with some universities charging as low as Rs. 3 lakhs for a complete MBBS degree. Bangladesh also offers excellent medical education and has some of the best medical universities in the world.

3. Ukraine

Ukraine is a great option for Indian students looking for an affordable MBBS degree. The tuition fees for MBBS courses in Ukraine are much lower than in India, with some universities charging as low as Rs. 4 lakhs for a complete MBBS degree. Ukraine also offers excellent medical education and has some of the best medical universities in Europe.

4. Russia

Russia is another great option for Indian students looking for an affordable MBBS degree. The tuition fees for MBBS courses in Russia are much lower than in India, with some universities charging as low as Rs. 5 lakhs for a complete MBBS degree. Russia also offers excellent medical education and has some of the best medical universities in the world.

5. Kyrgyzstan

Kyrgyzstan is an excellent option for Indian students looking for an affordable MBBS degree. The tuition fees for MBBS courses in Kyrgyzstan are much lower than in India, with some universities charging as low as Rs. 6 lakhs for a complete MBBS degree. Kyrgyzstan also offers excellent medical education and has some of the best medical universities in Central Asia.

6. China

China is another great option for Indian students looking for an affordable MBBS degree. The tuition fees for MBBS courses in China are much lower than in India, with some universities charging as low as Rs. 7 lakhs for a complete MBBS degree. China also offers excellent medical education and has some of the best medical universities in the world.

7. Philippines

The Philippines is an excellent option for Indian students looking for an affordable MBBS degree. The tuition fees for MBBS courses in the Philippines are much lower than in India, with some universities charging as low as Rs. 8 lakhs for a complete MBBS degree. The Philippines also offers excellent medical education and has some of the best medical universities in the world.

These are just some of the cheapest MBBS courses in the world for Indian students. With the right research and planning, Indian students can find the perfect MBBS course to suit their needs and budget.

Relevant government websites:

1. http://www.mciindia.org/InformationDesk/ForStudents/OverseasMBBSStudy.aspx

2. https://www.indiaedumart.com/blog/mbbs-in-abroad/

3. https://www.careers360.com/articles/cheapest-mbbs-abroad

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)