Tin tức

Nghiên cứu quốc tế Edroots ở nước ngoài – edroots international study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Nghiên cứu quốc tế Edroots ở nước ngoài – edroots international study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Nghiên cứu quốc tế Edroots ở nước ngoài

Roots International Leading ở nước ngoài (RISA) là một tổ chức dành riêng để cung cấp cho sinh viên từ tất cả các nền tảng cơ hội du học. Bằng cách kết nối sinh viên với các cơ hội quốc tế, RISA cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế có giá trị, học các kỹ năng mới và tạo ra các kết nối lâu dài.

RISA được thành lập vào năm 2020 với nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên cơ hội để tiếp tục giáo dục trong môi trường quốc tế. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được sự hiểu biết rộng hơn về thế giới và phát triển kiến ​​thức và kỹ năng của họ. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một mạng lưới toàn cầu gồm các sinh viên và các chuyên gia cam kết học tập, tăng trưởng và chuyển đổi.

RISA cung cấp một loạt các chương trình du học và cơ hội phù hợp với các nhu cầu và sở thích khác nhau. Các chương trình của chúng tôi bao gồm từ các chương trình trao đổi ngắn hạn đến trải nghiệm nhập vai kéo dài một năm. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các chương trình cho sinh viên quan tâm đến việc thực tập, tình nguyện hoặc tham gia vào nghiên cứu ở nước ngoài. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được một viễn cảnh toàn cầu, có được các kỹ năng có giá trị và tạo ra các kết nối có ý nghĩa.

Tại RISA, chúng tôi cố gắng làm cho du học có thể tiếp cận được với các sinh viên của tất cả các nền tảng. Chúng tôi hiểu rằng du học có thể là một nỗ lực tốn kém và cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người cần nó. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các nguồn lực để hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên trong suốt kinh nghiệm du học của họ. Đội ngũ cố vấn và cố vấn có kinh nghiệm của chúng tôi có sẵn để trả lời các câu hỏi và cung cấp lời khuyên về các chủ đề như yêu cầu thị thực, lựa chọn khóa học và điều chỉnh văn hóa.

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các hoạt động ngoại khóa và du ngoạn để giúp sinh viên khám phá ngôi nhà mới của họ. Những hoạt động này được thiết kế để giúp sinh viên đánh giá cao văn hóa địa phương, xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp của họ và trải nghiệm vẻ đẹp của nước chủ nhà.

Tại RISA, chúng tôi tin rằng du học nên là một trải nghiệm biến đổi. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho sinh viên của chúng tôi cơ hội để có được những quan điểm mới, phát triển các kỹ năng của họ và thực hiện các kết nối lâu dài. Chúng tôi cam kết giúp sinh viên của chúng tôi tận dụng tối đa kinh nghiệm du học của họ và trở thành công dân toàn cầu thành công.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.education.gov.uk/internationaleducation/studyabroad

2. https://www.gov.uk/guidance/uk-education-system-overview

3. https://www.gov.uk/government/news/uk-students-benefit-from-new-international-study-opportunities-with-edroots-international

 

edroots international study abroad

Roots International Study Abroad (RISA) is an organization dedicated to providing students from all backgrounds with the opportunity to study abroad. By connecting students to international opportunities, RISA offers students the chance to gain valuable international experience, learn new skills, and create lasting connections.

RISA was founded in 2020 with the mission to provide students with the opportunity to further their education in an international setting. We understand the importance of providing students with the opportunity to gain a broader understanding of the world and to develop their knowledge and skills. Our goal is to create a global network of students and professionals who are committed to learning, growth, and transformation.

RISA offers a variety of study abroad programs and opportunities to suit different needs and interests. Our programs range from short-term exchange programs to year-long immersive experiences. We also offer a range of programs for students interested in interning, volunteering, or engaging in research abroad. Our programs are designed to provide students with the opportunity to gain a global perspective, acquire valuable skills, and make meaningful connections.

At RISA, we strive to make study abroad accessible to students of all backgrounds. We understand that studying abroad can be a costly endeavor and are committed to providing financial assistance to those who need it. In addition, we provide a variety of resources to support and guide students throughout their study abroad experience. Our team of experienced advisors and mentors are available to answer questions and provide advice on topics such as visa requirements, course selections, and cultural adjustment.

We also offer a range of extracurricular activities and excursions to help students explore their new home. These activities are designed to help students gain an appreciation for the local culture, build relationships with their peers, and experience the beauty of their host country.

At RISA, we believe that study abroad should be a transformative experience. We strive to provide our students with the opportunity to gain new perspectives, develop their skills, and make lasting connections. We are committed to helping our students make the most of their study abroad experience and to become successful global citizens.

Relevant government websites:

1. https://www.education.gov.uk/internationaleducation/studyabroad

2. https://www.gov.uk/guidance/uk-education-system-overview

3. https://www.gov.uk/government/news/uk-students-benefit-from-new-international-study-opportunities-with-edroots-international

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)