Tin tức

MBB rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Pakistan – cheapest mbbs in world for pakistani students ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về MBB rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Pakistan – cheapest mbbs in world for pakistani students ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

MBB rẻ nhất trên thế giới cho sinh viên Pakistan

Pakistan là một quốc gia có dân số hơn 200 triệu người và là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới. Với dân số rộng lớn và nền kinh tế đang phát triển, Pakistan từ lâu đã là một điểm đến phổ biến cho các nghiên cứu y tế. Với một số lượng lớn các trường đại học y khoa, Pakistan cung cấp một số bằng cấp y tế giá cả phải chăng nhất trên thế giới.

Đối với các sinh viên Pakistan muốn theo đuổi bằng cấp y tế, có nhiều lựa chọn có sẵn. Tùy thuộc vào ngân sách của sinh viên và bằng cấp học tập, họ có thể chọn từ nhiều bằng cấp y khoa, từ MBBS (Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật) đến MD (Tiến sĩ Y khoa).

Chi phí nghiên cứu y khoa ở Pakistan khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và loại bằng cấp. Nói chung, bằng cấp MBBS là bằng cấp y tế rẻ nhất dành cho sinh viên Pakistan. Độ MBBS thường rẻ hơn mức MD, nhưng chi phí của cả hai chương trình có thể khá phải chăng.

Đại học Karachi là một trong những trường đại học phổ biến nhất ở Pakistan cho các nghiên cứu y khoa. Với bằng MBBS của Đại học Karachi, bạn có thể mong đợi trả khoảng 4.000 đô la cho toàn bộ khóa học. Đây là một trong những bằng MBBS rẻ nhất có sẵn ở Pakistan. Đại học Punjab cũng cung cấp bằng MBBS, nhưng chi phí cao hơn một chút, ở mức khoảng 5.000 đô la.

Đại học Khoa học Y tế ở Lahore là một điểm đến phổ biến khác cho các nghiên cứu y khoa ở Pakistan. Trường đại học cung cấp cả MBBS và MD bằng cấp, với chi phí cấp MBBS từ khoảng $ 2.500 đến $ 3.500.

Đại học Quaid-e-Azam ở Islamabad là một lựa chọn tuyệt vời khác cho các nghiên cứu y khoa ở Pakistan. Trường đại học cung cấp cả MBBS và MD bằng cấp, với chi phí cấp MBBS từ khoảng 2.500 đến 4.000 đô la.

Đại học Aga Khan ở Karachi cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho các nghiên cứu y khoa ở Pakistan. Trường đại học cung cấp cả MBBS và MD bằng cấp, với chi phí cấp MBBS từ khoảng $ 3.500 đến $ 5.000.

Cuối cùng, có một số trường đại học y tế tư nhân ở Pakistan cung cấp bằng cấp MBBS cho sinh viên Pakistan. Các trường đại học này thường tính phí học phí cao hơn các trường đại học công lập, nhưng chúng thường cung cấp giáo dục chất lượng cao hơn và kinh nghiệm học tập cá nhân hơn. Chi phí bằng MBBS từ một trường đại học tư có thể dao động từ khoảng 6.000 đến 8.000 đô la.

Nhìn chung, Pakistan là một điểm đến tuyệt vời cho các nghiên cứu y tế, và có nhiều lựa chọn có sẵn cho sinh viên Pakistan muốn theo đuổi bằng y khoa. Bằng cấp MBBS nói chung là lựa chọn rẻ nhất, nhưng cũng có các lựa chọn đắt tiền hơn có sẵn tùy thuộc vào ngân sách của sinh viên và trình độ học vấn. Với nghiên cứu và cống hiến đúng đắn, sinh viên Pakistan có thể tìm bằng cấp y tế hoàn hảo cho nhu cầu của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

The following website provides information about the cheapest MBBS programs available to Pakistani students:

1. Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development: https://www.mophr.gov.pk/

2. Higher Education Commission of Pakistan: https://www.hec.gov.pk/

3. Pakistani Students Association: http://www.pakistanistudentsassociation.org/cheapest-mbbs-programs-for-pakistani-students/

 

cheapest mbbs in world for pakistani students

Pakistan is a country with a population of over 200 million people and one of the largest in the world. With its vast population and growing economy, Pakistan has long been a popular destination for medical studies. With a large number of medical universities, Pakistan offers some of the most affordable medical degrees in the world.

For Pakistani students looking to pursue a medical degree, there are many options available. Depending on the student’s budget and academic qualifications, they can choose from a variety of medical degrees, ranging from MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) to MD (Doctor of Medicine).

The cost of medical studies in Pakistan varies depending on the institution and the type of degree. Generally speaking, MBBS degrees are the cheapest medical degrees available for Pakistani students. MBBS degrees are usually cheaper than MD degrees, but the cost of both programs can be quite affordable.

The University of Karachi is one of the most popular universities in Pakistan for medical studies. With an MBBS degree from the University of Karachi, you can expect to pay around $4,000 for the entire course. This is one of the cheapest MBBS degrees available in Pakistan. The University of Punjab also offers an MBBS degree, but the cost is slightly higher, at around $5,000.

The University of Health Sciences in Lahore is another popular destination for medical studies in Pakistan. The university offers both MBBS and MD degrees, with the cost of an MBBS degree ranging from around $2,500 to $3,500.

The Quaid-e-Azam University in Islamabad is another great option for medical studies in Pakistan. The university offers both MBBS and MD degrees, with the cost of an MBBS degree ranging from around $2,500 to $4,000.

The Aga Khan University in Karachi is also an excellent option for medical studies in Pakistan. The university offers both MBBS and MD degrees, with the cost of an MBBS degree ranging from around $3,500 to $5,000.

Finally, there are several private medical universities in Pakistan that offer MBBS degrees for Pakistani students. These universities usually charge higher tuition fees than public universities, but they often provide higher quality education and a more personalized learning experience. The cost of an MBBS degree from a private university can range from around $6,000 to $8,000.

Overall, Pakistan is a great destination for medical studies, and there are a variety of options available for Pakistani students looking to pursue a medical degree. MBBS degrees are generally the cheapest option, but there are also more expensive options available depending on the student’s budget and academic qualifications. With the right research and dedication, Pakistani students can find the perfect medical degree for their needs.

Relevant government websites:

The following website provides information about the cheapest MBBS programs available to Pakistani students:

1. Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development: https://www.mophr.gov.pk/

2. Higher Education Commission of Pakistan: https://www.hec.gov.pk/

3. Pakistani Students Association: http://www.pakistanistudentsassociation.org/cheapest-mbbs-programs-for-pakistani-students/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)