Tin tức

Nhập cảnh thẻ xanh – immigration green card ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Nhập cảnh thẻ xanh – immigration green card ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Nhập cảnh thẻ xanh

Một thẻ xanh, còn được gọi là thẻ thường trú, là một thẻ nhận dạng cấp cho một cá nhân quyền sống và làm việc vĩnh viễn ở Hoa Kỳ. Nó được cấp bởi các dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho các cá nhân đã được cấp thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Quá trình có được một thẻ xanh được gọi là nhập cư trực tuyến và đó là một quá trình dài và phức tạp. Nó liên quan đến một số bước và yêu cầu, bao gồm các yêu cầu đủ điều kiện và quy trình ứng dụng. Các yêu cầu đủ điều kiện khác nhau tùy thuộc vào tình huống cụ thể của cá nhân, chẳng hạn như họ là thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ, người tị nạn hay một công nhân nhập cư.

Bước đầu tiên trong quá trình lấy thẻ xanh là xác định xem bạn có đủ điều kiện không. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, bạn sẽ cần điền vào một ứng dụng, được gọi là Mẫu I-485 và gửi nó cho USCIS. Biểu mẫu này được gọi là ứng dụng của người Viking để đăng ký nơi cư trú vĩnh viễn hoặc điều chỉnh trạng thái. Hình thức này được sử dụng để xác định xem một cá nhân có đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân hợp pháp hay không và phải được hoàn thành đầy đủ.

Sau khi gửi biểu mẫu, một cá nhân sau đó sẽ cần tham dự một cuộc phỏng vấn với một nhân viên USCIS. Cuộc phỏng vấn này sẽ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện của cá nhân và để xác minh thông tin họ cung cấp trong ứng dụng của họ. Trong cuộc phỏng vấn, nhân viên USCIS sẽ đặt câu hỏi liên quan đến nền tảng cá nhân và lịch sử nhập cư.

Khi các quy trình ứng dụng và phỏng vấn hoàn tất, cá nhân sau đó sẽ nhận được quyết định từ USCIS. Nếu cá nhân được chấp thuận, họ sẽ nhận được thẻ xanh của họ trong thư. Thẻ này sẽ có hiệu lực trong 10 năm, trừ khi nó bị thu hồi hoặc cá nhân trở thành công dân Hoa Kỳ.

Để duy trì tình trạng thẻ xanh của họ, các cá nhân phải tuân theo các quy tắc và quy định nhất định. Họ không được thực hiện bất kỳ tội phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm bất kỳ luật nhập cư nào. Họ cũng phải cập nhật các khoản thuế của họ và duy trì một địa chỉ hợp lệ tại Hoa Kỳ.

Có được một thẻ xanh là một quá trình dài và phức tạp, nhưng nó có thể mở ra nhiều cơ hội cho các cá nhân muốn sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Điều quan trọng là phải hiểu quá trình và các yêu cầu để đảm bảo ứng dụng thành công.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: Green Card https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-green-card.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: Green Card https://www.uscis.gov/green-card

3. U.S. Department of Labor: Immigration and Labor https://www.dol.gov/general/topics/immigration

 

immigration green card

A green card, otherwise known as a permanent resident card, is an identification card that grants an individual the right to live and work permanently in the United States. It is issued by the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) to individuals who have been granted lawful permanent residence in the United States.

The process of obtaining a green card is known as “immigration” and it is a long and complicated process. It involves a number of steps and requirements, including eligibility requirements and an application process. The eligibility requirements vary depending on the individual’s particular situation, such as whether they are a family member of a U.S. citizen, a refugee, or an immigrant worker.

The first step in the process of obtaining a green card is to determine if you are eligible. If you meet the eligibility requirements, you will need to fill out an application, known as Form I-485, and submit it to the USCIS. This form is known as the “Application to Register Permanent Residence or Adjust Status.” This form is used to determine whether an individual is eligible to become a lawful permanent resident and must be completed in full.

After submitting the form, an individual will then need to attend an interview with a USCIS officer. This interview will be used to determine the individual’s eligibility and to verify the information they provided in their application. During the interview, the USCIS officer will ask questions related to the individual’s background and immigration history.

Once the application and interview processes are complete, the individual will then receive a decision from the USCIS. If the individual is approved, they will receive their green card in the mail. This card will be valid for 10 years, unless it is revoked or the individual becomes a U.S. citizen.

In order to maintain their green card status, individuals must follow certain rules and regulations. They must not commit any serious crimes or violate any immigration laws. They must also stay up to date with their taxes and maintain a valid address in the United States.

Obtaining a green card is a long and complicated process, but it can open up many opportunities for individuals who wish to live and work in the United States. It is important to understand the process and the requirements in order to ensure a successful application.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: Green Card https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-green-card.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: Green Card https://www.uscis.gov/green-card

3. U.S. Department of Labor: Immigration and Labor https://www.dol.gov/general/topics/immigration

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)